Teade

Uus kogumik annab ülevaate piiride ja identiteedi keerulisest nähtusest

Loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsendi Katrin Kullasepa juhtimisel valmis kogumik "Identity at the Borders and Between the Borders", kuhu on koondatud projekti "Identiteedi piiride loomine" seminaril käsitletud teemad.

Ilmus kogumik

Raamat pakub läbi kultuuripsühholoogia teoreetilise raamistiku sissevaate identiteedi ja piiride konstrueerimise seostele. Raamatus analüüsivad erinevate valdkondade eksperdid (nt psühholoogia, geograafia, ajalugu) piiride loomist ja identiteedi kujunemist kui psühholoogilist, sotsiaalset ja kultuurilist nähtust. Fookuses on kompleksne ja dünaamiline mina <> teine (mitte mina) suhte kujunemine ning avaldumine nii psühholoogilisel kui ka sotsiaalsel tasandil.

Raamat pakub põhjalikku mõistmist piiride loomise protsessi keerukusest ja sellest, kuidas see mõjutab identiteedi kujunemist psühholoogilisest, sotsiaalsest ja kultuurilisest vaatenurgast. Raamatus vaadeldakse näidetena mõningaid Euroopa riike lähemalt, et uurida rahvusliku ja etnilise identiteedi loomise ja piiriprotsessi vahelist keerukat seost, mis kutsub esile mina versus teised suhte üldisema küsimuse.

Käesolev ülevaade on nii teadlastele, üliõpilastele kui ka diplomaatidele ja halduspoliitika kujundajatele riigiteaduste, psühholoogia, kultuuripsühholoogia ja sotsioloogia valdkonnas, kes puutuvad kokku rahvusvaheliste suhete ja poliitikate kujundamisega ning nendega seonduvate psühholoogiliste ja sotsiaalsete protsessidega.

Raamat on sündinud rahvusvahelisest ja interdistsiplinaarsest koostööst olles jätk
nn mobiilsele ja piire ületavale seminarile, mis toimus 2017. aastal Eestis ning mis viidi ellu projekti „Identiteedi piiride loomine“ raames. Projekti toetasid Tallinna Ülikool ja Aalborgi ülikool (Taani).

Kogumikuga saab tutvuda siin.