Taotlemise tähtaeg on 1. november! Dokumendid tuleb saata oppeosakond@tlu.ee.

 

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Ülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • immatrikuleeritud Tallinna Ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
  • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
  • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
  • planeeritav lõputöö keskendub järgmistele valdkondadele: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain;
  • võimalus teha koostööd AS-iga Riigi Kinnisvara (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 1350 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus 1800 eurot ja doktoriõppe stipendiumi suurus on 2700 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TLÜ stipendiumikomisjonile (digitaalselt allkirjastatud):

  • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
  • Curriculum Vitae;
  • valmisolek kohtuda Riigi Kinnivara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.

Tutvu ka Riigi Kinnisvara AS stipendiumi "Tuleviku tipud" statuudiga.