Teated

Eesti parimad tehnoloogiavaldkonna huvilised võtavad mõõtu

12. aprillil toimub Tallinna Ülikooli Räägu õppehoones (Räägu 49) tehnoloogiavaldkonna ainete riiklik olümpiaad üldhariduskoolide põhikooli kolmanda astme õpilastele.

käsitöö

Eesti parimad tehnoloogiavaldkonna huvilised võtavad mõõtu vabariiklikus lõppvoorus, mis toimub kolmes tehnoloogiavaldkonna aines: käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses. Osalejad peavad võistluse käigus kasutama loovalt oma teoreetilisi ainealaseid teadmisi ja praktilisi oskusi. Vabariiklikku vooru pääsenud parimad ainetundjad selgitati välja piirkondlikes voorudes 22.märtsil.

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi korralduskomisjon toob välja, et järjest enam väärtustatakse ühiskonnas isetegemise oskust. Ka põhikooli õppekavasse kuuluvad tehnoloogia valdkonna ained toetavad õpilastes sellekohase huvi ja oskuste arengut. Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpetus võimaldavad teistes õppeainetes omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamist loovate praktiliste lahenduste leidmisel ja erilaadsete materjalide (näiteks tekstiil, toiduained, puit, metall või muu) kasutamisel. Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad aitab välja selgitada ja tunnustada võimekamaid ainetundjaid.

Olümpiaad toetab põhikooli õpilastes Eesti kultuuripärandi ja –tausta väärtustamist, suunab õpilasi sobiva teabe kogumisele, õigetele materjalide ja töötlemisviiside valikutele, originaalsete vaatenurkade leidmisele. Praktiliste ülesannete lahendamine innustab õpilasi uusi ideid kavandama ja esitlema, nägema tehnilisi ja loomingulisi lahendusi. Olümpiaadil osalemine rikastab õpilasi kogemustega, mis erinevad tavapärasest õppetööst.

Olümpiaad toimub üle aasta ja seda korraldavad juba mitmendat aastat Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse eriala õppejõud. Toimumispäeval on abistamas ka integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö eriala üliõpilased.


Lisainfo: Tiina Vänt