Teated

Helen Sooväli-Sepping pälvis Tallinna linna teenetemärgi

Tallinna linnavalitsus annab iga aasta välja vapi- ja teenetemärke. Tänavu pälvivad teenetemärgi kokku 29 inimest. Nende seas on ka Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping.

Helen Sooväli-Sepping

Helen Sooväli-Sepping saab teenetemärgi märkimisväärse panuse eest Tallinnaga linna- ja keskkonnakorralduse alase koostöö arendamisel ja arvukate linnauuringute juhendamisel. Sooväli-Sepping on muuhulgas suunanud tudengeid uurima ja analüüsima Tallinna linna ning edendanud koostööd nii linnakorralduse kui keskkonnakorralduse tudengitele praktikakohtade leidmiseks Tallinna linna asutustes ning juhendanud arvukalt linnauuringute magistritöid.

Tema osalusel on valminud järgmised linna edendavad projektid: Tallinna Ülikooli poolt initsieerinud TLÜ liikuvuskava (2018), mis on oluline sisend Tallinna linnapiirkonna säästva linnaliikuvuse arengukavale; koostööprojekt Mustamäe linnaosa parkimisprobleemide lahendamiseks (2018–2019); INTERREG Augmented Urbans projekti „Kaasav planeerimine ning integreeritud ja paindlik linnakorraldus“ (2018–2021) Eesti-poolne partner koos Tallinna linnaplaneerimise ametiga.

Sooväli-Sepping on initsieerinud koostööd uuteks rahvusvahelisteks teadmussiirde algatusteks Tallinna linnas ning 2019. aastal sai ta linna konverentsisaadiku tiitli mitmesuguste konverentside korraldamise eest TLÜs.

Tallinna teenetemärk on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilistele isikutele, kes on osutanud linnale erilisi teeneid. Kõik tänavused vapi- ja teenetemärgi saajad on kirjas linna kodulehel.