Loodusblogi

Silmapaistev vilistlane - Helen Tartes-Babkina

Loodus- ja terviseteaduste instituudi kunstiteraapiate vilistlane ja Eesti Loovteraapiate esinaine Helen Tartes-Babkina on järjepidevalt panustanud loovteraapiate teadvustamisse vaimse tervise valdkonnas.

Kunstiteraapiad

Loodus- ja terviseteaduste instituudi kunstiteraapiate vilistlane ja Eesti Loovteraapiate esinaine Helen Tartes-Babkina on järjepidevalt panustanud loovteraapiate teadvustamisse vaimse tervise valdkonnas. Alates 2016. aastast on Eesti Loovteraapiate Ühing Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liige ning oli esmakordselt esindatud VATEK-i poolt korraldatud Vaimse tervisemessil, kus Helen viis läbi töötoa „Lapse probleemne seksuaalkäitumine – kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumiskirjeldus näitel.“ 2016. aastast on Helen järjepidevalt läbi viinud just traumatööd lastega käsitlevaid koolitusi.

Kuidas tekkis huvi kunstiteraapiate vastu?  

Kunstiga tegelemine ning psühholoogia tekitasid minus huvi juba gümnaasiumis õppides. Suur rõõm ja põnevus on olnud neid kunstiteraapiate kaudu omavahel siduda. Kunstiteraapiate tehnikaid ja meetodeid olen rakendanud eelkõige töös laste ja noortega ning seda juba alates 2001. aastast. Lapsed omavad  enamasti vähest oskust oma probleemide sõnastamisel ja mentaliseerimisel, kunstiga tegeledes on aga lapsed oma murega töötades aktiivsel positsioonil, kasutades joonistusi (sümboleid) ja jutustusi. Kunstiteraapiates kasutusel olevad meetodid ja tehnikad võimaldavad last abistada neile loomulikumal ja emotsionaalselt ligipääsetavamal moel, mis aitab neil vabaneda sisepingetest, leida sisemisi ressursse, lahendada traumast tingitud sisekonflikte jne. Kunstiteraapiate erialal õppides sain kinnitust, et kunstiteraapiad on teaduspõhine tervist edendav sekkumine ning selles valdkonnas töötavad rahvusvahelised spetsialistid on teinud suurepärast tööd, erinevate sihtgruppidega. Ülikoolis õppides avardus silmaring ning arenes professionaalsus antud erialal. Lisaks kasvas kindlustunne terapeutilises töös klientidega. 

2010 aasta sügisel ilmus minu kirjutatud raamat: “Kunst abiks lapse ja noore mõistmisel. Kunstiteraapia põhimõtted abiks lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile”, mis on tänaseks läbi müüdud ja ootab uut tiraaži. Hetkel töötan koostöös Ohvriabi süsteemiga abistades eelkõige väärkoheldud lapsi ja noorukeid. Minu õpingud psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide väljaõppes on lõppemas ning uued võimalused edasiseks erialaseks enesetäiendamiseks on juba silmapiiril.

Kuidas leidsid tee Tallinna Ülikooli?

Tallinna Ülikool pakkus enne kunstiteraapiate magistriõppe avamist võimalust täiendada end Avatud Ülikooli kaudu kunstiteraapiate alastel täiendkoolitustel. Esimese sammuna alustasingi täiendkoolitustega ning loomuliku jätkuna astusin kunstiteraapiate magistriõppesse, mille lõpetasin esimese lennuna 2010 aastal.

Mida andis Sinule Tallinna Ülikoolis õppimine?

Ülikoolis õppimine andis lisaks teadmistele ja üldisele professionaalsele arengule kaasa ka uued head kolleegid, kellega ka peale õpinguid edasi suhelda ning eriala edendada.

Missugused väärtushinnangud said ülikoolist kaasa?

Täiesti selge on see, et haridus on hinnaline vara, küsimus on selles, mida selle varandusega pärast lõpetamist peale hakata. Ülikool aitab teha selle esimese sammu spetsialistiks saamise poole aga selleks, et saada heaks spetsialistiks või tippspetsialistiks on vaja erialaselt ennast edasi täiendada. Sain kaasa väärtuse, et areng ei peatu – meie valida on, mis suunas see liigub.

Kui sageli hoiate ennast Tallinna Ülikooli tegemistega kursis?

Kunstiteraapiate üksusega Tallinna Ülikoolis olen ma läbi aastate tihedat koostööd teinud nii Eesti Loovteraapiate ühingu esinaisena, erinevate konverentside ning Loovterapeut, tase 7 kutse välja töötamise ja ka Haigekassa koodi taotluse meeskonna liikmena. Erialaühingu ja ülikooli koostöö on suur väärtus kunstiteraapiate eriala edasiseks jõudsaks arenguks.

Missugune oleks Teie tsitaat tulevasele kunstiteraapiate tudengile? 

Kallid tulevased kolleegid, teist on saamas psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialistid, kelle kätte teie kliendid usaldavad enda haavatavama poole, lootes saada abi. Jätkugu teil indu arenemiseks ja südamesoojust hoolimiseks!  

Intervjueeris: Signe Pikk, LTI turundus- ja kommunikatsioonispetsialist  


Loodus- ja terviseteaduste instituut - neile, kes hoolivad tervest maailmas. Tutvu kunstiteraapiate erialaga tlu.ee/kunsiteraapiad Vaata 1. september 2017 aktuse galeriid SIIN.