Erasmus+ programmis osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmus+ programmi toetus ei pruugi katta kõiki välismaal õppimise ja/või praktikaga seonduvaid kulusid ning seega võib olla vajalik ka omafinantseerimine.

 

Pikaajalise õpirände stipendiumid

 

Euroopa Komisjoni Erasmus+ pikaajalise õpirände stipendium 2023/2024. õppeaastal

Grupp 1: kõrge elukallidusega riigid

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi,
Liechtenstein, Norra

14. piirkonna partnerriigid

600€/kuu 

(30 kalendripäeva kuus),

20€/päev

Grupp 2: keskmise elukallidusega riigid

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

5. piirkonna partnerriigid

600€/kuu 

(30 kalendripäeva kuus),

20€/päev

Grupp 3: madala elukallidusega riigid

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ungari,
Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

540€/kuu

(30 kalendripäeva kuus),

18€/päev

  kõik muud riigid väljaspool Euroopa Liitu

700€/kuu

(30 kalendripäeva kuus),

23,33€/päev

+ühekordne reisitoetus sõltuvalt asukohast

Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus:

 • 400 € - kõrgema elukallidusega riiki, Ühendkuningriiki  ja väljaspoole Euroopa Liitu suunduvad üliõpilased,
 • 200 € - keskmise elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased,
 • 150 € - madala elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate ülikoolide stipendiumid 2023/2024. õppeaastaks (nimekiri võib täieneda)

 • University of Ghana, Ghana (2 kohta) - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820 eurot
 • Universidade Eduardo Mondlane, Mosambiik (2 kohta) - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 1500€
 • Manipal Academy of Higher Education, India (2 kohta) -  stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820€

Järgnevatele ülikoolidele lisandub Eesti Vabariigi ühekordne toetus 400€, lisaks on võimalik taotleda rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetust ning lisatoetust vähemate võimalustega üliõpilastele.

 • Akita International University, Jaapan - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820€
 • Dongguk University, Lõuna-Korea - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820€ 
 • Chiang Mai University, Tai - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820€
 • Lignan University, Hong Kong - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 820€
 • Providence University, Taiwan - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 1500€
 • National Chengchi University, Taiwan - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 1500€

 • CETYS University, Mehhiko - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 1500€ 
 • Ilia State University, Gruusia - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 360€
 • Georgian Institute of Public Affairs (GIPA), Gruusia - stipendium 700€/kuus, reisitoetus 360€

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 reisipäeva (3+3) täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetus (250€/kuus) vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

1) saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
2) on alaealise lapse/laste vanemad;
3) on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
4) on vähenenud töövõimega.

Juhised toetuse taotlemiseks:

1) Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus välisõppele eelnenud semestriks esitab taotlemiseks TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning tõendi toetuse saamise kohta enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab TLÜ välisõppe peaspetsialist kontrollida ise. Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus välisõppe semestriks, esitab TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse lisatoetuse saamiseks 30 kalendripäeva jooksul alates vajaduspõhise või vajaduspõhise eritoetuse määramise kuupäevast.  

2) Alaealise lapse/laste vanemad esitavad taotlemiseks TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning rahvastikuregistri väljavõtte.

3) Asenduskodu või eestkostja kodu taustaga üliõpilased esitavad TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning ametiasutuse kinnituse/tõendi asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta.

4) Vähenenud töövõimega üliõpilased esitavad TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning erivajadustega üliõpilaste nõustajale tõendusdokumendi, kes kinnitab välisõppe peaspetsialistile, et esitatud dokumentide alusel on üliõpilasel õigus täiendavale stipendiumile Erasmus+ vahenditest.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

Lisatoetus erivajadustega üliõpilasele

Erasmus+ programmi raames on eraldi toetus erivajadusega üliõpilastele, kes ei saa füüsilise, vaimse või tervisliku seisundi tõttu osaleda mobiilsuses ilma täiendava toetuseta. Põhjendatud juhtudel kompenseeritakse täiendavad kulutused eritranspordile, riikidevahelisele transpordile, erididaktiliste vahendite/materjalide muretsemiseks sihtriigis vms.

