Osalevad riigid

  • Erasmus+ programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia, sh endiselt ka Suurbritannia.
    Programmiga on liitunud ka Türgi, Island, Liechtensteini, Norra, Põhja-Makedoonia ja Serbia. 

Partnerkõrgkooli leidmine