Üritus

Andragoogika teadusfestivalil kuulutati välja aasta andragoog

8. juunil toimus teadusfestival “Tähistame õppimist!”, mida korraldati andragoogika teadus- ja õppevaldkonna 35-aastaseks saamise puhul. Sündmuse avas tervitusega Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik. Avakõne teemal “Andragoog ja ühiskond” pidas Eesti Vabariigi President Alar Karis, kes rõhutas täiskasvanuhariduse tähtsust ning seda, et tark rahvas oskab ja soovib õppida kogu elu jooksul.

Bänner

Eesti Andragoogide Liit tunnustas sündmusel aasta andragoogi, koostegu ja elutegu. Aasta andragoogiks kuulutati Kaire Povilaitis, kes on andragoogina eeskujuks nii oma sõnades kui tegudes. Ta on inspireerija, kes julgustab õpinguid nii alustama kui neid jätkama. Kaire vabatahtlik panus andragoogika valdkonna ja kogukonna ehk Eesti Andragoogide Liidu arengusse on olnud märkimisväärne. Aasta koosteo tunnustuse pälvis TLÜ KAANB-19 õppegrupp – andragoogid, kes algatasid valdkonnas juba pikisilmi oodatud protsessi, korraldades andragoogide suvekooli, kus algas diskussioon andragoogide võrgustiku loomiseks. Selle tulemusena kogunenud initsiatiivgrupp asutas Eesti Andragoogide Liidu. Eluteo laureaat on Larissa Jõgi, kes on aastakümneid olnud andragoogika valdkonna eestvedaja ja täiskasvanuhariduse eestkõneleja, panustades nii teadlase ja õppejõuna kui erialase kirjandusloomega. Ta on eeskujuks nii oma töö kui olemusega.

Üle anti ka kaks eriauhinda. Tunnustuse pälvis Katrin Karu, kes on andragoogide innustaja ja inspireerija, kandes andragoogilisi väärtusi oma sõnades, tegudes ja mõtetes. Lisaks panusele nii teadlase kui praktikuna tõsteti teda esile tagasihoidlikkuse, sihikindluse, koostööoskuste ja toetaja-märkaja-arendaja rollide eest. Eriauhinna sai ka Halliki Põlda – andragoogide innustaja ja inspireerija, kes kannab endas samuti igal sammul andragoogilisi väärtuseid. Ta on märkaja, kaasaja, toetaja ja julgustaja nii õppijatele kui kolleegidele. Halliki sütitab südameid nii oma huumorimeele kui kirega andragoogiliste sõnumite ja kommunikatsiooni vastu. Lisaks anti üle ka tunnustus "Eesti esimene Andragoog", mille pälvis Talvi Märja.

Teadusfestivalil osalesid üliõpilased, vilistlased, õppejõud ja koostööpartnerid. Koos mõtestati andragoogika, ühiskonna, kogukonna ja teaduse seoseid ning suhteid vestlusringides “Praktikakogukond kui professionaalse arengu toetamine” ja “Andragoog ja teadus”. Teemadega tegeleti süvitsi töötubades "Hääled väljalt – kuidas kõlab täna andragoogi hääl?", "Andragoogi eneseareng ja võrgustamine rahvusvahelises kogukonnas" ja "Andragoog juhina". Sündmusel kõnelesid Tiia Õun, Katrin KaruKatrin Aava, Marika Jahilo, Diana Veskimägi, Larissa Jõgi, Halliki Põlda, Kai PataMairi Matrov ja teised.

Loe ka Vabariigi Presidendi tervitus andragoogika teadusfestivalil Tallinna Ülikoolis:

Presidendi tervitus

Vaata ka fotosid:

Karl-Eerik Pinki fotoalbum

Maria Tyutina fotoalbum

(Uudist illustreerib foto teadusfestivalilt, fotograaf Maria Tyutina)