Lisainfo: erasmus@tlu.ee, tel 640 9136

 

Lühiajalise õpirände stipendiumid

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

 • 1.–14. päev – 70€/päev;
 • 15.–30.päev – 50€/päev.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 (3+3) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

 • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

1) saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
2) on alaealise lapse/laste vanemad;
3) on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
4) on vähenenud töövõimega.

Juhised toetuse taotlemiseks:

1) Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus välisõppele eelnenud semestriks esitab taotlemiseks TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning tõendi toetuse saamise kohta enne Erasmuse stipendiumilepingu sõlmimist. Vajaduspõhise toetuse tõendi saab riigiportaalist ning vajaduspõhise eritoetuse saamist saab TLÜ välisõppe peaspetsialist kontrollida ise. Üliõpilane, kellele on määratud vajaduspõhine toetus või vajaduspõhine eritoetus välisõppe semestriks, esitab TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse lisatoetuse saamiseks 30 kalendripäeva jooksul alates vajaduspõhise või vajaduspõhise eritoetuse määramise kuupäevast.  

2) Alaealise lapse/laste vanemad esitavad taotlemiseks TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning rahvastikuregistri väljavõtte.

3) Asenduskodu või eestkostja kodu taustaga üliõpilased esitavad TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning ametiasutuse kinnituse/tõendi asendushooldusel viibimise või eeskostja peres elamise kohta.

4) Vähenenud töövõimega üliõpilased esitavad TLÜ välisõppe peaspetsialistile avalduse ning erivajadustega üliõpilaste nõustajale tõendusdokumendi, kes kinnitab välisõppe peaspetsialistile, et esitatud dokumentide alusel on üliõpilasel õigus täiendavale stipendiumile Erasmus+ vahenditest.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

 

 • reisitoetus vähemate võimalustega üliõpilastele sõltuvalt lähte- ja sihtkoha vahemaast ning reisimisviisist.
Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa kilomeetrites Tavapärase reisi ühikuhind Keskkonnasäästliku reisi ühikuhind
10 kuni 99 km 23 eurot osaleja kohta -
100 kuni 499 km 180 eurot osaleja kohta 210 eurot osaleja kohta
500 kuni 1999 km 275 eurot osaleja kohta 320 eurot osaleja kohta
2000 kuni 2999 km 360 eurot osaleja kohta 410 eurot osaleja kohta
3000 kuni 3999 km 530 eurot osaleja kohta 610 eurot osaleja kohta
4000 kuni 7999 km 820 eurot osaleja kohta -
8000 km ja rohkem 1500 eurot osaleja kohta -

 

Stipendiumi maksmine ja muu oluline info

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga. Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 • NB! Kui õpinguperiood muutub ja on pikem, kui esialgu kokkulepitud, siis tuleb sellest teada anda vähemalt kuu aega enne mobiilsuse lõppu, mitte pärast õpingute lõppemist. 

 • Nii programmi- kui ka partnerriiki suunduvatele üliõpilastele makstakse enne õppeperioodi algust välja 80% kogu Euroopa Komisjoni stipendiumi summast, ülejäänud 20% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud. Eesti Vabariigi pikaajalise õpirände toetus makstakse välja enne õpingute algust täissummas. 

 • Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele (õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus on kohustuslik).
 • Erasmuse stipendium ei kata kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välisõpingute ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välisõppe semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välisõppega samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui tudengi õpingud pikenevad lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välisõppes veedetud semestri(te) arvule.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud õppeaastate vahemikus 2018/2019 ning 2021/22 (kaasa arvatud), peavad välisõppes õppides tasuma 50% õppetasust juhul, kui nad ei registreeri end samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2022/2023 õppeaastast, peavad välisõppes olles tasuma 100% semestritasust. 
 • Vastuvõttev kõrgkool ei või Erasmuse üliõpilaselt nõuda õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.
 • Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Seega ei või saada tudeng korraga DoRa+ stipendiumit ja Erasmus+ stipendiumit, kuna mõlema stipendiumi rahastus pärineb EL-i fonidest. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmuse üliõpilase staatust omal kulul).