Teadus

Tallinna Ülikool osales OECD rahvusvahelises uuringus

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi töötajad osalesid koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning SA-ga Innove IELS uuringu ettevalmistamisel ja läbiviimisel, mis viidi lisaks Eestile läbi veel kahes riigis – Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides.

Lasteaialapsed

IELS (International Early Learning and Child Well-being Study) on OECD rahvusvaheline uuring, mille käigus uuritakse viieaastaste laste arengut ja oskusi.

Uuring keskendus laste alusharidusele, kodusele taustale ja õpikeskkonnale. Uuringus osalesid viieaastased lapsed, lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad. Eestis osales rohkem kui 2000 last, kellest 20% olid vene õppekeelega lasteaedadest.

Tallinna Ülikoolist kuuulusid uurimisrühma haridusteaduste instituudi eripedagoogika lektorid Tiiu Tammemäe ja Lii Lilleoja, emeriitprofessor Marika Veisson, alushariduse dotsent Maire Tuul, direktor Tiia Õun, alushariduse professor Aino Ugaste, alushariduse lektor Kerstin Kööp ja alushariduse praktikate konsultant Silvi Suur. Ekspertidena nõustasid dotsent Piret Soodla ning loodus- ja terviseteaudste instituudi koolipsühholoogia professor Eve Kikas.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist osalesid uuringu materjali tõlkimisel, adapteerimisel, helindamisel ja katsetamisel eripedagoogika lektorid Tiiu Tammemäe ja Lii Lilleoja. Lisaks viisid nad läbi koolitusi hindajatele ning kirjutasid koos kolleegidega avaldatud tulemuste kohta raporti, mis avaldatakse SA Innove kodulehel tänavu juunis.

Uuringu läbiviimine

Uuringus hinnati mitmeid varajase õppimise valdkondi: kirja- ja arvutamisoskust, eneseregulatsiooni oskusi ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Lapsed lahendasid tahvelarvutil lõbusaid ja mängulisi ülesandeid.

"Kõik juhised esitati lastele tahvelarvutis helikujul ja vastamine eeldas ainult valiku tegemist puudutades või lohistades õigeid pilte," tutvustas HTI eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe ülesannete läbiviimist uuringus. Lisaks täitsid lapsevanemad ja ka õpetajad lapse tausta ja oskuste kohta küsimustikku.

Uuringu tulemused

Uuringust selgus, et 5-aastaste Eesti laste kirjaoskuse ja arvutamisoskuse tase on sarnane Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide laste oskustega. Küll aga oli eneseregulatsioonioskuste ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tase Eesti lastel kõrgem võrreldes teiste maa tulemustega, mis annab meie lastele väga hea stardi haridusteeks.

Eesti laste eneseregulatsioonioskuste ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tase oli kõrgem võrreldes teiste maa tulemustega, mis annab meie lastele väga hea stardi haridusteeks.

Madalama sotsiaalmajandusliku taustaga perede laste tulemused olid küll mõnevõrra madalamad, kuid see mängis oluliselt väiksemat rolli kui teiste maade puhul. "Seega on Eestis tagatud võrdsed võimalused ning pere madalam sotsiaalmajanduslik taust oluliselt laste tulemusi ei mõjuta," kommenteeris HTI lektor Tiiu Tammemäe uuringu tulemusi.

Tüdrukute tulemused on poiste tulemustest kõrgemad kirjaoskuses, eneseregulatsiooni oskustes ning sotsiaal-emotsionaalsetes oskustes, kuid arvutamisoskuses tüdrukute tulemused oluliselt poiste omadest ei erine.

Uuringust selgusid lisaks tegevused, mida vanemad saavad lastega teha, et toetada laste kirjaoskuse ja arvutusoskuse arengut. Näiteks on laste oskustega seotud lapsele raamatu lugemine, lapsega vestlemine, lapsega koos numbrite loendamine, lapse viimine väljaspool kodu toimuvatesse huvitegevustesse mõnel korral nädalas ning vanema osalemine lapse lasteaia tegevustes.  

"Uuringud on näidanud, et just üldoskuste hea arengutase on hea eeldus teiste oskuste edasisele arengule." 

Tiiu Tammemäe, TLÜ eripedagoogika lektor

Tiiu Tammemäe sõnul teeb tulemuste osas rõõmu asjaolu, et Eesti lastel olid võrreldes teiste maadega kõige kõrgemad eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tulemused. 

"Uuringud on näidanud, et just üldoskuste hea arengutase on hea eeldus teiste oskuste edasisele arengule," tõdes Tiiu Tammemäe.


Loe IELS uuringust täpsemalt SA Innove lehelt