Õigusteadus

Õigusteadus

Globaliseeruv maailm vajab õigusteaduse spetsialiste - meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat / osakoormusega õppel 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30 tasuta / 30 tasulist

Õppevorm Päeva- ja sessioonõpe

 

Alates 2022/2023 õppeaasta vastuvõtust pakume lisaks tasuta õppekohtadele (30) ka tasulist osakoormusega õpet (30 kohta, sessioonõppena, 4 aastat). Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1050 eurot semester).

Haldus- ja ärikorralduse ning õigusteaduse BA ja MA kaval on võimalik kandideerida tasulisse osakoormusega õppesse. Samuti on nende kavade puhul võimalik kandideerida tasuta täiskoormusega õppesse. SAISis on selleks kaks eraldi konkurssi, üks täiskoormusesse ning teise osakoormusesse. Kandideerimisel tuleb valida, kas soovid avalduse esitada mõlemale või ainult ühele. Pane tähele, et Tallinna Ülikoolis saab esitada 2 avaldust, seega mõlemale konkursile avaldust esitades on avalduste esitamise piirarv täis. Pärast avalduste esitamise perioodi lõppu otsust muuta ei saa, st kui sa ei saa tasuta õppesse kohta, siis hiljem tasulisse osakoormusega õppesse avaldust esitada ei saa.

 

 • Kas sind huvitab, mis on õiguse roll ühiskonnas?
 • Kuidas seadused meid igapäevaselt mõjutavad?

Siis on õigusõpe Tallinna Ülikoolis sinu jaoks.

Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Nii kurjategijate karistamine, inimõiguste eest võitlemine kui ka ettevõtjate huvide kaitsmine on kõigest mõned väljakutsed, mis sinu ees avanevad.

Õigusteadmised ja oskused, mis õigusõpe annab, on kõrgelt hinnatud ka teiste valdkondade tööandjate pool, nagu erinevad ministeeriumid, ettevõtted, konsultatsioonifirmad. Tallinna Ülikooli õigusõppe tugevuseks on mitmekülgsed õppejõud (nt rahvusvahelised eksperdid, kodumaised tipp-praktikud) ja tänapäevased õpimeetodid. Samuti ka võimalus võtta lisaks eestikeelsetele õigusainetele ka erinevaid inglisekeelseid aineid. Seda kõike koos teiste inglisekeelse õigusteaduse õppekava tudengitega, saades seeläbi väärtusliku rahvusvahelise keskkonna kogemuse. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Miks tulla meile õppima?

 •  Kvaliteetne ja mitmekülgne õpe, milles on tasakaal praktika ja teooria vahel.
 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Laialdased karjäärivõimalused – õigusteadmised on erinevate tööandjate seas väga hinnatud. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunikke, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Omandate magistrikraadi tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima erinevate taustadega ja huvidega inimesi, keda ühendab üks oluline omadus – suur huvi õigusteaduse vastu. Kuidas teada, kas sina oled üks neist? Kui vastad “jah” vähemalt ühele neist küsimustest:

 •  kas sind huvitavad reeglid ja nende võimalik rikkumine?
 •  kas sa teed midagi, kui näed, et kellelegi tehakse liiga?
 •  kas astud oma õiguste kaitseks välja koolis, kodus või muus keskkonnas?
 •  kas sul on head analüütilised oskused ja sulle meeldib neid rakendada?
 •  kas sind huvitab erinevates süsteemides vigade leidmine?
 •  kas soovid ühiskonna toimimist paremini mõista?

Õigust võivad tulla õppima nii äsja keskkooli lõpetanud, kui teisele karjäärile mõtlevad küpsemad isikud. Kandidaadilt ootame ka inglise keele oskust vähemalt kesktasemel.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat / osakoormusega õppel 4 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe (tasuta) / osakoormusega sessioonõpe (tasuline)

Õppekava sisu

Õppetöö vormiks on päevaõpe ja toimub iga semestri nädal esmaspäevast reedeni.

Varasemad loengud võivad alata kell 8 hommikul ja hilisemad lõppeda alles 8 õhtul, aga see ei tähenda, et loengud on iga päeva 8st 8ni – mõnel päeval ei pruugi loenguid olla ja loengute arv päevas sõltub tudengite valikutest õppekava läbimisel. Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks algteadmised põhilistest õigusvaldkondadest ja samas säiliks üliõpilastel ise kaasa rääkida oma hariduse kujundamisel (vabaained ja valikained võimaldavad saada lisateadmisi teemadest, mis on eriti südamelähedased).

Kõik üliõpilased peavad läbima kolm üleülikoolilist ainet ja neli Ühiskonnateaduste Instituudi kohustuslikku ainet, mis annavad alusteadmised sotsiaalteadustest ja ka õiguse seosest teiste sotsiaalteadustega. Õigusteaduse õppekavas on 86 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 24 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Põneva lisavõimalusena on tudengitel võimalik võtta kõiki ingliskeelse õiguse teaduse õppekava aineid vabaainetena, mis muudab õigusainete valikut kahekordseks.

Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima tutvumispraktika mingis õigusvaldkonna asutuses. Õpingud lõppevad bakalaureuseeksamiga, mis kontrollib kohustuslike õigusainete omandatud baasteadmisi.

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest.  Meie õppejõudude hulgas on praegusi ja endiseid Riigikogu liikmeid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.

 

Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina Helsingi Ülikoolis ja Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud, kaasamine rahvusvahelisel tasandil ja inimõigused (fookusega võrdsusel ja mittediskrimineerimisel).

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 


 
Mart Susi

Mart Susi on inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele.

Mart Susi Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Lehte Roots

Kaasprofessor Lehte Roots omab doktorikraadi õigusteaduses Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzes, Itaalias. Lisaks on tal Rootsil Avaliku Halduse Magistrikraad, mis talle omistati Potsdami ülikoolist ning teadusmagisteri kraad Euroopa Ülikooli Instituudist. Lehte Roots on mitme ajakirja teaduskolleegiumis ning avaldanud publikatsioone rahvusvahelistes ajakirjades ja kogumikes, mis on avaldatud näiteks Springer Verlag poolt. Ta on õpetanud nii Sisekaitseakadeemias,Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka väljaspool Eestit: USAs, Vietnamis, Moldovas, Cambodias jne. Ta omab laialdast rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemust ning aastaid juhtinud mittetulunudusühingu tööd. Samuti on ta tunnustatud ekspert EL õiguse ülevõtmise küsimustes nii Euroopa Komsjoni kui ka Euroopa Parlamendi jaoks.


 
Rein Müllerson

Rein Müllerson on rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur. Ta oli Institut de Droit International’i (Rahvusvahelise Õiguse Instituut) viimane president. Ta oli varem professor ja rahvusvahelise õiguse õppetooli hoida King’s College, London’is (1994-2009). Tema kogemuste hulka kuuluvad ka ÜRO Inimõiguste Komitee liikmelisus (1988-92), Eesti asevälisministeri amet (1991-92) ja külalisprofessori amet London School of Economics and Political Science’is (1992-94). Professor Müllerson on rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane ja rohkem kui üheteistkümne rahvusvahelise õiguse ja poliitika alase raamatu ja üle 200 artikli ja arvustuse autor.

Rein Müllerson Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Igor Gräzin

Igor Gräzin on külalislektor Tallinna Ülikoolis ja Riigikogu liige. Ta on õigust õpetanud ka Ameerika Ühendriikides Notre Dame’i Ülikoolis ja ta oli teadur Woodrow Wilsoni Keskuses Washington, DC’s. Ta on kirjutanud akadeemilisi artikleid õigusfilosoofiast, juriidilise tõlgendamise teooriast ja makroökonoomikast.

Igor Gräzin Eesti Teadusinfosüsteemis


Meelis Eerik

Meelis Eerik on eraõiguse lektor. Alates 2001. aastast on ta olnud kohtunik Harju Maakohtus, mille esimeheks ta 2016. aastal valiti. Ta on ka kohtunikueksami komisjoni liige ja Vabariigi Valimiskomisjoni liige ja esimees.

Meelis Eerik Eesti Teadusinfosüsteemis


Norman Aas

Norman Aas on advokaat ja kriminaalõiguse lektor. Ta on olnud varem riigi peaprokurör ja Justiitsministeeriumi kantsler.

Norman Aas Eesti Teadusinfosüsteemis


On ka mitmeid teisi õppejõude, kes Tallinna Ülikoolis õigust õpetavad. Rohkem informatsiooni nende kohta võib leida Eesti Teadusinfosüsteemist.

Ilmar Selge

Phillip Webb Graves

Aare Kruuser

Mare Merimaa

Steffen Schlinker  

Peeter Järvelaid


Samuli Miettinen

Samuli Miettinen on transnatsionaalse õiguse dotsent. Ta uurib ka Euroopa Liidu kriminaalõigust Helsingi Ülikoolis ja ta on olnud lektor mitmes Ühendkuningriikide ülikoolis. Ta on kirjutanud ulatuslikult Euroopa Liidu õiguse kohta, viimati panustades Euroopa Parlamendi  ja Euroopa Komisjoni poolt tellitud raportitesse (Lissaboni leping ja sport, 2010; Rahvus-põhine diskrimineerimine üksikspordialadel, 2011) ja ta on monograafia “Kriminaalõigus ja poliitika Euroopa Liidus” (2012) autor.


