Teade

Näitus "Andragoogika 35. Aja- ja mõttelugu"

Andragoogika teadus- ja õppevaldkond on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi mitteformaal- ja elukestva õppe akadeemilise suuna üks interdistsiplinaarseid valdkondi.

andragoogika 35 näitus
Andragoogika 35

Andragoogika 35. aastapäeva tähistamiseks on TLÜ raamatukogu olulisematest andragoogika raamatutest ja teaduskirjandusest koostatud näitus "Andragoogika 35. Aja- ja mõttelugu", mida saab uudistada Astra maja õpikeskuses A-205 ajavahemikus 15.11.–3.12.2021. Loodetavasti leiavad täiskasvanu õppimise huvilised ja andragoogika sõbrad valikust midagi, mis kõnetab, laiendab silmaringi, loob ajendi lugemiseks, süvenemiseks, märkamiseks ja õppimiseks.

Näituse laual olevad allikad on andragoogika valdkonna olulisust ja tähenduslikkust ajas kinnitanud ja kinnistanud. Esitletud raamatute ja teadusallikate siduvateks võtmesõnadeks on andragoogika, täiskasvanud õppija ja õppimine, arusaamad täiskasvanute õppimisest, täiskasvanuharidus ja -õpe, elukestev õppimine. 

Põnevat avastamist ja uudistamist!

NB! Praegu on õpikeskus avatud ainult TLÜ töötajatele ja tudengitele.