Üldteada on fakt, et sattudes hätta, pöördume esimesena oma lähedaste või sõprade poole. Ülikooli õppima asudes saab tudeng korraga palju informatsiooni, mida ta vajab, kuid kõike mitte kohe. Hiljem, puutudes kokku juba reaalsete olukordadega, võib tudeng tunda ennast abituna, kuna varem kuuldu enam ei meenu.

Siin ongi tugitudengi töömaa – saada teisest aru, anda infot, suunata õigete inimeste juurde, olla kuulaja ja toetaja. Oluline on seejuures olla teadlik ülikooli professionaalsest võrgustikust.

Tugitudengite ettevalmistus toimub paralleelselt praktilise tegevusega.

Ettevalmistuse eesmärk on teadvustada oma tegevus abistajana ja olla ise toetatud  pakkumaks  kaastudengile emotsionaalset-, sotsiaalset ja/või praktilist tuge.

Toimuvad regulaarsed kohtumised, kus erinevaid õppemeetodeid kasutades käsitleme tugitudengite enda või töö käigus saadud kogemusi. Nendele toetuvalt arutame läbi nõustamise põhialused- ja oskused, eetikaküsimused, kuidas toimida kriitilistes olukordades jne.

Praktilised tegevused: tugitudeng on kaasatud ÜNK avalikkusele suunatud tegevustesse. Näiteks „Tule Küsi“, ÜNK nädal jms

Lisaks sellele eeldame, et tugitudeng on ise aktiivne leidmaks abivajajat, on tegevuste algataja mitte ainult juhendatav. Head mõtted, mida teha on alati teretulnud!

Gruppi juhendab Kai Rannastu (ÜNK erivajadusega üliõpilaste nõustaja, täiskasvanute koolitaja, diplomeeritud superviisor ja coach)