Erasmus+ programmis osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Erasmus+ programmi toetus ei pruugi katta kõiki välismaal õppimise ja/või praktikaga seonduvaid kulusid ning seega võib olla vajalik ka omafinantseerimine.

Arvuta SIIN välja enda Erasmus+ programmi võimalik toetus! NB! Tegemist on hinnangulise toetusega ja lõplik summa võib muutuda.

Pikaajalise õpirände stipendiumid

 

Euroopa Komisjoni Erasmus+ pikaajalise õpirände stipendium 2024/2025. õppeaastal

Grupp 1: kõrge elukallidusega riigid

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Luksemburg, Rootsi,
Liechtenstein, Norra

14. piirkonna partnerriigid: Fääri saared, Šveitš, UK

674€/kuu 

(30 kalendripäeva kuus)

Grupp 2: keskmise elukallidusega riigid

Austria, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Küpros, Holland, Malta, Portugal

13. piirkonna partnerriigid: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikan

674€/kuu 

(30 kalendripäeva kuus)

Grupp 3: madala elukallidusega riigid

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ungari,
Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi, Serbia

606€/kuu

(30 kalendripäeva kuus)

  kõik muud riigid väljaspool Euroopa Liitu

700€/kuu

(30 kalendripäeva kuus)

+ühekordne reisitoetus sõltuvalt asukohast

Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus

Erasmus+ programmiga välisõppes osalevad üliõpilased saavad Eesti Vabariigi ühekordse toetuse summas 135€.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvate ülikoolide stipendiumid 2024/2025. õppeaastaks (nimekiri võib täieneda)

 • Lingnan, Hongkong - 700€/kuu  + 820€ reisitoetus
 • Ryukoku University, Japan - 700€/kuu + 820€ reisitoetus

 • Akita International University, Japan - 700€/kuu  + 820€ reisitoetus

 • Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Brazil - 700€/kuu  + 1500€ reisitoetus

 • Providence University, Taiwan - 700€/kuu  + 1500€ reisitoetus

 • National Chengchi University, Taiwan - 700€/kuu  + 1500€ reisitoetus

 • Dongguk University, Republic of Korea (Lõuna-Korea) - 700€/kuu  + 820€ reisitoetus

 • Chiang Mai University, Thailand - 700€/kuu  + 820€ reisitoetus

 • CETYS University Mexico - 700€/kuu  + 1500€ reisitoetus

 • Ilia State University, Georgia - 700€/kuu  + 360€ reisitoetus

 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia - 700€/kuu  + 360€ reisitoetus

 • Georgian Institute of Public Affairs, Georgia - 700€/kuu  + 360€ reisitoetus

 

 • University of Central Florida - Haapsalu kolledž, MA tudeng 90 päeva - 2100€ + 1500€ reisitoetus
 • Kyoto University – Humanitaarteaduste instituut, Aasia uuringud (jaapani keel) 150 päeva - 3500€ + 820€ reisitoetus

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 reisipäeva (3+3) täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetus (250€/kuus) vähemate võimalustega üliõpilastele

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

 1. saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
 2. on alaealise lapse/laste vanemad;
 3. on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 4. on vähenenud töövõimega;
 5. on tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega.

Toetuse taotlemiseks tuleb üliõpilasel TLÜ välisõppe spetsialistile esitada avaldus.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

Kaasamise toetus

Kaasamistoetus on reaalsetel kuludel põhinev toetus, mis on mõeldud kõrghariduse kraadiõppe tudengitele, kes ei saaks ilma täiendava rahalise toetuseta Erasmus+ õpirändes osaleda. Seda tuleb taotleda piisavalt varakult enne õpirände algust ning kõikidele potentsiaalsetele kuludele tuleb ette mõelda ja need taotluses (koos summadega) välja tuua. Kaasamistoetusest ei saa katta viisa ja kindlustusega seotud kulutusi, sest nende katmine on ettenähtud elamistoetusest. Meeles tuleb ka pidada, et Erasmus+ programm ei olegi mõeldud katma kõiki tekkida võivaid kulutusi ja arvestama peab omaosalusega.

Kaasamise toetuse kohta saad rohkem lugeda siit!

Lisainfo kaasamise toetuse taotlemise kohta: outgoing@tlu.ee, tel 640 9134

 

Lühiajalise õpirände stipendiumid

Lühiajaliste füüsiliste õpirännete stipendium

 • 1.–14. päev – 79€/päev;
 • 15.–30.päev – 56€/päev;

Eesti Vabariigi ühekordne lisatoetus

Erasmus+ programmiga välisõppes osalevad üliõpilased saavad Eesti Vabariigi ühekordse toetuse summas 135€.

Rohelise reisiviisi eelistamise lisatoetus

Roheliseks reisiviisiks loetakse reisi, mis toimub mõlemal suunal bussiga, rongiga või juhul, kui tegemist on sõidujagamisega. Sel juhul on võimalik saada ühekordne 50€ lisatoetus ja kuni 6 (3+3) reisipäeva täiendavat toetust, kui see on asjakohane.

Juhul kui üliõpilane ei suuda tõendada, et ta on kasutanud rohelist reisiviisi mõlemal suunal, on ülikoolil õigus enammakstud stipendium tagasi nõuda.

Erasmus+ programmi lisatoetused vähemate võimalustega üliõpilastele

 • ühekordne individuaalne lisatoetus 5–14-päevase füüsilise õpirände perioodi puhul on 100€ ja 15–30-päevase perioodi puhul 150€.
 • reisitoetus (ainult vähemate võimalustega ja partnerriikidesse suunduvatele üliõpilastele)

Lisatoetust saavad taotleda üliõpilased, kes:

 1. saavad või said eelmisel semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust;
 2. on alaealise lapse/laste vanemad;
 3. on asenduskodu või eestkostja kodu taustaga;
 4. on vähenenud töövõimega;
 5. on tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega.

Toetuse taotlemiseks tuleb üliõpilasel TLÜ välisõppe peaspetsialistile esitada avaldus.

* Loe lisaks vajaduspõhise toetuse ja vajaduspõhise eritoetuse kohta siit

 

Reisitoetuse määrad

Reisitoetused kohalduvad ainult vähemate võimalustega üliõpilastele ja partnerriikidesse suunduvatele üliõpilastele.

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa kilomeetrites Tavapärase reisi ühikuhind Keskkonnasäästliku reisi ühikuhind
10 kuni 99 km 23 eurot osaleja kohta -
100 kuni 499 km 180 eurot osaleja kohta 210 eurot osaleja kohta
500 kuni 1999 km 275 eurot osaleja kohta 320 eurot osaleja kohta
2000 kuni 2999 km 360 eurot osaleja kohta 410 eurot osaleja kohta
3000 kuni 3999 km 530 eurot osaleja kohta 610 eurot osaleja kohta
4000 kuni 7999 km 820 eurot osaleja kohta -
8000 km ja rohkem 1500 eurot osaleja kohta -

NB! Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa saad välja arvutada SIIN!

Stipendiumi maksmine ja muu oluline info

 • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välisõpingute algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välisõpingute tegelik periood tõendatakse vastuvõtva kõrgkooli poolt väljastatud kinnituskirjaga. Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad õppeperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele vahetusõpingute lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

 • NB! Kui õpinguperiood muutub ja on pikem, kui esialgu kokkulepitud, siis tuleb sellest teada anda vähemalt kuu aega enne mobiilsuse lõppu, mitte pärast õpingute lõppemist. 

 • Nii programmi- kui ka partnerriiki suunduvatele üliõpilastele makstakse enne õppeperioodi algust välja 80% kogu Euroopa Komisjoni stipendiumi summast, ülejäänud 20% kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välisõpingutelt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema õppeperiood ei ole lühenenud. Eesti Vabariigi pikaajalise õpirände toetus makstakse välja enne õpingute algust täissummas. 

 • Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele (õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus on kohustuslik).
 • Erasmuse stipendium ei kata kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välisõpingute ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välisõppe semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välisõppega samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui tudengi õpingud pikenevad lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välisõppes veedetud semestri(te) arvule.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud õppeaastate vahemikus 2018/2019 ning 2021/22 (kaasa arvatud), peavad välisõppes õppides tasuma 50% õppetasust juhul, kui nad ei registreeri end samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2022/2023 õppeaastast, peavad välisõppes olles tasuma 100% semestritasust. 
 • Vastuvõttev kõrgkool ei või Erasmuse üliõpilaselt nõuda õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori ning raamatukogu kasutamise eest.
 • Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse üliõpilasena välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi. Seega ei või saada tudeng korraga DoRa+ stipendiumit ja Erasmus+ stipendiumit, kuna mõlema stipendiumi rahastus pärineb EL-i fonidest. Erasmuse üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmuse üliõpilase staatust omal kulul).