VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest õppimist on võimalik ülikoolis sisseastumistingimuste või õppekava täitmisel arvestada, et vältida juba õpitu taasõppimist. 

Enne taotlemist mõtle, kas sinu varasem kogemus ja sellest õpitu:
  • on piisaval määral säilinud, et saaksid oma edasiste õpingutega edukalt hakkama;
  • vastab oma sisult, tasemelt ja ulatuselt TLÜ õppekava moodulite ning õppeainete eesmärkidele ja õpiväljunditele;
  • sisu on ka praegusel ajal kehtiv, aja- ja asjakohane ning mahult sobiv;
  • on dokumentide või muude tõendusmaterjalidega tõendatav.

VÕTA on üliõpilastele eelkõige võimalus, mitte kohustus! Sul on alati võimalus ka end ainesse registreerida ning oma teadmisi värskendada. Kui aga otsustad VÕTA taotluse esitada, siis ole teadlik, et:

  • taotlust on võimalik esitada ainesse, kuhu sa ei ole varem registreerinud või millel ei ole negatiivset sooritust;
  • õppekavas võib olla ained, mida ei saagi VÕTAga arvestada;
  • taotlust saad esitada igal ajal õppeaasta jooksul, kuid pärast kontaktõppe lõppu esitatud taotlused vaadatakse üle järgmisel semestril;
  • taotluse ja vajaliku lisamaterjali kokku panemine ning esitamine on sinu vastutus ja ülesanne.

Tungivalt soovitav on pöörduda nõustamisele oma üksuse õppenõustaja poole, et tagada sisuline taotlus ning vältida ebavajalikku tööd! 

Tallinna Ülikoolis saab arvestada varasemaid:

VÕTAt reguleerib õppekorralduse eeskiri. Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. VÕTA taotlemine on tasuta Tallinna Ülikooli üliõpilastele ja neile, kes taotlevad VÕTAt sisseastumistingimuste täitmisel. Tasud kehtivad eksternidele ja mitteüliõpilastele.

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni ja nõustamise saamiseks on võimalus pöörduda õppekava kureeriva akadeemilise üksuse õppenõustaja poole. 
Juhend üliõpilasele: Teises kõrgkoolis sooritatud varasemate õpingute ülekandmine
Juhend üliõpilasele: Tallinna Ülikoolis sooritatud varasemate õpingute ülekandmine

Juhend üliõpilasele: Varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamine ELU õppeaine ülekandmiseks