23/24 sügissemestril toimunud tugitegevused

 

Eelnädala seminarid

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
30.08 kl 14.00-15.00 M-225 "Vaimse tervise hoidmine" - psühholoog Janno Pajupuu
30.08 kl 15.00-16.00 A-121 "Ajajuhtimine" - karjäärinõustaja Kadri Pakaste

 

Esmakursuslaste vestlusringid

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
27.09 kl 15.00 A-447

"Esmakursuslaste vestlusring" - kõik nõustamiskeskuse nõustajad

 

Nõustamiskeskuse nädal (30.10-3.11)

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema
30.10 kl 12.00-13.00 A-006

Liikumistakistusega üliõpilaste tugigrupp. Külla tuleb Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust Maikel Mõttus.
 

30.10 al kl 12.00 Astra Teadlaste Foorum

Ratastoolis liikumise matkemäng. Tule ja saa teadlikuks, kui lihtne või keeruline on ülikoolis ratastoolis liikuda. 

Astra Teadlaste Foorumi alal ja lähikonnas saab liikuda ratastoolis. On võimalik valida individuaal- ja paarisülesande vahel. Kui rajale minnakse kahekesi, siis saatja roll on kogetu kohta teha märkmeid, fotosid ja tagada ohutus.

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

30.10 kl 16.15-17.45 A-213 (Õpikeskuse arvutiklass) "Praktiline infootsing ja teadusandmebaasid" - Akadeemilise Raamatukogu spetsialist Kristi Mets-Alunurm
31.10 kl 13.00-14.00 A-006

Töötuba teemal "Erivajadusega üliõpilane ülikoolis: hobuseannuses motivatsiooni ja mõningal määral huumorimeelt. Külas on Kristi Kallaste, MTÜ THINK Eesti koolitusjuht ja kogemusnõustaja, Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine. 

Kirjutustõlgid tutvustavad oma tööd. Lisaks õpime viipamist! 

Saab põgusa sissevaate teha kuulmispuudega inimeste igapäevaellu. Külas on kirjutustõlgid Liivi Liiholm ja Getter Kreen, kes demonstreerivad, kuidas lektorina teha paremat koostööd tõlkidega, millised on lihtsamad abivahendid, millega ennast teha auditooriumis mittekuuljale paremini kuuldavaks. Võimalik on õppida mõned lihtsamad viiped.

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

31.10 kl 14.00-15.00 S-117 Kuulmislangusega üliõpilaste tugigrupp. Tugigruppi juhib erivajadusega üliõpilaste nõustaja Kai Rannastu
31.10 kl 14.00-15.00 A-006 "Kuidas leida töö- ja praktikakohta?" - karjäärinõustaja Kadri Pakaste
1.11 kl 11.00-14.00 Astra Teadlaste Foorum

Karjäärimess.
 

1.11 kl 12.00-12.45 S-116

Teraapiakoeri kaasavate sekkumiste tutvustamine. 

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

1.11 kl 12.45-14:15 S-116

Koeratiimidega kohtumine. 

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

1.11 kl 16.15-17.45 A-213 (Õpikeskuse arvutiklass) "Viitamine ja viidete haldamise abivahendid" - Akadeemilise Raamatukogu spetsialist Kristi Mets-Alunurm
2.11 kl 12.00-12.45 A-207 (Õpikeskuses)

Nägemistakistusega üliõpilaste tugigrupp. Tugigruppi juhib erivajadusega üliõpilaste nõustaja Kai Rannastu

Õppematerjalide digitaliseerimine ja audioraamatute tellimine nägemislangusega üliõpilastele. Teenuseid tuleb tutvustama Akadeemiline Raamatukogu peaspetsialist Carolina Schultz. 

2.11 kl 12.00-12.45 A-213 (Õpikeskuse arvutiklass)

Külla tuleb Põhja-Eesti Pimedate Ühingu koolitaja Julia Kabanova koos oma juhtkoeraga. Teemaks "Elu ja õppimine nägemispuudelisena".

Matkemänguna saab proovida simulatsiooniprille ja lahendada tavalisi kooliülesandeid.

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

2.11 kl 13.00-14.00 Astra Teadlaste Foorum

Nägemislanguse matkemäng. Saab proovida nägemispuudega üliõpilaste liikumist toetavate abivahendite kasutamist.

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

2.11 kl 13.00-14.00 A-121 "Ärevusega toimetulek" - psühholoog Janno Pajupuu
2.11 kl 15.30-16.30 A-213 (Õpikeskuse arvutiklass)

Külla tuleb Peaasi

Peaasi.ee nõustajad Ingrid Aug ja Kristel Habicht-Spriit tutvustavad Peaasjade teenuseid, Peahea lühisekkumist noortele (12-26a) ning pakuvad praktilist sissevaadet meeleolu ja ärevuse, hästi magamise ning probleemilahendusoskuste teemadesse.

