Ainekood
Nimetus
EAP
Semester
Hindamisvorm
IFI6206 Digipädevuste baaskursus 3 S/K E
HKI6012 Arvuti töövahendina (Haapsalus) 5 S E
HKI5083 Arvuti töövahendina (Haapsalus) 3 S/K E
RKS6043 Arvuti töövahendina (Rakveres) 5 S/K E
RKA6120 Digipädevuste baaskursus (Rakveres)                3 S/K E