Startis alustavate koolijuhtide arenguprogrammi üheksas lend

Tallinna Ülikooli, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös on startinud alustavate koolijuhtide arenguprogrammi üheksas lend. Arenguprogramm aitab haridusjuhtidel, kes on viimase kahe aasta jooksul esmakordselt koolijuhi või huvikooli juhi ametisse asunud, kasvatada oma ametipädevusi ja juhtimisoskusi ning leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi.

Alustava koolijuhi programm

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Tiia Õuna sõnul on märgilise tähtsusega, et ministeerium on kaasanud ülikoolid strateegilises partnerluses Eesti hariduse kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamise protsessi. “Ühised eesmärgid ja koostöö aitavad ellu viia muutuseid haridusvaldkonnas süsteemsemalt, toetada alustavaid juhte ja juhtide järelkasvu meie koolides tõenduspõhiste ning jätkusuutlike lähenemisviisidega,” selgitas Tiia Õun.

Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor ja programmi eestvedaja Eve Eisenschmidt usub, et alustava juhi arenguprogramm annab värsketele koolijuhtidele teaduspõhiste otsuste tegemisel olulist tuge ja koolielu muutuste juhtimisel suuremat enesekindlust.

“Kui ülikooli haridusjuhtimise magistriõppekaval tegeleme nii-öelda järelkasvuga ehk siis nende inimeste koolitamisega, kes võiksid juhipositsiooni võtta, siis alustavate juhtide programm on sarnane alustavate õpetajate tugiprogrammiga. Alustavate juhtide toetamine nende esimesel tööaastal ja tööaastatel on ülioluline ja aitab meil haridusjuhtimise valdkonna kompetentsi ning järjepidevust kanda,” lisas Eve Eisencshmidt.

Varasemalt Haridus- ja Noorteameti läbiviidud programm on nüüdseks saanud uue kuue Tallinna Ülikooli kooliarendusmeeskonna panustamisel ja eestvedamisel.

Programmi esimene lend alustas juba 2015. aastal ning praeguseks on programmil üle 100 vilistlase. Kaua oodatud üheksandasse lendu kandideeris ligi poolsada motiveeritud juhti üle Eesti. Täna alustab oma arenguteed 21 uut koolijuhti, nende seas kaks huvikooli juhti. Programmi on oodatud ka kutsehariduse eestvedajad, samuti kavandame sihtgrupi põhist lähenemist alushariduse juhtidele.

Arenguprogramm koosneb kord kuus toimuvast kaheksast moodulist, kestusega kaks õppepäeva. Moodulite vahepealsel ajal tuleb osalejatel sooritada iseseisvad tööd, milleks on erinevad arenguülesanded, lisalugemised ja eneseanalüüsid.

Igal osalejal on kogu arenguprogrammi kestel oma praktikust mentor, kellega koos arutatakse läbi programmi iseseisvad tööd. Mentor on eelkõige alustava juhi toetaja õpingute perioodil – kuulaja, peegeldaja, märkaja, suunaja. Temaga lepitakse kokku ka regulaarne omavaheliste arutelude aeg.

Alustavate juhtide programm, sarnaselt alustavate õpetajate tugiprogrammiga, on suunatud uutele koolijuhtidele nende esimestel tööaastatel.

Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest ning see on programmi valitud juhtidele tasuta. 

Programmi lisainfo Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kodulehel