Osa võtma on oodatud kõik ülikooli liikmed!

 

22/23 kevadsemestril toimunud tugitegevused

 

Ärevushäirete tugigrupp

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
Igal kolmapäeval (al 22.03) kl 14:15 ELU ala (Mare 3.korrus) Ärevushäirete tugigrupp

Kirjalike tööde koostamise seminarid

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema
07.02 kl 14:15-15:45 Zoom

Kuidas olla viitamisel nutikalt tõhus? 

Viitehaldustarkvara Zotero kasutamine
Iga uurimistöö oluliseks osaks on erialased teoreetilised ja metodoodilised allikad. Allikate süsteemne arhveerimine ja haldamine kergendab lõputöö kirjutamist. Seminar on suunatud üliõpilasetele, kes soovivad hakata kasutama viidete haldamiseks, korrastamiseks ja viitamiseks tehnilist vahendit ehk viitehaldustarkvara Zotero.

Võimalusel tee ära eeltöö: https://www.zotero.org/

  • Luua kasutajakonto ZOTERO kodulehel: Log in/Register.
  • Laadida alla arvutis kasutamiseks ZOTERO tööriistad.
  • TARKVARA https://www.zotero.org/download/
  • CONNECTOR brauserisse (oleneb sellest, mis brauserit keegi kasutab).
     
14.02 kl 14:15:15.45 Zoom

Lõputöö kirjutamise planeerimine. Millest alustada lõputöö kirjutamist? Kuidas erialane lugemine toetab kirjutamist?

Seminar annab ülevaate akadeemilise kirjutamise etappidest ja kirjandusülevaate erinevatest lähenemistest, akadeemilise teksti liikidest ja stiilist. 
 

21.02 kl 14:15:15.45 Zoom

Praktiline infootsimine. Kust leida ja kuidas hinnata allikaid?

Fookus on sellel, kuidas leida lõputöö töö kontekstis usaldusväärseid ning teemakohaseid allikad. Vaatame üle erinevad õppe- ja uurimistööd toetavad otsimootorid ning kodulehed. Fookus on eelkõige allikatel, millest info otsimist  alustada ja kuidas kaardistada teemat iseloomustavad märksõnad ja terminid.
 

28.02 kl 14:15-15:45 Zoom

Töö teadusandmebaasidega. Kuidas kasutada teaduslikke andmebaase?

Fookuses on teadusartiklite, teoreetiliste allikate ning uurimismeetodite andmebaasid. Näiteks otsinguportaal Discovery, Publication Finder, SRM, T & F jne.
 

07.03 kl 14:15-15:45 Zoom

Tehniline töö lõputööga. Millele peab kindlasti vormistamise ja viitamise juures  tähelepanu pöörama?

Fookuses on viitamisstiilid, tekstisisene viitamine, allikate loetelu koostamine. Vormistamise üldised põhimõtted. 

14.03 kl 14:15-15:45 Zoom

Abi allikate otsimisel. Mis on jäänud kahe silma vahele? 

Infootsimise praktiline konsultatsioon: üliõpilased saavad oma lõputööst lähtuvalt küsida nõu allikate otsimise ja viitamise küsimustes.

Vaimse tervise seminarid

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
09.02 kl 14:15 S-232

"Ängistav ärevus ja rusuv mure" - seminar ärevushäirest ja depressioonist

Seminaris õpid lähemalt ära tundma, mis on ärevushäire ja depressioon. Saad teadlikumaks nende diagnooside erinevatest avaldumise viisidest ning strateegiatest, kuidas nendega toime tulla või olla toeks teistele kes nende all kannatavad.

22.03 kl 14:15 A-006

"Lõpetamise ja eksamiärevusega toimetulek"

Lõpetamine ja eksamid on ülikooliõpingute juurde kuuluv osa, mis tihti tekitab üliõpilastes ülemäärast pinget ja ärevust. Tugiseminaris tuleb juttu, mis on ärevus, miks ta tekib ning tutvustatakse praktilisi nippe, mis aitavad eksamite ning lõpetamisega hõlpsamini hakkama saada.

13.04 kl 14:15 ZOOM

"Ängistav ärevus ja rusuv mure" - seminar ärevushäirest ja depressioonist

Seminaris õpid lähemalt ära tundma, mis on ärevushäire ja depressioon. Saad teadlikumaks nende diagnooside erinevatest avaldumise viisidest ning strateegiatest, kuidas nendega toime tulla või olla toeks teistele kes nende all kannatavad.

18.04 kl 14:15 A-007

Stressi maandamine ja läbipõlemise ennetamine.

