Teade

Loodus- ja terviseteaduste instituuti õppima asumiseks laekus 1800 avaldust!

Loodus- ja terviseteaduste instituuti õppima asumiseks laekus kokku 1800 avaldust, kõige populaarsemaks osutus taaskord psühholoogia, kus on peaaegu 16 kandidaati õppekohale.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Loodus- ja terviseteaduste instituuti õppima asumiseks laekus 1800 avaldust
Loodus- ja terviseteaduste instituuti õppima asumiseks laekus  tänase seisuga kokku 1803 avaldust, neist 1457 bakalaureuseõppesse, 334 magistriõppesse ja 12 doktoriõppesse, sealhulgas 5 väliskandidaati.

Võrreldes eelmise suvega on avalduste arv kasvanud kõige enam bakalaureuseõppes, kasv 18% tähendab 400 kandidaadi lisandumist selle aasta bakalaureusetaseme konkurssidele.

Kõige populaarsemad on bakalaureusetasemel jätkuvalt psühholoogia eriala, kuhu laekus 640 avaldus (ca 16 avaldust õppekohale), kehakultuuri sessioon- ja päevaõpe (vastavalt ca 12 või 8 avaldust õppekohale) ning rekreatsioonikorraldus (ligi 6 avaldust õppekohale).

Magistriõppes laekus enam avaldusi organisatsioonikäitumise erialal (ligi 3 avaldust õppekohale), eelnevast aastast oluliselt enam laekus avaldusi ka gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja õppekavale, molekulaarsele biokeemia ja ökoloogiale ning kunstiteraapiate erialadele.

Eksamite info on kättesadav:

Soovime kandidaatidele edu vastuvõtueksamitel!