tüdruk tahvli taustal

Matemaatikaõpetaja

Matemaatikaõpetaja magistrikava ­Tallinna Ülikoolis  annab teadmised ja oskused, et õpetada matemaatikat gümnaasiumis ja/või põhikoolis. Matemaatikaõpetaja  ettevalmistuse saanud  on aga tänu oma korrastatud analüütilisele mõtlemisele ning omandatud juhioskustele leidnud rakenduse ka paljudes teistes ametites.  

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Sessioonõpe

Õppekava sisaldab kursusi matemaatikast, matemaatika õppimisest ja õpetamisest ning pedagoogilisest psühholoogiast ja kasvatusteadustest. Õppekava sisaldab ka mahuka koolipraktika.

Õppetöö sobib töötavale inimesele, see toimub kolme aasta jooksul reedeti ja laupäeviti. Esimesel ja teisel semestril toimub õppetöö 16 nädala jooksul igal reedel ja igal teisel laupäeval. Teisel õppe-aastal peate arvestama 16 kontaktõppe päevaga semestris, kolmandal õppeaastal keskendute põhiliselt magistritöö koostamisele ja kontaktõpet on suhteliselt vähe.

Keda ootame õppima?

Matemaatikaõpetajaks ootame õppima mitmekülgsete huvide ning avatud ja positiivse ellusuhtumisega noori, kes oma bakalaureuseõpingute ajal on õppinud piisavas mahus matemaatikakursusi. Õppima asujailt eeldame soovi töötada laste ja noortega, aga ka eetilisust ning empaatiavõimet.

 Oodatud on nii matemaatikat, loodusteaduslikke kui tehnilisi erialasid õppinud inimesed, aga miks mitte ka majanduse, ärijuhtimise või arhitektuuri lõpetanud.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe
 • Magistrikraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava.

Õppetöö sobib töötavale inimesele, see toimub kolme aasta jooksul reedeti ja laupäeviti. Esimesel ja teisel semestril toimub õppetöö 16 nädala jooksul igal reedel ja igal teisel laupäeval. Teisel õppe-aastal peate arvestama 16 kontaktõppe päevaga semestris, kolmandal õppeaastal keskendute põhiliselt magistritöö koostamisele ja kontaktõpet on suhteliselt vähe.

Õppekava

Õppekava eesmärk on anda terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas matemaatika erialal, pädevus töötada matemaatikaõpetajana põhikoolis ja/või gümnaasiumis. Samuti kujundada teaduspõhist ja uurimuslikku lähenemist õpetajatöösse ning valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks.

Õppekava aitab toetada õpetajapädevuste kujunemist kutseaastal ja edasises kutsetöös matemaatikaõpetajana ning annab baasteadmised edasiõppimiseks doktoriõppes matemaatika didaktika valdkonnas.

 • Õppekava koosneb järgmistest moodulitest:
 • Matemaatika 32 EAP
 • Kasvatusteadus ja pedagoogiline psühholoogia 30 EAP
 • Matemaatika didaktika ja metoodika 22 EAP
 • Koolipraktika 18 EAP
 • Magistritöö 18 EAP

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Vastuvõtt

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste, mis sisaldab Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseastme õppekavale vastavaid matemaatilisi aineid:

 • Põhikooli matemaatikaõpetaja suunale astujal vähemalt 20 EAP mahus
 • Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja suunale astujal vähemalt 45 EAP mahus

Sisseastumisel tuleb sooritada kutsesobivuseksam. Eksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis.

Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

Vastuvõtulävend on 70 palli.

Sisseastumiste üldine ajakava

Vastuvõtueksami lisainfo

Õppekeskkond

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut on ainus koht Tallinnas, kus õpetatakse matemaatikat bakalaureuseõppe tasemel ning ainus koht Tallinnas, kus õpetatakse välja matemaatikaõpetajaid.

