Tallinna Ülikooli poolt akadeemiliste ametikohtade täitmiseks välja kuulutatud avalikud konkursid.
Kandideerimise tähtaeg, töölepingu eeldatav algus, kandideerimise tingimused jm on toodud ametikoha kirjelduses.

Humanitaarteaduste instituut

Ametikoht Koormus
Vanemteadur 1,0
Teadur (järeldoktor) - 2 ametikohta 1,0
Kultuuriandmete analüüsi teadur - 2 ametikohta 1,0

 

Konkursil osalemiseks esitada nõutud kandideerimisdokumendid  ametikirjelduses esitatud kuupäevaks Tallinna Ülikooli personaliosakonda (digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@tlu.ee või Narva mnt 25, ruum T-218, 10120 Tallinn) märgusõnaga "Akadeemiline konkurss". Dokumendid esitada soovitavalt PDF-formaadis.

Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

 

Akadeemilised ametikohad täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, võttes aluseks TLÜ töösuhete eeskirjas  2. jaos paragrahvides 9-20 reguleeritud protseduuri, mis hõlmab järgmisi etappe:

  • konkursi väljakuulutamine rektori poolt;
  • kandideerimisdokumentide esitamine;
  • kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine;
  • konkursile lubatud kandidaatide avalikud loengud, hindamine ekspertide poolt, intervjuud kandidaatidega, kokkuvõtete tegemine valiva kogu jaoks;

Professorite valimised toimuvad 15. juunil 2020 senati koosolekul. Teiste akadeemiliste ametikohtade valimised toimuvad akadeemilise üksuse nõukogus hiljemalt juunis 2020.

Personaliosakond annab igale kandidaadile tagasisidet konkursi ja valimiste tulemuste kohta hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.   

Akadeemiline üksus, kus valitav ametikoht asub, võtab kandidaatidega ühendust, et kokku leppida avalike loengute ja kohtumiste üksikasjad, kui need on ette nähtud. 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9237