Ülikool

 

Tallinna Ülikooli poolt on välja kuulutatud avalikud konkursid järgmiste akadeemiliste ametikohtade täitmiseks:

Digitehnoloogiate instituut

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Tarkvaratehnika lektor 1,0 01.09.2024 27.05.2024

 

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

 

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
       

Audiovisuaalse loojutustuse lektor

1,0 01.09.2024* 31.05.2024
Filmiteaduse vanemteadur 1,0 01.09.2024* 5.06.2024

* Töölepingu alguse kuupäeva osas lepitakse kokku konkursivõitjaga.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

 

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Geneetika lektor 0,5 01.09.2024* 14.06.2024

* Töölepingu alguse kuupäeva osas lepitakse kokku konkursivõitjaga.

 

Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

 

Akadeemilised ametikohad täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, võttes aluseks TLÜ töösuhete eeskirjas  2. jaos paragrahvides 9-20 reguleeritud protseduuri, mis hõlmab järgmisi etappe:

  • konkursi väljakuulutamine rektori poolt;
  • kandideerimisdokumentide esitamine;
  • kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine;
  • konkursile lubatud kandidaatide avalikud loengud, hindamine ekspertide poolt, intervjuud kandidaatidega, kokkuvõtete tegemine valiva kogu jaoks.

Professorid valitakse senatis. Teiste akadeemiliste ametikohtade valimised toimuvad akadeemilise üksuse nõukogus.

Personaliosakond annab igale kandidaadile tagasisidet konkursi ja valimiste tulemuste kohta hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.   

Akadeemiline üksus, kus valitav ametikoht asub, võtab kandidaatidega ühendust, et kokku leppida avalike loengute ja kohtumiste üksikasjad, kui need on ette nähtud. 

Konkursivõitjaga lepitakse kokku täpne tööle asumise aeg ja töölepingu tingimused.

 Kandidaatide isikuandmete töötlemisel lähtume TLÜ andmekaitsetingimustest.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn