tlü vastuvõtueksamid 2020

Vastuvõtuks avatud õppekavade loetelu ja vastuvõtutingimused 1. ja 2. astmel 2024/2025. õppeaastal

Oluline teada

 • Kõikidel erialadel on vaja esitada SAISis kindlasti ka avaldus. Ilma avaldust esitamata ei saa vastuvõtueksamil osaleda. SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või Smart-ID
 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
 • Magistriõppe eestikeelsele kavale kandideerides on nõutud inglise keel vähemalt A2 tasemel. Avalduse esitamisega kinnitad, et sul on see tase olemas, eraldi tõendit ei ole vaja lisada.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda 3. juulil kell 8.00 toimuval keeletestil. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja. Vastuvõtueksam ingliskeelsele õppekavale toimub inglise keeles.
 • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt. Kui eriala juures on kirjas, et kandideerimiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus, siis ei ole eelneva hariduse valdkond oluline ja oodatud on kõikide erialade lõpetajad.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
 • Kui sul on füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta kai.rannastu@tlu.ee.
 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 3. juulil kell 8.00. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Dokumentaalfilm

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

22.03 ja 25.03, 7.04 ja 19.04, 8.05 ja 10.05, 10.06 ja 13.06, 08.07 ja 10.07

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei saa.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Ekraanimeedia ja innovatsioon

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 19.03 alates kell 11 Zoomis
 29.04 alates kell 14.30 Zoomis
 22.05 alates kell 13 Zoomis
 19.06 alates kell 14 Zoomis
 05.07 alates kell 11 Zoomis

Kandidaatidega võetakse peale avalduse esitamist meili teel ühendust ja teatatakse vestluse kellaaeg. Eksami aja muutmiseks saada email aadressile crisely.apri@tlu.ee.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Kommunikatsioonijuhtimine

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 25.03 alates kell 10 Zoomis
 25.04 alates kell 10 Zoomis
 13.05 alates kell 16 Zoomis
 12.06 alates kell 14 Zoomis
 5.07 alates kell 10 Zoomis

Kandidaatidega võetakse peale avalduse esitamist meili teel ühendust ja teatatakse vestluse aeg.  

Iga pakutud eksamiaega on võimalik muuta. Selleks palume kirjutada meiliaadressil anastassia.zabrodskaja@tlu.ee. Ärge unustage lisada ka põhjendus, miks vajate seda.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Koreograafia

Avalduste esitamise periood: 01.05–1.07 kell 15.00

3.07 alates kell 12.00 ruumis V-102. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega saab põhjendatud vajadusel muuta, juhul kui õnnestub leida alternatiiv, mis sobib kõigile komisjoniliikmetele. Aja muutmiseks kirjutada korinfo@tlu.ee.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Vestlused toimuvad 9.07 alates kell 10.00 ruumis V-402. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vestluse kuupäeva ei ole võimalik muuta. Vestluse kellaaja muutmiseks võtta esimesel võimalusel ühendust õppenõustaja Julia Voinovaga (kunstiopetaja@tlu.ee).

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07 alates kell 11.00 Tallinna Ülikoolis, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis aadressil Narva mnt 27, VITA õppehoone ruumides V-402 ja V-203.
Täpne ajakava teatatakse üliõpilaskandidaadile e-posti teel hiljemalt üks tööpäev enne eksameid

Vastuvõtueksami aega muuta ei saa. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Nüüdismeedia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

MEEDIAUURINGUTE SUUND

Vastuvõtuintervjuu toimub 3.07 Nova maja ruumis N-315. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt. Juhul, kui kandidaadil ei ole võimalik kohale tulla, on võimalik vestlus läbi viia ka veebiülekandena.

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei ole võimalik.

TELESUUND

Vastuvõtueksam koosneb kahest voorust:

loovülesannetest ja vestlusest. 
1) Loovülesanded tehakse teatavaks 2.07 kell 10.00 Nova maja ruumis N-207 toimuvas infotunnis (võib osaleda ka Zoomi vahendusel). Loovülesannete veebis esitamise tähtaeg on 3.07 kell 14.00.
2) Vestlusvooru edasipääsejate nimed ja vestluste kellaajad avalikustatakse SAISis 5.07 kell 09.00. Vestlused toimuvad 6.07 kell 09.00–20.00 ruumis N-207.

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Digitaalsed õpimängud

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

22.03, 05.04, 10.05, 7.06, 5.07.

Vastuvõtueksamite kuupäevi muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtuvestlused toimuvad videokõne teel, mille toimumise aeg teatatakse igale kandidaadile e-maili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Haridustehnoloogia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07. Täpse kellaja ja ruumi saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Intervjuu kellaaega on võimalik vajadusel muuta, kirjutades aadressil teele.vill@tlu.ee teel hiljemalt 04.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Informaatikaõpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

5.07 – vestlused ruumis S-320. Täpse kellaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Ruumis A-406 toimub 5.07 kell 9–10 test nendele kandidaatidele, kes soovivad õpingute käigus sooritada Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika valikmooduli. Need kandidaadid, kes soovivad sooritada Haridustehnoloogia või põhikooli matemaatika valikmoodulit, ei pea testi sooritama.

Intervjuu kellaaega on võimalik vajadusel muuta, kirjutades aadressil teele.vill@tlu.ee teel hiljemalt 02.07.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Infotehnoloogia juhtimine

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

5.07. Täpse kellaja ja ruumi saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Intervjuu kellaaega on võimalik vajadusel muuta, kirjutades ingrid.sander@tlu.ee hiljemalt 2.07.
 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Inimese ja arvuti interaktsioon

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

06.03, 03.04, 15.05, 5.06, 5.07.

Vastuvõtueksamite kuupäevi muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtuvestlused toimuvad videokõne teel, mille toimumise aeg teatatakse igale kandidaadile e-maili teel pärast.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Interaktsioonidisain

Avalduste esitamise periood: 29.01–01.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

21.03, 25.04,6.05, 5.06, 5.07.

Vastuvõtueksamite kuupäevi muuta ei ole võimalik.

Vestluste täpsed algusajad lepitakse iga kandidaadiga e-maili teel eraldi kokku.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Matemaatikaõpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

4.07 kell 10.00 ruumis A-402. Vastuvõtu eksam algab koolimatemaatika testiga, mis kestab 60 min. Pärast koolimatemaatika testi valib iga kandidaat vestluse aja, mis toimub samal päeval alates 12.00.

Vastuvõtueksami aega ei ole võimalik muuta.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele

Avaldusi saab esitada kuni 15.04!

Intervjuud toimuvad 17.–19. ja 25.04.

Vastuvõtuvestlused toimuvad videokõne teel, mille toimumise aeg teatatakse igale kandidaadile e-maili teel pärast avalduse esitamise tähtaega.

Vastuvõtueksami aega ei ole võimalik muuta.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel 

Haridusteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Alushariduse pedagoog

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Sisseastumistest – 2.07
Kutsesobivusvestlus – 8.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 17.00.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.
 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Andragoogika

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Sisseastumistest – 2.07
Individuaalne vestlus – 5.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • individuaalsele vestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 17.00.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.
 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Eripedagoogika

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Kutsesobivusvestlus – 3. ja 4.07. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Haridusinnovatsiooni juhtimine

valduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamid toimuvad:

29.03, 25.04, 22.05, 19.06, 4.07. 

Täpne kellaaeg ja koht teatatakse kandidaadile meili teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: vastuvõtueksam 100%. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Hariduse juhtimine

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Sisseastumistest – 2.07
Erialane vestlus – 5.07

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad:

 • sisseastumistest sooritatakse ülikooli arvutiklassis, testi täpse algusaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades;
 • kutsesobivusvestlusele lubatud kandidaatide nimekirjad saadetakse SAISi kaudu hiljemalt 3. juulil kell 17.00.

Kui kandidaadil on erisoov kutsesobivusvestluse aja osas, palume see edastada hiljemalt 1. juulil kell 15.00 vastuvott.haridus@tlu.ee pärast SAISis avalduse esitamist. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.
 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kaasav haridus

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Kutsesobivusvestlus – 19.06 või 5.07. Täpse aja saab kandidaat teada SAISi avalduselt..

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Kutsesobivusvestlus – 8.07(zoomis või Tallinna ülikoolis)

Kandidaat valib SAISis avaldust esitades vestluse aja ja koha ning täidab sisseastumisküsimustiku. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kes ei ole täitnud sissastumisküsimustikku või kelle sisseastumisküsimustiku tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Mitme aine õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Kutsesobivusvestlus – 5.07. Täpse kellaaja ja ruumi saab kandidaat valida SAISis avaldust esitades.

Kõik kandidaadid sooritavad arutleva essee ning täidavad õpingute planeerimise küsimustiku. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle arutlusülesande tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Noorsootöö korraldus

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Kutsesobivusvestlus –19.06 või 3.07. Täpse aja ja ruumi saab kandidaat valida SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Humanitaarteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
Vastuvõtueksami aeg ja koht
Aasia uuringud

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

27.05 ruumis S-423 (kandidaatidele, kes esitavad avalduse enne 24.05)
05.07 ruumis S-423.

Vestluse täpse kellaaja saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

4.07 kell 10.00 ruumis S-428.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Ajalugu

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

2.07 ruumis S-423. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Antropoloogia

2024. a vastuvõttu ei avata

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

9.07 kell 09.00 ruumis M-225.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Eesti uuringud

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

28.02, 20.03,17.04,15.05, 07.06, 08.07.

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei saa. Vestluse täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Keeleteadus ja keeletoimetamine

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.07 kell 09.00 ruumis S-240.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjalik tõlge

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

2.–3.07 ruumis S-233. Täpse vestluse aja saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjandusteadus

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

5.07 ruumis S-529. Täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Avalduste esitamise periood: 29.01–01.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

13.03,10.04, 15.05, 12.06, juuli – kuupäev selgumisel.

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei saa. Vestluse täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku e-posti teel.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Linnakorraldus

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

9.07 ruumis S-403. Vestluse täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Nüüdiskultuur

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.06 ruumis M-328 (kandidaatidele, kes esitavad avalduse enne 30.05).
4.07 ruumis M-135.

Vestluse täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Slaavi keeled ja kultuurid

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

2.07 kell 10.00 ruumis S-335.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.07 ruumis S-335. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Võrdlev filosoofia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

31.05 ruumis S-417 (kandidaatidele, kes esitavad avalduse enne 29.05).
3.07 ruumis S-416.

Vestluse täpse kellaaja saab kandidaat SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Võõrkeeleõpetaja

araabia keele (ja teise keele) õpetaja,hiina keele (ja teise keele) õpetaja, hispaania keele(ja teise keele) õpetajainglise keele (ja teise keele) õpetaja, itaalia keele (ja teise keele) õpetaja, jaapani keele (ja teise keele) õpetajaprantsuse keele (ja teise keele) õpetajasaksa keele (ja teise keele) õpetaja,soome keele (ja teise keele) õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

5.07. Inglise keele õpetaja kell 09.00 ruumis S-428, saksa keele õpetaja kell 12.00 ruumis S-422, prantsuse, itaalia ja hispaania keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-428, soome keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-415, araabia, hiina ja jaapani keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-422, eesti/vene keele õpetaja kell 15.00 ruumis S-416.
Kui kandidaat on valinud kahe keele peaeriala, siis tuleb osaleda mõlema keele eksamil.
 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt. 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Loodusteaduste õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

2.07 alates kell 9.00 ruumis A-544. Kandidaat saab täpse aja teada SAIS-ist pärast avalduse esitamist.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Heaolu ja tervisekäitumine

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

28.02 alates kell 10 ruumis S-220;
27.03 alates kell 10 ruumis S-220;
17.04 alates kell 10 ruumis S-220;
15.05 alates kell 10 ruumis S-220;
12.06 alates kell 10 ruumis S-220;
10.07 alates kell 10 ruumis S-220.

