Loodusblogi

LTI käis Mehhikos koostööd arendamas

Tallinna ülikooli koostöö Mehhiko partneriga CETYS sai uue hingamise läbi Erasmus+ üleilmse õpirände projekti. Nimelt, külastasid 28.10-8.11.2018 TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi teadur Liisa Puusepp ja vanemteadur Mihkel Kangur CETYS ülikooli kolme eri kampust - Tijuna, Ensenada ning Mexicali. Mehhikos viibides viidi läbi loenguid, seminare, kohtuti akadeemikutega ning anti intervjuusid ja tutvustati Tallinna Ülikooli ka laiemale avalikkusele. 

Liisa Puusepp CETYS

Tallinna Ülikooli ja CETYS ülikooli ühendavad huvid on seotud rahvusvahelistumise, projektipõhise õppe, säästva arengu hariduse ja ülikooli ning ülejäänud ühiskonna vahelise koostöö edendamiseks. CETYS on eraõiguslik ülikool, mille asutamise (1961. a.) initsiatiiv on tulnud kohalikelt ettevõtjatelt, kes tajusid oma arengu piiratust tulenevalt kvalifitseeritud tööjõupuudusest. Ka tänapäeval on CETYS peamiselt suunatud inseneri ja ärijuhtimise eriala spetsialistide ettevalmistamisele. Samuti leiab nende nimistust psühholoogia, õpetajakoolituse ja õigusteaduste erialad.

Oma külaskäigul viibisime kõigis kolmes kampuses, kus andsime kokku 10 loengut-seminari nii bakalaureuse, kui ka magistriüliõpilastele. Samuti kohtusime liidrite programmi üliõpilastega. Peamiselt keskendusime oma loengutes säästva arengu hariduse küsimustele, globaalsete väljakutsete temaatikatele ning pedagoogilise ökoloogia võimalustele. Loengud toimusid valdavalt vestlustena, kuna meid endid huvitas, millisel määral ja kuidas mõistetakse antud teemasid sealsete üliõpilaste poolt. Peab ütlema, et nii säästva arengu, kui ka globaalsete väljakutsete temaatikad on CETYSes üliõpilaste poolt laiapõhjalist käsitlemist leidnud. Ülikoolil on palju kogemusi projektipõhise õppega, koostööd tehakse kohalike ettevõtetega, kus üliõpilased saavad ka praktilise töö kogemusi. Meie jaoks põnev temaatika on koostöö kohalike põlisrahvaste kogukondadega, mille osas soovime tulevikus rohkem kogemusi omandada. 

Vestlused üliõpilastega olid sisutihedad, oli näha, et nad on harjunud oma arvamust väljendama ja põhjendama. Nende seisukohad olid väga pragmaatilised ja konstruktiivsed. Mõningast üllatust valmistas nende kõrge süsteemse - ja matemaatilise mõtlemise oskus. Kuna CETYSes toimub osa õppetööst inglise keeles ja Ameerika Ühendriikide läheduse tõttu polnud üliõpilastel mingeid probleeme inglise keelse suhtlemisega.
Kevadel 2019 on planeeritud CETYS õppejõudude külastus Tallinnasse ning samuti on võimalus TLÜ tudengitel õppida semester Erasmus+ stipendiumiga Mehhikos. 


Reis Mehhikosse sai teoks tänu Erasmus+ International Credit Mobility programmi ning projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" toetusele.

Rohkem infot Erasmus+ International Credit Mobility kohta Tallinna ülikooli siseveebis.

Autorid: TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi teadur Liisa Puusepp ning vanemteadur ja jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur.