Mis on postiloend?

Postiloend ehk list on e-posti aadresside kogum, mille kaudu on sarnaste huvidega inimestel võimalik suhelda e-posti vahendusel. Listi loomisel tehakse nimekiri mingil teemal vestlemisest huvitatud inimeste e-posti aadressidest ja sellele nimekirjale antakse omakorda e-posti aadress.  Kui keegi liikmetest saadab listi aadressil kirja, siis saadetakse see automaatselt edasi kõigile, kes antud listi kuuluvad. Kui keegi soovib saadetud kirja kohta midagi öelda, saadab ta taas vastuse listi aadressile ja see saadetakse jällegi kõigile vastavasse listi kuulujatele.

Mida on vaja teha uue listi loomiseks?

Esmajoones tuleks selgeks teha listi eesmärk ja inimesed, kes seda kasutama hakkavad.

Seejärel võiks välja uurida, kas sellelaadset listi juba olemas ei ole. Selleks tuleks saata pealkirjata e-kiri aadressile majordomo@lists.tlu.ee ja meili sisse kirjutada ainult üks rida lists
Vastuseks saadetakse serveris asuvate listide nimekiri ja nende lühikirjeldus.

Kui sarnast listi nimekirjas tõepoolest ei leidu, siis järgmiseks on vaja välja mõelda listi nimi, järgides postiloendi nime soovituslike kujude reegleid.
Organisatsioonide puhul võiks nimi kajastada listi kuuluvate liikmete tegevust - nt ülikooli meeskoori listi nimi on: meeskoor. Õpperühmade puhul võiks listi nimeks olla rühma nimi ja alustamise aasta - nt 2001. aastal alustanud informaatikute listinimi on: if01. Üldiselt tuleb listinimede puhul silmas pidada, et lubatud on vaid ladina tähestiku väikesed tähed, numbrid ja miinusmärk. Kasutada ei saa näiteks täpitähti, suuri tähti ega ka tühikuid.

Listi avamiseks tuleb täita TLÜ postiloendi avaldus ja pöörduda Tallinna Ülikooli kasutajate administraatori Kaili Muru poole (Silva maja II korrus, ruum S-203. E-R kell 10.00 - 12.00 ja 13.00 -16.00).

  • avaldus postiloendi loomiseks TLÜ postiloendiserveris: pdf, docx
  • avaldus postiloendi halduri ja seadistuste muutmiseks TLÜ postiloendiserveri: pdf, docx