Hetkel ei ole avalikustatud konkursiteateid akadeemiliste ametikohtade täitmiseks. 

 

Akadeemilise konkursi, mille kandideerimise tähtaeg oli 19.02.2019, ajakava on toodud allpool.

Konkursi ajakava

22. jaanuar 2019 akadeemilise konkursi väljakuulutamine
19. veebruar 2019 kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg 
kuni 19. märts 2019 hindamise I etapp (kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine)
26. märts 2019 rektori korraldus valimistele lubamise või mittelubamise kohta
kuni 3. mai 2019 hindamise II etapp (venia legendi loengud, ekspertarvamused, kohtumised jms) 
20. mai 2019 professorite valimine senatis
hiljemalt juunikuus akadeemiliste töötajate (v.a professorid) valimised üksuste nõukogus
  • Akadeemiliste üksuste nõukogus toimuvad akadeemiliste töötajate valimised vastavalt üksuse nõukogu koosolekute ajakavale (hiljemalt juunikuus).
  • Personaliosakond teavitab iga kandidaati konkursile lubamisest/mittelubamisest ning valimistulemustest esimesel võimalusel, aga hiljemalt kahe nädala jooksul pärast korralduse kinnitamist/otsuse vastuvõtmist.
  • Üksuse, kus valitav ametikoht asub, valimiskomisjon võtab kandidaatidega ühendust hindamise II etapis, et leppida kokku avaliku loengu teema, aeg ja koht ning vajadusel kohtumine.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9237