Praktilised tehnikad, kuidas maandada stressi ja hoolitseda iseenda eest, et ei tekiks läbipõlemist. Seminari lõpuks mõistad teema olulisust ja oskad märgata sümptomeid.

27.04 kl 14:15 Zoom

"Lõpetamise ja eksamiärevusega toimetulek"

Lõpetamine ja eksamid on ülikooliõpingute juurde kuuluv osa, mis tihti tekitab üliõpilastes ülemäärast pinget ja ärevust. Tugiseminaris tuleb juttu, mis on ärevus, miks ta tekib ning tutvustatakse praktilisi nippe, mis aitavad eksamite ning lõpetamisega hõlpsamini hakkama saada.

Õpioskuste tugiseminarid

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema Koolitaja

13.02 kl 14:15

A-006

"Mina muudan õppimist" - seminar õpioskustest

Seminaris vaatame üle, mida Sa juba tead õppimisest ning analüüsime, kuidas saaks efektiivsemalt õppida. 

Meelike-Enel Andrejeva
02.03 kl 14:15 T-416

Vaimse tervise ja õpimotivatsiooni tasakaal lõpetamiskeerises

Seminaris otsime tasakaalu vaimse tervise ja õpimotivatsiooni vahel, et suve hakul diplom ikka kätte saada.

Meelike-Enel Andrejeva

Valentina Kivi

06.04 kl 14:15 Zoom (kliki lingile)

Vaimse tervise ja õpimotivatsiooni tasakaal lõpetamiskeerises

Seminaris otsime tasakaalu vaimse tervise ja õpimotivatsiooni vahel, et suve hakul diplom ikka kätte saada.

Meelike-Enel Andrejeva

Valentina Kivi

11.04 kl 14:15

Zoom (kliki lingile)

"Mina muudan õppimist" - seminar õpioskustest

Seminaris vaatame üle, mida Sa juba tead õppimisest ning analüüsime, kuidas saaks efektiivsemalt õppida. 

Meelike-Enel Andrejeva

Karjääriseminarid

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
06.02 kl 14:15 A-006

"Kuidas leida praktikakoht?"

Seminar on mõeldud nendele üliõpilastele, kellel tuleb omale ise praktikakoht leida. Seminari käigus tutvume erinevate võimalustega, kuidas teha praktikakoha otsingutega algust.

16.02 kl 11:15 A-006

"Kõigil on 24 h ööpäevas, aga minul aega ei ole"

Seminaris käsitleme aja mõistet, räägime "ajaröövlitest" ja tutvustame ajajuhtimise tõhusaid tehnikaid.

06.03 kl 13:15 A-006

"Otsin tööd - kust alustada?"

Seminaris räägime tööotsingu protsessist - CV ja motivatsioonikirja koostamise põhitõed, tööotsingu võimalused, ettevalmistus tööintervjuuks.

03.04 kl 16:15 Zoom

"Otsin tööd - kust alustada?"

Seminaris räägime tööotsingu protsessist - CV ja motivatsioonikirja koostamise põhitõed, tööotsingu võimalused, ettevalmistus tööintervjuuks.

03.04 kl 17:15 Zoom

"Kuidas leida praktikakoht?"

Seminar on mõeldud nendele üliõpilastele, kellel tuleb omale ise praktikakoht leida. Seminari käigus tutvume erinevate võimalustega, kuidas teha praktikakoha otsingutega algust.

13.04 kl 16:15 Zoom

"Kõigil on 24 h ööpäevas, aga minul aega ei ole"

Seminaris käsitleme aja mõistet, räägime "ajaröövlitest" ja tutvustame ajajuhtimise tõhusaid tehnikaid.

Erivajadustega üliõpilaste ümarlaud

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
20.02 kl 17:15-19:15 Zoom Erivajadustega üliõpilaste ümarlaud

22/23 sügissemestril toimunud tegevused

 

EELNÄDALA LÜHISEMINARID ESMAKURSUSLASTELE

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema Läbiviija Esitlus
31.08 kl 13.00 M-218 Vaimse tervise hoidmine Lea Lihtmaa slaidid
31.08 kl 14.00 A-121 Õpioskused Meelike-Enel Andrejeva slaidid
31.08.kl 15.00 A-121 Ajaplaneerimine Kadri Pakaste slaidid

 

ESMAKURSUSLASTE ESIMESE KUU VESTLUSRINGID

Toimumisaeg Toimumiskoht Nimetus
27.09 kl 14.30 T-305 Venekeelne vestlusring
04.10 kl 16.00 ELU ala (Mare 3. korrus) Eestikeelne vestlusring
06.10 kl 16.00 ELU ala (Mare 3. korrus) Ingliskeelne vestlusring

 

ÜLIKOOLIÕPINGUTEGA KOHANEMISE TUGISEMINARIDE SARI

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema

06.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Hurraa, ma olen kohal. Ülikooliõpingutega kohanemine

Kohanemine kõrgkooliõpingutega, ajaplaneerimine, tegevuse eesmärgistamine, koostööoskused, õppima õppimine.
 