Õpikeskus

Õpikeskus on mõeldud üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teadustöö tegemiseks. Akadeemilise Raamatukogu õpikeskus asub Astra õppehoones. Abi õpikeskuse kasutamisel osutavad teenindajad ja erialareferendid. Õpikeskuse lugemissaalide avariiulitel leidub järgmist kirjandust:

 • sotsiaal- ja loodusteaduste ning informaatika õpikud

 • humanitaarkollektsioon

 • ainepaketid 

 • Tallinna Ülikooli magistritööd (2010–2015. aastad, uuemad ETERAs)

 • teatmeteosed

 • erialane perioodika

 • päevalehed

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid. 

microsoft imagine logo

 

Õppejõud

 

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor. 2001. aastal lõpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. Ta on mitmekülgne õppejõud, näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami koostaja ning hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde nii õpilastele kui tudngitele ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne.  Jüri Kurvits on lisaks ka kahe õppekava kuraator Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis: pedagoogika õppekava ja mitme aine õpetaja õppekava.

Aastal 2012 pälvis Jüri Kurvits Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.

Samuti on võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

 • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
 • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri Kurvits on aktiivselt esinemas konverentsidel, kindlasti vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi".

Samuti on ta töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Matemaatika lektor. On lõpetanud Tallinna Ülikooli 2001. aastal gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. On kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tallinna Ülikoolis 2011. aastal. 

Töötab õppejõuna 11 aastat. On töötanud 8 aastat kutsekoolis, on õpetanud matemaatikat, füüsikat, digitaaltehnikat, loogikat ja programmeerimist, masinjoonestamist. On koostanud e-õppematerjale, millest mõned on hinnatud e-kursuse kvaliteedimärgiga. Alates aastast 2014 töötab matemaatika lektorina Tallinna Ülikoolis, kus õpetab matemaatilise analüüsi, algebra ja geomeetria, diskreetse matemaatika alaseid kursusi nii matemaatikutele kui ka teistele erialadele. Praegu on lisaks bakalaureuse matemaatika õppekava kuraator.

On esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja on osalenud paari rahvusvahelise konverentsi korraldamisel.

Anna Šeletski Eesti Teaduse InfosüsteemisMatemaatika dotsent. Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika ja matemaatilise statistika erialal. Kaitsnud 2001. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikadoktori kraadi 24 aastasena. Avaldanud 32 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria valdkonnas (mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest) ja õpiku finantsmatemaatikas. 

Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. On töötanud pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha. 

Maria Zeltser Eesti TeadusinfosüsteemisMatemaatika professor, matemaatika bakalaureuseõppe ja magistriõppe õppekavade koordinaator. Kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003-2004. 

Õppejõuna töötab alates aastast 1999. Uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Avaldanud üle 40 teadusartikli ning 10 matemaatikat populariseerivat artiklit. Olnud kahe ülesannetekogu üheks koostajaks ning kahe rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumiku toimetajaks. Osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel  (kahel korral peakorraldaja) topoloogiliste algebrate vallas. Osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana. 

Mart Abel Eesti TeadusinfosüsteemisMatemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht. Lõpetanud 1982.a Tallinna Ülikooli matemaatika- füüsika erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri (doktoriõppe) pedagoogika erialal. Kaitsnud 1999. aastal Tartu Ülikoolis väitekirja matemaatika didaktikast ja talle on omistatud teaduste kandidaadi (PhD)  kraad.  Avaldanud arvukalt  teaduspublikatsioone matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidest. On Põhjamaade matemaatika didaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse  ja ajakirja Nordic Studies in Mathematics Education toimetuskolleegiumi liige. On töötanud ka keskkooli matemaatikaõpetajana ja on koolimatemaatika õpikute autor. Ülikools õpetab matemaatika didaktika põhikursusi tulevastele matemaatikaõpetajatele.

Madis Lepik Eesti Teaduse Infosüsteemis

 

Kuhu edasi?

Lõpetajad on leidnud töö:

põhikooli- või gümnaasiumiastme matemaatikaõpetajana, matemaatikaõpetuse arendajana kohalikes omavalitsustes, matemaatika õppematerjalide ja tarkvara koostajana, koolijuhina. Väljaspool haridussüsteemi ollakse ametites, mis eeldavad matemaatilisi teadmisi ja oskusi töötamaks inimestega.

Võta meiega ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9421

E-postdti@tlu.ee