Massimo La Torre

Massimo La Torre on Euroopa õiguse professor Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta ka professor Università di Catanzaro (Itaalia) ja Hull’i Ülikooli (Suurbritannia) õigusteaduskondades. Tal on olnud mitmeid külalisprofessori ametikohti erinevates Euroopa ja Ameerika ülikoolides ja tal on olnud teaduslik rahastus järgnevatelt organisatsioonidelt: Alliance Française, the Consiglio Nazionale delle Ricerche, Briti Nõukogu ja Alexander von Humboldt Foundation. Professor La Torre on kirjutanud suurel hulgal teaduspublikatsioone õigus- ja poliitilisest filosoofiast, subjektiivsetest õigustest, suveräänsusest, vabadusest, õigusriigist ja demokraatiast.


 

Vastuvõtutingimused

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Vastuvõtueksam 75%

Vastuvõtu eksam on kirjalik test arvutiklassides. Test on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest (väga üldisel tasandil). Eksami kestvus 1 tund.

Õigusteaduse vastuvõtueksamite ajagraafik saadetakse meilile!

* Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli.

Nõutud on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Millised dokumendid sobivad B2 keeletaseme tõendamiseks?

 • Inglise keele riigieksam vähemalt 80 punkti (enne 2014. a) või vähemalt 85 punkti (alates 2014. a)
 • IELTS (International English Language Testing System) akadeemiline test vähemalt 6.0 punkti 
 • Cambridge English Qualifications: B2 First vähemalt 169 punkti 
 • Cambridge English Qualifications: C1 Advanced vähemalt 169 punkti 
 • Cambridge English Qualifications: C2 Proficiency vähemalt 169 punkti
 • TOEFL (Test of English as a Foreign language) internetipõhine, vähemalt 72 punkti (lugemine 18, kuulamine 17, kõne 20, kirjutamine 17)
 • PTE academic (Pearson Test of English) vähemalt: 59 punkti
 • International Baccalaureate (IB) tunnistus: A HL vähemalt 5. tase või B HL vähemalt 6. tase

Lisavõimalused ja täpsem info siin

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist on kaks põhilist valikut – kas asuda tööle või õppida edasi. Õigusteaduse õppekava valmistab üliõpilasi ette mõlemaks. Kuigi õppekava lõpetaja saab sotsiaalteaduste kraadi, on võimalik juba selle kraadiga õigusmaailmas töötamist alustada. 

 • Jurist (valdkonnas, kus ei ole nõutud magistrikraad)
 • avalik teenistus ametikohtadel, kus ei ole nõutud magistrikraadi
 • kohtutäitur (läbi kutseeksami ja konkursi)
 • kohtutäituri abi (kutseeksami sooritamisel)
 • kohtusekretär
 • notari abi või konsultant
 • magistriõpe (sh Tallinna Ülikoolis) ja seejärel juba ka ametikohad, kus on nõutud magistrikraad
 • (vandeadvokaat, notar, prokurör, kohtunik)
 • ja palju teisi võimalusi, sest õigusalaseid teadmisi vajatakse ja need aitavad pea kõikjal

Loogiliseks valikuks on jätkata õigusõpingutega Tallinna Ülikooli magistriõppes – sel puhul on garanteeritud õppe terviklikkus, kuna õppekavad on arendatud süstemaatiliselt kokku sobivateks. Aga loomulikult on lahti ka maailmakuulsate välismaa ülikoolide ja ka teiste Eesti ülikoolide uksed.

Õigusteaduse bakalaureuseastme õppekaval on väga palju edukaid vilistlasi, muuhulgas ka Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kristen Michal, Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, diplomaat Argo Kangro ning Harju Maakohtu kohtunik Piret Mõistlik.  

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas põnev rahvusvaheline projekt, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

 • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Kreete Alasoo
E-post: kreete.alasoo@tlu.ee
Telefon: 6199 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Sarnased erialad

Õigusteadus (ingliskeelne õpe)

Ühiskonnateaduste instituut

Ootame õppima inimesi, kes soovivad omandada põhjalikke teadmisi õigusteoorias ning rahvusvahelises ja Euroopa õiguses.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päeva- ja sessioonõpe
2520
Vaata eriala

Poliitika ja valitsemine

Ühiskonnateaduste instituut

Õppekava sobib sisseastujale, kes on huvitatud poliitikast, valitsemisest ja juhtimisest. Samuti peaks tulema üliõpilane olema aktiivne, tegus ja hea eneseväljendusoskusega ning huvitatud rahvusvaheliselt avatud õpikogemusest ja erinevatest tulevikuvõimalustest.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
2156
Vaata eriala

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales

Ühiskonnateaduste instituut

Artes Liberales õppekava ootab kõiki potentsiaalseid tudengeid, keda huvitab ühiskond ning selle analüüsimine. Eestis ainulaadne õppekava annab ülevaate kogu valdkonnast ja võimaldab läbi vabaainete kujundada oma peaeriala, pärast mille lõpetamist saab edasi liikuda magistriõppesse või tööturule.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Päevaõpe
2112
Vaata eriala