13.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Nutikalt õppimine

Õppimise strateegiad, õppimise tehnikad, õpibarjäärid, enesejuhtitud õppimine, kriitiline mõtlemine.

20.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Mis toimub akadeemias?

Akadeemiline sõnavara, teaduse olemus, teaduse valdkondlikkus, paradigmad, metodoloogia, teoreetiline alus, teaduspõhisus, tõenduspõhine uurimine ja õppimine.
 

 

KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE TUGISEMINARIDE SARI

Toimumisaeg Toimumiskoht Teema

04.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Tallinna Ülikooli Akadeemiline raamatukogu

Kiire ülevaade sellest, kuidas registreerida lugejaks, milliseid võimalusi pakub TLÜ raamatukogu (nt individuaalsed konsultatsioonid, tööruumid, SPSS); raamatukogu koduleht, teadusandmebaasidesse  sisenemine.

11.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Akadeemilised ja õppimiseks vajalikud allikad

Akadeemiliste teaduslike allikate tüübid ja struktuur, teaduslikud, populaarteaduslikud materjalid, algallikad, sekundaarsed ja vahendusinfoallikad. Töö akadeemilise tekstiga, teksti mõistmine, lugemistehnikad,  märkmete tegemine.

18.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Kriitiline infokirjaoskus

Infootsimine, teadusliku ja populaarteadusliku otsingu vahe, infootsimise võimalikud lähenemised, etapid, tehnikad. Andmebaasid, kataloogid, teaduslikud otsimootorid. Teemaotsing, faktiotsing. Märksõnade, terminite, mõistete ja taustainfo kaardistamine, teemakohased andmebaasid ning kuidas andmebaase kasutada.

25.10.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Akadeemiline kirjutamine

Akadeemilise teksti loomine st kirjutamine, akadeemilise kirjutamise etapid. Erinevad tekstitüübid. Akadeemilise teksti stiili põhimõtted, teksti konstrueerimine. Refereerimine, tsiteerimine, põhitekst. Kirjandusülevaate kirjutamine (integratiivne kirjanduse ülevaade). 

01.11.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Akadeemilise kirjutamise hea tava

Loomevargus. Eetika. Plagiaadi vältimine ja korrektne viitamine. Erinevad viitamisstiilid: APA viitamine, MLA, TLÜ kirjastus. Instituutide lõputööde juhendid. Töö korrektne vormistamine.

08.11.2022

kl 14:15-15:45

Zoom

Allikate ja viidete haldamine

Lugemispäevik, mõistekaart. Raindrop. Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley jne.

 

NÕUSTAMISKESKUSE KUU 14.11.22-09.12.22

Kuupäev Kellaaeg Üritus Ruum Materjalid
15.11 11.00-17.00 Õpioskuste teemaline orienteerumine Start Mare aatriumist  
15.11 11.00-17.00 Õppekorralduse teemaline Kahoot S-142  
18.11 13.00-16.00 TLÜ üliõpilaste nõustamiskeskuse avatud uste päev Astra aatrium  
23.11 11.00-17.00 Õpioskuste teemaline orienteerumine Start Mare aatriumist  
23.11 11.00-17.00 Õppekorralduse teemaline Kahoot S-142  
28.11 14.00-16.00 Töötuba “Ületame takistusi!” M-135  
29.11 11.00-17.00 Õpioskuste teemaline orienteerumine Start Mare aatriumist  
29.11 11.00-17.00 Õppekorralduse teemaline Kahoot S-142  
29.11 16.00-18.00 Vestlusring “Märka erivajadust!” M-218  
07.12 10.00-10.45 Noorelt ettevõtjaks! / Vitamin Well ja Gert-Kristjan Rungi A-222  
07.12 11.00-11.45 Mis passid!? Hakka investeerima! / Rahafoorum ja Taavi Pertman A-222

Esitlus

Investeerimiskalkulaator

Lisamaterjalid

07.12 12.00-12.45 Sul on küsimus, meil on vastus! / Nõustamiskeskus ja Kadri Pakaste A-242 Esitlus
08.12 10.00-16.00 Töö- ja karjäärimess Astra aatrium  
08.12 11.00-11.45 Maksu- ja tolliamet “Kuhu kadus mu raha?” A-242 Esitlus
08.12 12.00-12.45 Töötukassa “Töösuhte vundament” A-242  
08.12 13.00-13.45 Tööinspektsioon  "Puhkus puhkuserahadega” A-242 Esitlus
08.12 14.00-14.45 Sotsiaalkindlustusamet "Muretu pensionipõlv" A-242 Esitlus