Ülikool

 

Tallinna Ülikool on välja kuulutanud konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks. 

Ametikirjelduse, ametinõuete, kandideerimistingimuste ja konkursi ajakavaga tutvumiseks avage vastava üksuse jaotus ning klikkige väljakuulutatud ametikoha nimetusel. 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

Digitehnoloogiate instituut

 

Ametikoht Koormus Töölepingu algus Kandideerimise tähtaeg
Info- ja andmeteaduse professor 1,0 01.01.2023* 05.09.2022

 

* Töölepingu alguse kuupäeva osas ollakse paindlikud ning see räägitakse läbi ja lepitakse kokku konkursivõitjaga.

Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

 

Akadeemilised ametikohad täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, võttes aluseks TLÜ töösuhete eeskirjas  2. jaos paragrahvides 9-20 reguleeritud protseduuri, mis hõlmab järgmisi etappe:

  • konkursi väljakuulutamine rektori poolt;
  • kandideerimisdokumentide esitamine;
  • kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine;
  • konkursile lubatud kandidaatide avalikud loengud, hindamine ekspertide poolt, intervjuud kandidaatidega, kokkuvõtete tegemine valiva kogu jaoks.

Professorid valitakse senatis. Teiste akadeemiliste ametikohtade valimised toimuvad akadeemilise üksuse nõukogus.

Personaliosakond annab igale kandidaadile tagasisidet konkursi ja valimiste tulemuste kohta hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.   

Akadeemiline üksus, kus valitav ametikoht asub, võtab kandidaatidega ühendust, et kokku leppida avalike loengute ja kohtumiste üksikasjad, kui need on ette nähtud. 

Konkursivõitjaga lepitakse kokku täpne tööle asumise aeg ja töölepingu tingimused.

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9237