Tallinna Ülikool on välja kuulutanud konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks. Ametikirjelduse, ametinõuete, nõutud kandideerimistingimustega ja konkursi ajakavaga tutvumiseks avage vastava üksuse jaotus ning klikkige väljakuulutatud ametikoha nimetusel. 

Haridusteaduste instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Algõpetuse professor  1,0 01.09.2021 20.01.2021
Täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor  1,0 01.09.2021 20.01.2021

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Dokumentaalfilmi professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021

Digitehnoloogiate instituut

Ametikoht Koormus Tööölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Haridustehnoloogia professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021
Matemaatika ja informaatika didaktika professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021

 

Humanitaarteaduste instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Anglistika professor 1,0 01.01.2022 20.01.2021
Linnauuringute professor  1,0 01.09.2021 20.01.2021

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Keskkonnakorralduse ja jätkusuutliku arengu professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021

Ühiskonnateaduste instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor  1,0 01.09.2021 20.01.2021
Sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021
Töö- ja haridussotsioloogia professor 1,0 01.09.2021 20.01.2021

Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

 

Akadeemilised ametikohad täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, võttes aluseks TLÜ töösuhete eeskirjas  2. jaos paragrahvides 9-20 reguleeritud protseduuri, mis hõlmab järgmisi etappe:

  • konkursi väljakuulutamine rektori poolt;
  • kandideerimisdokumentide esitamine;
  • kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine;
  • konkursile lubatud kandidaatide avalikud loengud, hindamine ekspertide poolt, intervjuud kandidaatidega, kokkuvõtete tegemine valiva kogu jaoks.

Professorid valitakse senatis. Teiste akadeemiliste ametikohtade valimised toimuvad akadeemilise üksuse nõukogus.

Personaliosakond annab igale kandidaadile tagasisidet konkursi ja valimiste tulemuste kohta hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.   

Akadeemiline üksus, kus valitav ametikoht asub, võtab kandidaatidega ühendust, et kokku leppida avalike loengute ja kohtumiste üksikasjad, kui need on ette nähtud. 

Konkursivõitjaga lepitakse kokku täpne tööle asumise aeg ja töölepingu tingimused.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9237