Haridusblogi

Üliõpilased vabatahtlikuna koolides ja lasteaedades abiks

Distantsõppe olukord on seadnud koolid ja lasteaiad keerulisse olukorda – õppe ümberkorraldused, distantsilt õppimine ja õpetamine on kasvatanud nii õpetajate kui õppijate koormust. Sellest lähtuvalt algatasid Tartu ja Tallinna ülikool veebruaris initsiatiivi, kus kutsuti üles ühelt poolt koole ja lasteaedu teada andma oma abivajadusest ning teiselt poolt õpetajahariduse üliõpilasi, kes sooviksid haridusasutuses vabatahtlikuna panustada. 

Bänner

Praeguseks on Tallinna Ülikooli üliõpilastest registreerinud 64 vabatahtlikku. Enamus neist on haridusteaduste instituudi üliõpilased ja kõige rohkem on valmis vabatahtlikku tööd tegema eripedagoogika ja pedagoogika eriala üliõpilased. Teiste instituutide erialade üliõpilastest aga psühholoogia eriala üliõpilased. 41 üliõpilast on suunatud koostööle ühte või teise haridusasutusse üle Eesti ning pooltel neist on kokkulepped asutusega/õpetajatega juba sõlmitud. 
 
Kõige lihtsam on leida üliõpilasi abistamaks 1.-3. klassis õpetavaid õpetajaid. Mõnevõrra keerukam on leida üliõpilasi, kes oleksid valmis abistama 7.-9. klassis. Soovitakse üliõpilasi, kes oleksid võimelised abistama matemaatikas, loodusainetes, võõrkeeltes. On tehtud kokkuleppeid üksikute laste (või väiksemate gruppide) järeleaitamisel, kodutööde tagasisidestamisel ja teisest kultuurist laste abistamisel. Mõnevõrra keerulisem on leida abilisi väiksematesse asulatesse ja linnadest eemal asuvatesse haridusasutustesse. Kuna lasteaedades distantsõpet tavapäraselt ei toimu, siis lasteaedades on vabatahtlikud enamus juhtudel kohapeal ja abistavad lapsi individuaalselt või siis ka õuesõppes. 
 
Jagame ka üliõpilaste kogemusi koolide abistamisel. 

Victoria Mägi käis tunde andmas 3. klassile ja soovis saada programmist kogemust, kuidas efektiivset tundi läbi viia ja lapsi õppima motiveerida. Victoria tõi esile: “Kogemus oli väga meeldiv ja tore - teeksin seda teinekordki! Lapsed olid väga töökad ja sõnakuulelikud ja võtsid mind hästi vastu - nad ei võõrastanud mind, kuigi nende õpetajat polnud kohapeal tundi läbi viimas. Paljud lapsed andsid mulle tagasisidet, kui armas ja tore ma olen. Üks lapsevanem tundis mind koolis ära ja rääkis, kui palju toredat oli ta minust kuulnud enda tütrelt, kelle klassi ma sattusin”.

Andreanne Kallas käis abiks Tallinna Püha Johannese Koolis kokkuleppega, et kohapeal lapsi abistada ja juhendada, kui õpetaja andis veebivahendusel tundi. Andreanne jagas oma kogemust: “Ma tundsin, et see oleks hea kogemus, vaheldus ja võimalus näha erinevate koolide õpilasi, õpetajaid ning õppekeskkonda. Püha Johannese Koolis käimine oli väga tore kogemus. Õpetaja, keda abistasin, oli meeldiv ja abivalmis. Samuti teised koolitöötajad, kes mind kohapeal aitasid. Lapsed olid väga toredad ja nii hea meel oli näha, kuidas nad õppisid rõõmu ja entusiasmiga. Võib öelda, et kogemus oli igati väärt ja kui tekib veel võimalusi koolidele appi minna, siis kindlasti kasutan seda”. 

Programmi on kavandatud jätkata septembrini ja näeme, et see võiks jääda kestma ka pärast koroonaperioodi lõppu, sest on kasulik nii õpetajatele, üliõpilastele kui ka õppijatele, aidates toetada õpetaja järelkasvu. Praegu on ministeeriumis käimas ettevalmistused, et toetada vabatahtlikke üliõpilasi stipendiumiga ning nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolis on loodud vabaaine 3 EAP, milles programmis osalevad üliõpilased osaleda saavad. 

Jätkuvalt võimalik nii haridusasutustel kui üliõpilastel programmiga liituda:

Info programmi kohta:

 

Maaja Mänd, Elina van der Toorn, Tiia Õun, Mari-Liis Pärn
TLÜ haridusteaduste instituut