Tallinna Ülikool on välja kuulutanud avaliku konkursi eesti keele kui teise keele õpetaja ametikoha täitmiseks 01.09.2023.  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

Ametikohale kandideerimise tähtaeg on 03.04.2023 (kaasa arvatud) keskkond RECRUR kaudu.

Akadeemiline üksus: Humanitaarteaduste instituut / Akadeemiline suund: eesti keel ja kultuur

Ametikoha üldkirjeldus: Eesti keele kui teise keele õpetaja töö on õpetada kõrghariduse esimesel kahel astmel praktilist eesti keelt üliõpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel ning juhendada kõrghariduse esimese astme üliõpilasi; osaleda teadus- ja arendus- või muus loometegevuses.

Kandidaadile esitatavad nõuded: Kandidaat peab vastama töösuhete eeskirja lisas nr 8 toodud õpetaja ametikoha nõuetele. Kandidaat peab olema kaitsnud magistrikraadi või sellega võrdustatud kraadi eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti keele õpetaja alal.

Erialase kogemuse nõuded: Ametikoht eeldab kogemust praktilise eesti keele õpetamisest kõrgkoolis või mõnes muus õppeasutuses õppijatele, kelle emakeel ei ole eesti keel (A1–C1 tase), teadmisi keeleomandamisest, keeleõppemetoodikast.

Tööülesanded: Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1 ja 8 kuulub tööülesannete hulka ennekõike praktilise eesti keele õpetamine (A1–C1 tase) üliõpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, samuti üliõpilaste hindamine ja tagasisidestamine; bakalaureuseastme üliõpilaste juhendamine; osalemine ainevaldkonna õppearendustegevuses, samuti erialases teadus- ja arendustegevuses, üliõpilaste vastuvõtu- ja lõputööde kaitsmiskomisjonides ning töökoha üksuse administratiiv- ja arendustegevustes, tööga seotud aruandlus.

Keeleoskus: eesti keel, inglise keel tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.

Töölepingu algus: 01.09.2023 / Koormus: 1,0 / Töötasu: kokkuleppel vastavalt töötasustamise eeskirjale / Töö tegemise asukoht: Tallinn

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid keskkond RECRUR kaudu hiljemalt 03. aprilliks 2023 (kaasa arvatud). Valimiste protseduur ja konkursi ajakava

Lisainformatsioon: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee, väljakuulutatud ametikohta puudutavad sisulised küsimused eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht lektor Merilin Aruvee, merilin.aruvee@tlu.ee