Seminar

Kuidas kujundada kaasavat ainekava ning hinnata õpiväljundeid?

Kaasavast ainekavast ja õpiväljundite hindamisest tuleb KesKustELU tuppa rääkima 11.detsembril Malmo Ülikoolist Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Ootame kõiki huvilisi 11.12 kell 11.15-13.15 ELUalal (Mare maja 3 korrus). 

11.12.2018 kell 11:15 - 13:15

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Kaasavast ainekavast ja õpiväljundite hindamisest tuleb KesKustELU tuppa rääkima 11.detsembril Malmo Ülikoolist Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Ootame kõiki huvilisi 11.12 kell 11.15-13.15 ELUalal (Mare maja 3 korrus).  

Miks on vaja üliõpilasi kaasata kursuseprogrammi koostamisse ja kuidas seda teha, saab teada juba seminaril: "Ülikool, kui sotsialiseeriv institutsioon kannab endas vastutust muuhulgas ka demokraatliku ühiskonna arendamise eest. KesKustELU toas arutame, kuidas demokraatia ja kaasamise põhimõtteid klassiruumis rakendada selliselt, et suureneks üliõpilase vastutus oma õppimise eest, paraneks arusaamine sellest, mida üldse on vaja õppida ja juurduks selgemalt ära tundmine, et see, mis mulle meeldib, ei pruugi meeldida teistele.

KesKustELU toa raames vaatame üle ainekava põhilised elemendid ja arutame, kuidas kaasavaid meetodeid klassiruumis kasutada, millised on ohud ja võimalused ning kuidas seda kõike ka üliõpilaste õigusi arvestades õppeinfosüsteemi kirja panna".

Loe ka Pille Pruulmann-Vengerfeldti kirjutatud artiklit "Kaasava ainekava kujundamine: õpetamiskogemuse refleksioon"

 

REGISTREERI enda osalemine!