3d-prillidega tüdruk

Informaatikaõpetaja

Õppekava annab oskused ja kvalifikatsiooni õpetada informaatikat ja muid digitehnoloogiaga seonduvaid teemasid (robootika, 3D-modelleerimine, tarkvara-arendus) üldharidus- ja kutsekoolis, aga ka nõustamaks täiskasvanuid töökohal või juhendamaks laste huviringe digitehnoloogia valdkonnas.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Sessioonõpe

Digipädevused on tulevikus üha olulisemad igal töökohal - igaüks peab olema oskuslik digitehnoloogia rakendaja, valija, uuendustega kaasamineja. Need digioskused ja toimetulek pidevalt muutuval tehnoloogiamaastikul tuleb kõigile õpilastele juba koolist kaasa anda. Seetõttu on käimas suured muutused kooliinformaatikas, mis toob kaasa vajaduse suure hulga uute, innovaatiliste ja hea ettevalmistusega informaatikaõpetajate järele.

 

Õppekava ja -ained

Uuenenud informaatikaõpetajate õppekava on nii sisu kui vormi osas väga paindlik. Samuti pakub võimalust interdistiplinaarseteks ja elulisteks õpiprojektideks koos teiste erialade (eelkõige haridustehnoloogia, õpimängude, interaktsioonidisaini, meedia, terviseteaduste) tudengitega.

Õppetöö on korraldatud sessioonõppena.

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Keda ootame õppima?

Mitte ainult informaatikutele!

Lisaks informaatikutele ja ringijuhendajatele ootame õppima ka teiste tehnoloogiliste, inseneri- või reaalteaduslike erialade bakalaureuseõppe lõpetanuid, kes tunnevad huvi digitehnoloogia ja selle õpetamise ning koolitamise vastu.

Õppekeskkond

Värskest digirikastatud tuleviku klassiruumist saab informaatikaõpetajate “kodubaas”, mis näitab teed ka teiste erialade õpikeskkonna uuendamiseks.

Digitehnoloogia kasutamine õppetöös põhineb 1:1 arvutikasutusel ja VOSK (võta oma seade kaasa) lahendustel. Digitehnoloogiate instituudi laborites katsetatakse õppetöö käigus uusimaid lahendusi virtuaalse ja laiendatud reaalsuse, 3D-modelleerimise, interaktsioonidisaini, robootika ja värkvõrgu valdkondades. 

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Vastuvõtt

  • Motivatsioonikiri
  • Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, akadeemilisest testist ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest infotehnoloogiaalasest ja õpetamisega seotud tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi.

Motivatsioonikiri tuleb esitada SAIS kaudu hiljemalt 1. juuliks. Akadeemiline test toimub 3. juulil. Vestlused toimuvad 7. juulil.

Sisseastumiste üldine ajakava

Vastuvõtueksami lisainfo

Kuhu edasi?

Õppekava valmistab ette informaatikaõpetajaid. Häid IT-koolitajaid vajavad ka ettevõtete personaliosakonnad, IT-ettevõtted, riigiametid, mittetulundussektor jne. 

Võta meiega ühendust!

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9421

Sarnased erialad

Matemaatikaõpetaja

Digitehnoloogiate instituut

Matemaatikaõpetaja magistrikava ­Tallinna Ülikoolis annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja/või põhikoolis. Matemaatikaõpetaja eriala lõpetajad rakendavad oma korrastatud analüütilist mõtlemist ning omandatud juhioskuseid haridusmaastikul erinevates rollides.

Magistriõpe
Eesti keel
Sessioonõpe
Vaata eriala

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Õpetajana on võimalik anda edasi oma ideid Eesti koolihariduse paremaks muutmiseks ja kujundada kool kohaks, kus õpilased ennast arendades mõnusalt tunnevad ehk olla teenäitaja ja suunaja. Õppekaval saab õppida bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunal. Õpetaja eriala omandajatele on olemas rahalised stipendiumid.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine vastuvõtt
Sessioonõpe
Vaata eriala