Vestlused toimuvad kohapeal või ZOOMi keskkonnas. Täpne ajakava ja tehniline info saadetakse kandidaadi e-mailile.

Eksami aja muutmiseks (eksamikuupäeva siseselt) tuleb kontakteeruda wellbeing@tlu.ee. Eksami aja osas kontakteerida kolme tööpäeva jooksul arvestades vestluse aja kinnitamisest/saatmisest kandidaadile.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Kehakultuuri õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07 kell 10.00 ruumis T-314 akadeemiline test ja motivatsioonitest (vajalik on kaasa võtta oma sülearvuti. Juhul, kui seda ei ole, siis anda asendusarvuti vajadusest teada Saima Kuule (saima.kuu@tlu.ee) hiljemalt 5.07 õhtuks)

8.07 kell 11.30 Vita spordisaalis V-101 õpetamise ülesanne

Juhul, kui kandidaate on palju, siis jagatakse õpetamise ülesanne kahte gruppi. Kes, millises grupis on ja mis kell peab saalis olema, antakse teada hiljemalt 5. juulil e-kirjaga. Ühtlasi saab see nimekiri olema kättesaadav ka sisseastumisega seotud Moodle kursusel: Kehakultuuri õpetaja sisseastumine 2024

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Kunstiteraapiad

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

Vastuvõtukatsed toimuvad 3.–4.07 ruumides T-317, T-318.

3.07:
kell 10.00 ülevaade vastuvõtueksami korraldusest ja ajakavast; 
10.15 – 11.00 kunstiteraapia teadmiste/tantsu- ja liikumisteraapia teadmiste test (kõigile kandidaatidele korraga).
Neile, kes saavad kunstiteraapia/ tantsu- ja liikumisteraapia teadmiste testi ning magistritöö kavandi eest kokku vähemalt 25%, algab kell 13.00 kutsesobivusvestlus rühmaintervjuu vormis ja individuaalne intervjuu (vastavalt ajagraafikule).

4.07 kell 10.00 jätkuvad kutsesobivusvestlused rühmaintervjuu vormis ja individuaalsed intervjuud (vastavalt ajagraafikule). 
 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.07 alates kell 10.00 ruumis A-509. Täpne aeg teatatakse meili teel. 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele)

Avalduste esitamise periood: 01.05–01.07 kell 15.00

Kirjalik eksami osa toimub 4.07 kell 15.00 ruumis M-225.
Vestlused toimuvad ajakava alusel 5.07, täpne vestluste kellaaeg avalikustatakse 4.07 pärast kirjaliku ülesande lõppu SAISis. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades. 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Psühholoogia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.07 kell 9.00 kirjalik test kõigile ruumis S-236,
alates 12.00 vestlused ruumis S-232. 
 

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

5.07 alates kell 10.00 ruumides T-106 ja T-316 Täpne ajakava ja ruum saadetakse kandidaadi e-mailile hiljemalt 3.07.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Ühiskonnateaduste instituut

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Avalduste esitamise periood: 29.01–01.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini: 

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 35 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine ja 21.–22.02 intervjuud;
 • 14.–15.03 kirjalik osa ja 21.–22.03 intervjuud;
 • 11.–12.04 kirjalik osa ja 18.–19.04 intervjuud;
 • 09.–10.05 kirjalik osa ja 16.–17.05 intervjuud;
 • 03.–04.06 kirjalik osa ja 10.–11.06 intervjuud.

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis kohapeal 09.07. 

Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 35 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Lastekaitse

Avalduste esitamise periood: 01.05–01.07 kell 15.00

4.–5.07 ruumis A-354. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Politoloogia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07 ruumis M-227Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vajadusel on võimalik muuta suulise osa kellaaega või osaleda Zoomi vahendusel. Selles osas kontakteeruda esimesel võimalusel eksamikomisjoni esimehega (mari-liis.jakobson@tlu.ee). 

