Tallinna Ülikooli sajandi vilistlane

Tunnustame järjepideva õpetajahariduse sajandal tähtpäeval Tallinna Ülikooli sajandi vilistlasi, kes on oluliselt panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse.

Tutvu sajandi vilistlastega

Tallinna Ülikooli aasta vilistlane

On kõrgeim tunnustus, mis omistatakse vilistlasele silmapaistvate saavutuste eest rahvusvahelise, riikliku ja/või kogukonna heaolu parendamise eest. Aasta vilistlase tunnustus omistatakse ühele isikule või isikute rühmale.

Aasta Tunnustuse saaja Lõpetamis-aasta Amet tunnustamise aasta seisuga Tunnustuse põhjendus
2020 Maarika Truu 2012 Startup Estonia tegevjuht Eesti ettevõtluse arengusse panustamise ja keskkonnateadlikkuse kasvatamise eest.
2020 Tanel Toom 2005 Režissöör Eesti kultuuri tüviteksti mõjuva ning jälge jätva ekraniseeringu eest filmis “Tõde ja õigus”.
2019 Triin Toomesaar 2015 Kiusamisvaba Kool SA tegevjuht Politoloogia magister, Noored Kooli vilistlane, sihtasutuse Kiusamisvaba Kool eestvedaja, kodanikuaktivist ning presidendi noore haridustegelase preemia laureaat.
2018 Mart Taniel 2005 Operaator Silmapaistva ja rahvusvaheliselt tunnustatud operaatoritöö eest, mida kroonib Ameerika Filmioperaatorite Liidu Spotlight auhind aastast 2017.
2017 Triin Ruumet  2014 Režissöör Edukate ja rohkelt auhinnatud filmide loomise eest.
2016 Kalev Pihl 2002 AS Sertifitseerimis-keskus juht Eesti elektroonilise identiteedi loomise ja digitaalallkirjastamise edendamise eest.
2015 Filmi “Risttuules” meeskond ja režissöör Martti Helde 2011 Filmistuudio Allfilm režissöör Kõrgetasemelise kunstilise saavutuse ning vilistlaste ja tudengite koostöö edendamise eest.
2015 Filmi "Nullpunkt" meeskond ja režissöör Mihkel Ulk 2010 Filmistuudio Allfilm režissöör Kõrgetasemelise kunstilise saavutuse ning vilistlaste ja tudengite koostöö edendamise eest.

Tallinna Ülikooli silmapaistev vilistlane

Tunnustus antakse välja erakordse panuse või saavutuste eest ülikooli tegevusvaldkondades. Tunnustuse omistamisel hinnatakse professionaalsust, eetilisust ja uuendusmeelsust, panust ühiskonna ja ülikooli arengule kaasaaitamisel. Silmapaistvate vilistlaste tunnustusi võib omistada mitmele isikule või isikute rühmale.

Aasta Tunnustuse saaja Lõpetamis-aasta Amet tunnustamise aasta seisuga Tunnustuse põhjendus
2020 Tiina Ollesk BA 2005, MA 2007 Tallinna Ülikooli BFMi tantsukunsti dotsent Rikkaliku, ainulaadse ja loominguliselt ereda jälje jätmise eest Eesti tantsukultuuri tantsija-, koreograafi-, tantsuõpetaja ja tantsuelu organiseerijana.
2020 Margus Viher 1996 Eesti Patendiameti peadirektor Infoteaduste eriala arendamise ja populariseerimise eest.
2020 Helina Loor   SpeakSmart looja ja tegevjuht Eesti väitlus- ja suhtlemiskultuuri arendamise ning täiskasvanute õppimise populariseerimise eest.
2020 Katrin Heinloo 2012 Perh psühhiaatriakliiniku kunstiterapeut Eesti inimeste vaimse tervise ja heaolu toetamise ning kunstiteraapiate eriala populariseerimise eest.
2020 Andrei Ivanov 1995 Kirjanik Viljaka loometegevuse ja Eesti kirjanduse tutvustamise eest kogu maailmas.
2020 Viola Murd 2000 Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Eesti inimeste parema toimetuleku ja heaolu toetamise eest.
2020 Solveig Edasi MA 2005, 2011 Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert ning osakonna juhataja kohusetäitja Liiklusohutuse eriala arendamise ja populariseerimise eest.
2019 Janno Kriiska 2006 Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Janno Kriiska on Haapsalu kolledži rakendusinformaatika õppekava nõukogu liige ning panustab nii õppekava arendusse kui ka õppetöösse.
2019

