Seminar

Seminar "Karjäärivaldkond Eestis: strateegilised valikud ja võimalused"

Avalik seminar karjääriteenuste valdkonna uuringute tulemuste tutvustamiseks

Haridusteaduste instituut

15.12.2021 kell 15.30 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et tõhusad karjääriteenused toetavad inimlike annete arengut ning tugevdavad innovatsiooni, loovust ja konkurentsivõimet. Professionaalne toetus aitab inimestel oma võimeid teostada ning omab positiivset mõju majandusele ja õiglasema ühiskonna kujunemisele. Haridus- ja noorteameti (Harno) Euroguidance’i keskus ja Töötukassa kutsuvad kõiki huvilisi kahe värske karjääriteenuste valdkonna uuringu tulemuste tutvustamisele.

15. detsembril toimuvale veebiseminarile on oodatud spetsialistid ja organisatsioonid, kes toetavad inimeste haridus- ja tööalaseid valikuid – kõik, kes otsivad lahendusi, mis toetaks nii noorte kui täiskasvanute käekäiku õpingutes ja tööelus. Eriti ootame osalema õpetajaid, koolijuhte, karjäärispetsialiste nii riigi kui erasektoris, karjäärispetsialistide valdkonna koolitajaid, ettevõtete talendijuhte ning valdkonna poliitikakujundajaid.

Seminaril tutvustavad rakendusuuringute keskus Centar ja Tallinna Ülikool kahe värskelt valminud uuringu tulemusi. Osalejad saavad lähemalt kuulda millised on elanike karjäärikujundamise pädevused, kuidas on nad rahul karjääriteenustega, kuidas karjäärivaldkonna professionaalid koolides, töötukassas ja erasektoris ise hindavad oma oskusi ja koolitusvajadusi, mil viisil saame elanikkonnale ja spetsialistidele parimaid arenguvõimalusi pakkuda ning millised koostöömudelid toetaks kvaliteetsete teenuste kättesaadavust. Seminari paneelarutelus analüüsitakse tulemusi ning vaadatakse ühiselt, kuhu edasi liikuda.

Üritus toimub hübriidvormis. Stuudios on uuringute teostajad, tellijad ning poliitikakujundajad ja -arendajad. Kõik huvilised on oodatud liituma ja kaasa rääkima veebi teel. 

Registreerumine

Registreerunutele saadetakse seminari Zoomi link.
 

Bänner

Ürituse programm

15.30 avasõnad uuringute tellijatelt 

Kristina Orion (Töötukassa) ja Margit Rammo (Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse Agentuuri Euroguidance’i keskus)

15.35 Karjääriteenused Eestis: teel terviklahenduseni 

Epp Kallaste (Centar)

Centari analüütik Epp Kallaste annab ülevaate karjääriteenuste nõudlusest ja korraldamisest üldhariduskoolides ja töötukassas, tutvustab erinevate sihtrühmade karjääri kujundamise pädevusi, annab ülevaate nende karjääri kujundamisega seotud ootustest ja vajadustest ning hinnangutest karjääriteenuste kättesaadavusele, ootustele ja vajadustele vastavusele ning sellele, kuivõrd need aitavad võtta vastu karjääriotsuseid ning teha ja ellu viia karjääriplaane. Samuti on fookuses koostöine karjääriteenuste arendamine erinevate sihtrühmade vahel.

16.05 Karjäärispetsialisti koolitusmudel: võimalused, vajadused, lahendused elukestva karjääriteadlikkuse kujundamisel 

Tanja Dibou, Larissa Jõgi, Aira Lepik ja Kai Pata (Tallinna Ülikool)

Uurimistiim Tallinna Ülikoolist tutvustab, milline on Eesti oludele sobiv järjepidevalt spetsialistide professionaalsust tõstev karjäärispetsialistide koolitussüsteemi mudel. Tutvustatakse hetke koolitusmaastikku, selle võimalusi ja lünki; eri rollides töötavate karjäärispetsialistide pädevusi ja ootusi oma pädevuste arendamiseks ning võimalikke mudeleid, kuidas pakkuda karjäärispetsialisti karjääriraja erinevatel etappidel õppimisvõimalusi ja tuge.

16.40 Paneelarutelu 

Ühise laua taga on uuringute teostajad, tellijad ja seotud organisatsioonid. Arutelu keskendub kahe uuringu tulemuste sidumisele ning strateegilistele võimalustele inimeste karjääri kujundamise toetamisel ja erialaspetsialistide pädevuste arendamisel.

Moderaator: Sirli Kriisa (Tallinna Ülikool)

Panelistid: Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool), Epp Kallaste (Centar), Triin Liin (Eesti Karjäärinõustajate Ühing), Kristina Orion (Eesti Töötukassa), Ülle Matsin (Haridus- ja teadusministeerium), Margit Rammo (Harno, Euroguidance Eesti), Margit Timakov (Õpetajate Liit)