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Rahvusvahelised suhted

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini: 

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 35 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine ja 21.–22.02 intervjuud;
 • 14.–15.03 kirjalik osa ja 21.–22.03 intervjuud;
 • 11.–12.04 kirjalik osa ja 18.–19.04 intervjuud;
 • 09.–10.05 kirjalik osa ja 16.–17.05 intervjuud;
 • 03.–04.06 kirjalik osa ja 10.–11.06 intervjuud.

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis kohapeal 09.07. 

Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 35 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Riigiteadused

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07 ruumis S-236. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsiaalne ettevõtlus

Avalduste esitamise periood: 29.01–1.07 kell 15.00

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

Veebruarist juunini: 

Kirjalikud tööd, mis laekuvad hiljemalt 3 tööpäeva enne jooksva kuu hindamise algust, hinnatakse samas kuus, hiljem laekunud tööd lähevad hindamisele järgmises kalendrikuus. Intervjuu toimub Zoomis ja selle aeg lepitakse pärast kirjaliku osa hindamist meili teel kokku kõigi kandidaatidega, kelle kirjalik töö saab vähemalt 35 punkti.

Vastuvõtueksamite kuupäevad:

 • 15.–16.02 kirjaliku osa hindamine ja 21.–22.02 intervjuud;
 • 14.–15.03 kirjalik osa ja 21.–22.03 intervjuud;
 • 11.–12.04 kirjalik osa ja 18.–19.04 intervjuud;
 • 09.–10.05 kirjalik osa ja 16.–17.05 intervjuud;
 • 03.–04.06 kirjalik osa ja 10.–11.06 intervjuud.

Tehnilise tõrke või muu objektiivse põhjuse korral on võimalik leppida kokku uus intervjuu aeg võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455).

Juulis:

Kirjaliku osa hindamine 03.–05.07, intervjuud ülikoolis koha peal 09.07. 

Täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile, kes sai kirjaliku osa eest vähemalt 35 punkti, SAISi kaudu pärast kirjaliku osa hindamist. Kui objektiivsel põhjusel pakutud kellaaeg ei sobi, saab seda muuta võttes esimesel võimalusel ühendust Kadri Leit-Trompiga (kadri.leit-tromp@tlu.ee; +372 6409 455). Juulis kuupäeva muuta või intervjuud Zoomis teha ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Vastuvõtutingimused: 100% vastuvõtueksam. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale

Sotsiaaltöö 

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

3.07–4.07 kell 10–16 ruumis S-326. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Sotsioloogia

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

4.07 ruumis M-136. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami kellaaja muutmiseks võta ühendust Tamara Statsenkoga (tamara.statsenko@tlu.ee)

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Vaidluste kohtuväline lahendamine

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07 alates kell 10 ruumis M-224. Täpse kellaaja saab kandidaat teada SAISi avalduselt.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Õigusteadus

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

8.07. Kirjalik osa toimub alates 09.00 ruumis M-225. Intervjuud alates kell 11.00 ruumides S-235, S-322, S-321. Vestluse ruumi saab vastuvõtueksamil osaleja teada peale kirjaliku osa lõppu.

Vastuvõtueksami aega muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

 

Haapsalu kolledž

Eksamite kirjeldus ja vorm pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  

Eriala
vastuvõtueksami aeg ja koht
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas

Avalduste esitamise periood: 1.05–1.07 kell 15.00

4.07 alates kell 10.00 TLÜ Haapsalu kolledžis (Haapsalu, Lihula mnt 12/1), I korrus, ruum nr 106. Vestluse täpse kellaaja saab kandidaat teada SAIS-is avalduse esitamisel.

Vastuvõtueksami kuupäeva muuta ei ole võimalik.

Vastuvõtueksami sisu ja hindamise kohta loe eriala kodulehelt.

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, tutvu korduma kippuvate küsimustega või võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Vastuvõtutelefon on avatud tööpäeviti 8.30–16.30.

Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti