Koostöö

Tallinna Ülikool on suuremahulise Euroopa hanke DigiEduHack võitjatiimis

Sel aastal naaseb Euroopa Komisjoni digihariduse häkaton DigiEduHack 2.0. Projekti 2023.–2025. aastate läbiviijad leiti suuremahulise Euroopa hankega, mille võitis Cecoforma juhitud konsortsium. Võitjatiimi kuuluvad Ultrahack, CARSA, Tallinna Ülikool, Aalto Ülikool ja Educraftor. Konsortsium teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, viies ellu üht 2021.–2027. aasta digihariduse tegevuskava eesmärkidest.

konsortsiumi liikmed

DigiEduHack keskendub hariduse tulevikule digiajastul. Haridus- ja koolitusasutused ning teised teemaga seotud organisatsioonid kaasatakse võistlusesse, selgitamaks välja digihariduse peamised väljakutsed ning võimalused ühisteks lahendusteks. Aastatel 2019–2021 kogus algatus üle 6700 osaleja, kaasates õpetajaid, koolitajaid, õppijaid, poliitikakujundajaid, lapsevanemaid, uuendajad ja teisi huvirühmi. DigiEduHack 2.0 on veelgi ambitsioonikam, püüdes täiendavalt kaasata ka digihariduse uuendajate kogukonda.

Sel aastal toimub DigiEduHack 2.0 raames üle maailma 55 üritust, millest võtavad osa vähemalt 75 võõrustavat organisatsiooni ja 2500 osalejat.

Sel aastal toimub DigiEduHack 2.0 raames üle maailma 55 üritust, millest võtavad osa vähemalt 75 võõrustavat organisatsiooni ja 2500 osalejat. Pakutakse mitmeid õppimisvõimalusi ning luuakse ELi ja Lääne-Balkani piirkonna riikide häkatoni-saadikute võrgustik. DigiEduHack Global Award autasustab kolme parimat DigiEduHackist osavõtvat meeskonda ning toetab nende ideede elluviimist.

Tallinna Ülikoolis on projekti üheks eestvedajaks STEAM4EDU koostööklastri juht HTI õpperobootika vanemteadur Janika Leoste. Janika märgib: “Meie peamiseks rolliks selles projektis on disainida ja teostada innustavaid õpikogemusi häkatonide osalejatele ning mitmele teisele huvirühmale. Reaalajas veebiseminarid, mis on projekti kodulehelt hiljem salvestuste ja õppematerjalidena kättesaadavad, annavad teadmisi digihariduse erinevatest väljakutsetest ning tutvustavad 2021.–2027. aasta digihariduse tegevuskava. Usume, et suudame positiivselt mõjutada nii osalejate motivatsiooni kui ka häkatonide käigus välja pakutavate lahenduste kvaliteeti.”

Lisaks kuuluvad projekti põhitäitjate hulka HTI STEAM külalisteadur Kristof Fenyvesi, DTI infoteaduse professor Sirje Virkus, DTI digipöörde sihtrahastusega professor Merja Bauters ja HTI haridustehnoloog Sirly Väät

DigiEduHack Facebookis
DigiEduHack Instagramis
Euroopa Komisjoni teade

(foto on konsortsiumi liikmetest kick-off päeval Brüsselis; paremal istub Janika Leoste ja tema selja taga seisab Kristof Fenyvesi)