Vilistlaslood

Erika Piirmetsa cum laude vastuvõtu kõne

29. juunil tervitas rektor Tiit Land Mare aatriumis tänavusi cum laudega lõpetanud magistrante. Lõpetajate nimel kõneles organisatsioonikäitumise eriala lõpetanud Erika Piirmets.

cum laude vastuvõtt

Austatud rektor, lugupeetud kaasmagistrandid ja külalised

Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga kaasas või temast natukene kiiremini käib. Oskab ette näha neid küsimusi, aga veel olulisem, leida lahendusi sellele, mis elu talle ette seab. See mõte on laenatud president Lennart Merilt ja ta on kahtlemata tabanud naelapea pihta. Head magistrandid, oleme meiegi kahe tiheda aasta vältel esitanud hulganisti küsimusi, aga veelgi rohkem oleme pidanud leidma neile vastuseid.

Tallinna Ülikool ei ole ühiskonnas isoleeritud, vaid koostöine oma huvigruppide ja fookusvaldkondadega ning ühiskonna vajadustele paindlikult reageerides. Olen kindel, et omandasime õpingute jooksul olulisi praktilisi kompetentse, mida enesega kaasa viime oma enda, oma töövaldkonna või koguni meie ühiskonna huve silmas pidades. Sest mis kasu oleks õpingutest, kui me neid elus ei rakendaks. Sel juhul oleme raisanud aega suisa kahekordselt – esmalt eneste ja teisalt oma õpetajate aega.

Mina töötan haridusvaldkonnas ja sel õppeaastal oli mul juhatada viies klass. Mulle tegi nalja, et rõõmud ja mured igal haridusastmel on samad – ikka tahetakse, et õpetaja märkaks ja kiidaks, et hoiaks su kätt ja kinnitaks, et äpardusi tuleb ikka ette, ent sellest hoolimata mine kindlalt edasi. Et pühiks kahtlused, kas teed ikka õiget asja, ja hooliks piisavalt, et anda edasi oma parim teadmine. Head magistrandid, ühinege minuga tänusõnades kõigile õppejõududele. Suur aitäh.

Nagu õpetatakse, nii ka juhitakse eeskuju järgi. Turvaline sadam head meremeest ei kasvata ja uute väljakutsete vastu võtmine nõuab alati julgust peale hakata ja julgust vastutada. Täna näitab meile eeskuju hariduse tippjuht. Olgem meiegi julged oma tuttavast keskkonnast välja astuma, et panustada omandatud oskusi ja teadmisi seal, kus seda rohkem vajatakse. Austatud rektor härra Tiit Land, täname teid eduka ja tulemusliku Tallinna Ülikooli juhtimise eest ja soovime palju edu uues ametis.

Kui ma viis aastat tagasi siin samas ülikoolis bakalaureuseõppe lõpetasin, siis instituudi dekaan võrdles lõpetajaid algajate juhtidega - sõidame ettevaatlikult paremas sõidurajas vähendatud kiirusega, kuid siiski südikalt edasi liikudes. Täna seda võrdlust jätkates on läbi saanud rohelise lehe periood ja võime juhiistmele istuda suurema enesekindluse ja kogenenumatena. Haarakem kinni uutest võimalustest, võtkem vastu aina keerulisemaid ülesandeid, kuna tulemusi võib olla kaks: me kas ebaõnnestume ja saame juurde väärtusliku õppetunni või kogeme rahuldust eduka saavutuse üle.

Õnnitlen meid suurepäraste tulemustega magistrantuuri lõpetamise puhul.


Vaata vastuvõtu galeriid

Uus ajastu vajab uusi eestvedajaid!

Vaata meie õppekavasid sisseastumise lehelt.

Sisseastumisavalduste esitamine SAIS-is lõppeb 1. juuli südaööl.