Tallinna Ülikoolil on valmidus koostöös üldhariduskoolidega läbi viia külalisloenguid ja -seminare ning projektipäevi. Ootame kooliõpilasi ülikooliga tutvuma ning kohtume noortega ka koolides kohapeal. Tihedam koostöö üldhariduskoolidega soodustab noorte teadlikumat elukutse valikut, suunab noori õpingute jätkamisele ülikoolis ning toetab tulevast kohanemist üliõpilasellu.

Ülikool tuleb külla!

Tuleme koolidele hea meelega külla. Üks koolikülastus kestab orienteeruvalt üks tund ja sisaldab endas:

 • lühiloengut või töötuba huvipakkuvas valdkonnas
 • infominuteid õppimisvõimaluste, sisseastumistingimuste ja karjäärinõustamise vallas

Ülikool kutsub külla!

Parim võimalus tutvuda ülikooli õppimisvõimalustega on ülikoolis. Üks koolikülastuspäev kestab orienteeruvalt kolm tundi ja sisaldab endas:

 • lühiloengut või töötuba huvipakkuvas valdkonnas
 • infotundi õppimisvõimaluste, sisseastumistingimuste ja karjäärinõustamise vallas
 • ekskursiooni meie kampuses
 • tudengite loodud lühifilmide seansse

Nii aitame gümnasistidel mõista, kuidas ülikoolis õppetöö toimub ja mis erialasid on võimalik õppida. Soovime, et iga tulevane üliõpilane leiaks ülikooli astudes eest nii õige eriala kui ka parima õpikeskkonna kõrghariduse omandamiseks.

Lühiloengud ja töötoad lepime kokku koostöös koolidega vastavalt õpilaste põhihuvidele. Loenguid ja töötubasid oleme valmis läbi viima ka inglise keeles. 

Näiteid läbiviidud loengutest: 

 • "Kuidas ära tunda väärat uudist?", ajakirjanduse eriala
 • "Unlocking the texts", Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (inglise keel ja kultuur) eriala
 • "Vaba aeg - midagi enamat kui niisama olemine", rekreatsiooni eriala
 • "Mis häält teevad jooned, kui nad jooksevad", integreeritud kunst, muusika ja multimeedia eriala 
 • "Rühiteemaline töötuba", kehakultuuri eriala
 • "Põhjused, miks raamatuid ei tasu lugeda", eesti filoloogia eriala
 • "Loodusõpetuse katseid elektrivoolu ja magnetite omaduste kohta"
 • "Kuidas uurida looduse ajalugu?"
 • "Ohtlike ettevõtete planeerimine ja riskide analüüsi töötuba"
 • "Ringmajanduse töötuba"
 • "Inimkonna jätkusuutlik areng"

... ja palju muud. 

Kontakt

E-post: akadeemia@tlu.ee
Telefon: 640 9369