Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Tallinna Ülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • immatrikuleeritud Tallinna Ülikoolis ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
 • aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
 • on valmis esitama oma lõputööd ettekandena Riigi Kinnisvara töötajatele;
 • stipendiaadil on võimalus teha koostööd AS Riigi Kinnisvaraga (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest
 • planeeritav bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele:
  • teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;
  • hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;
  • hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;
  • kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;
  • avaliku ruumi loomine ja kujundamine;
  • töökeskkonna disain;

Stipendiumi taotlemine toimub 3.10. - 24.10.2023.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot, magistriõppe stipendiumi suurus 3000 eurot ja doktoriõppe stipendiumi suurus on 5000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TLÜ stipendiumikomisjonile aadressile oppeosakond@tlu.ee (digitaalselt allkirjastatud):

 • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
 • Curriculum Vitae;
 • kinnitus valmisolekust  kohtuda Riigi Kinnivara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.
Tutvu ka Riigi Kinnisvara AS stipendiumi "Tuleviku tipud" statuudiga.