Kui ma olen arve tasunud ja ei ole siiski kursusel osalenud, kas saan raha tagasi küsida?

Ei saa, kursusele registreerides ja arvet tasudes oled kinnitanud oma osalussoovi ning õppejõud on sinuga arvestanud valmistades ette tundi ning materjale. 

Kas ma võin kursustel osaleda ka siis, kui gümnaasium või kutsekool lõpetatud juba mitmeid aastaid tagasi?

Otseloomulikult on meie kursustele oodatud ka need, kellel gümnaasium või kutsekool juba lõpetatud, kuid edasise haridustee osas veel valikud tegemisel. Oodatud on ka need, kellel kõrgharidus olemas, kuid mõttes erialavahetus ning soov viia end tulevase erialaga paremini kurssi enne valiku tegemist.

Kas Õpilasakadeemia aitab mul paremini erialale sisse saada?

Usume, et Õpilasakadeemiast saadud eelteadmised valdkonnast toetavad õpilast sisseastumiskatsetel. Lisaks, kui paistad Õpilasakadeemia kursusel silma ja lood kasulikke kontakte, laod endale kindlasti tugeva aluspinna sisseastumiskatsetel läbilöömiseks. Sõbralik vihje: ära unusta sisseastumiskatsetel mainida, et oled Õpilasakadeemias osalenud.

Millistes koolides saan Õpilasakadeemias läbitud aineid üle kanda?

Õpilasakadeemias läbitud aineid saab üle kanda igas kutse- ja kõrgkoolis tunnistuse ja akadeemilise õiendi alusel (vt varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine ehk VÕTA). Nii on Sul võimalus hoida täna oma tulevikuaega kokku, et saaksid keskenduda ülikoolis sellele, mis kõige olulisem. Lisaks on meile teadaolevalt mitmed koolid nõus õpilastega kokkuleppel kandma meie kursuste ainepunkte valikainete asenduseks gümnaasiumis, mis on hea variant juhul, kui Sa ei leia kooli pakutavatest valikainetest midagi huvipakkuvat. Soovitame suhelda õpetajatega enda koolis, et teada saada, kuidas Õpilasakadeemia võib Sulle juba tänastes õpingutes kasulik olla.

Mida tähendab maht 2 EAP?

Kursuse maht 2 EAP tähendab 2x26 akadeemilist tundi tööd (akadeemiline tund on 45 min). 5-õppepäevastel kursustel on kohalkäimist 20 akadeemilist tundi ja iseseisvat tööd 32 akadeemilist tundi. 6-õppepäevastel kursustel on kontakttunde 24 ja iseseisvat tööd 28 akadeemilist tundi.

Kas kursuste kodused tööd on rasked?

Iseseisvad tööd on erineva keerukusastmega, nagu ülikoolielus tavaks on. Püüame hoida silma peal, et kodused tööd mahuksid kindlasti iseseisvaks tööks mõeldud tundide arvu sisse. Seega, mida keerukamad ülesanded, seda vähem neid on, ja vastupidi. Oleme võtnud nõuks, et kui õpilasel kodune töö ebaõnnestub, siis annab õppejõud talle tagasisidet parandusettepanekutega ja uue tähtaja selle tegemiseks. Siiski, soovime panna õpilastele südamele, et kedagi niisama lihtsalt läbi ei lasta. Seega üritame Õpilasakadeemias anda üsna täpselt mõista, kuidas näeb välja ülikoolielu oma lihtsuses ja keerukuses, arvestades seda, et õppurite näol ei ole veel tegemist üliõpilastega.

Millal saan kursuse osalustasu arve?

Kui Sa registreerud kursusele ja ei saa kohe arvet, siis pole muretsemiseks põhjust. Arved koostatakse ja saadetakse meilile peale kursustele registreerimise lõppu.