Osalevad riigid

  • Erasmus+ programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia, sh endiselt ka Suurbritannia.
    Programmiga on liitunud ka Türgi, Island, Liechtensteini, Norra, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Serbia. 

Partnerkõrgkooli leidmine

NB! Instituutide kaartide kasutamisel esineb hetkel tõrkeid. Osal kaartidel ei ole võimalik valida oma eriala, vaid kuvatakse automaatselt haridusteaduste instiuudi erialad ja lepingud. Soovitame vaadata kõiki ülikooli partnerlepinguid siit. Vali menüüst oma instituut, vasakult menüüst "Erasmus partners"  ning tee linnuke kasti "Ignore expired". Seejärel saad klikkida erinevatele ülikoolidele ja vaadata lisainfot nende kohta.