Andres Avarand

BA 1978, MA 1998 Emeriitdotsent Tallinna Ülikooli kultuuriteaduskonna dekaan, professor ja muusika õppetooli juhataja, aga ka pikaaegne laulupidude dirigent.
2019 Liljana Skopinskaja 1980 inglise keele didaktika dotsent Ta on läbi viinud võõrkeeleõpetajate tasemeõppe- ja täiendõppekursuseid ning kultuuridevahelise suhtluspädevuse töötubasid nii Eestis kui ka Euroopa Nüüdiskeelte Keskuses, tema juhendamisel on kaitstud üle 50 magistritöö.
2019 Alise Dīrika 2016 Infogrami kaasasutaja Infogrami kaasasutajat, kelle Forbes nimetas 30 mõjukaima alla 30-aastase noore meediavaldkonnas tegutseja hulka.
2019 Karmen Paul 2016 Viimsi Gümnaasium koolijuht Pikka aega töötanud nii koolijuhi, õppealajuhataja kui õpetajana. Ta arendab praegu Viimsi Riigigümnaasiumit.
2019 Liisa Puusepp BA 2002, MA 2004, PhD 2011 Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur Tallinna Ülikooli teadur ja keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik, kes oma tõhusa töö ja isikuomadustega on pannud loodusteadustest huvituma väga paljusid noori.
2019 Hanna Vseviov 2012 Sotsiaalministeeriumi Laste heaolu osakonna juhataja Sotsaaltöö magistrant, kes Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunikuna end tõestanud väga võimeka ja missioonitundega ametniku ja ühiskonnaliikmena.
2018 Marko Torm 2006 Rakvere linnapea Maavanemana ja Rakvere linnapeana Lääne-Virumaa arengusse panustamise ning sealse hariduselu edendamise eest.
2018 Katrina Koppel 2006 Euroopa Üliõpilasliidu asepresident Üliõpilaste huvide esindamise eest.
2018 Eda Ahi 2012 Luuletaja Silmapaistvate Eesti naisluuletajate tava hoidmise ning eduka tegevuse eest välisministeeriumi esindajana.
2018 Jonas Nahkor 2006 Väätsa kooli õpetaja Keskkonnahariduse edendamise ja teaduse populariseerimise, aga ka leidliku õpetajatöö, sealhulgas õpilaste kosmoseprogrammi juhtimise eest.
2018 Mart Mäe 2010 Microsoft Eesti OÜ juht Eduka karjääri, uute tehnoloogiate edendamise, samuti uurimis- ja õpetamistöö eest.
2018 Dagmar Mäe 2013 Ristmeedia lahenduste looja, propageerija ja rakendaja Ristmeedia lahenduste loomise, rakendamise ja tutvustamise, innovaatiliste projektide käivitamise ning tudengite koolitamise ja juhendamise eest.
2017
 
Jaanika Peerna 1995 Rahvusvaheliselt tunnustatud video- ja valguskunstnik Rahvusvaheliselt olulise ja valdkondi ühendava kunstnikutöö eest.
2017 Kristina Mägi 2011 Kohila lasteaia Sipsiku direktor, Aasta Haridusjuht 2016 Silmapaistvate saavutuste eest hariduse juhtimisel.
2017 Helen Tartes-Babkina 2010 Psühhoterapeut, kunstiterapeut ja psühholoog  Loovteraapiate teadvustamise eest vaimse tervise valdkonnas.
2017 Joonas Hellerma 2009 Teleajakirjanik ja tele- ning
filmikriitik, telesaate Plekktrumm juht
Eetikat austava ning publikut köitva teletöö eest.
2017 Kaia Iva  1986 Eesti sotsiaalkaitseminister, majandustegelane ja poliitik Vastustundliku ja eduka tegevuse eest hariduses ja poliitikas.
2016 Janne Andresoo 1987 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Silmapaistva panuse eest infoteaduse eriala edendamisse.
2016 Jan Kaus 1995 Kirjanik Panuse eest eesti kultuurielu edendamisse.
2016 Mart Kuurme 1997 Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja Pikaaegse eduka töö eest reaalainete õpetamisel ja valdkonna arendamisel.
2016 Marje Paljak 1999 Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Pikaajalise ja väärtusliku panuse eest sotsiaalkaitse ja sotsiaaltöö kogukonna arengu suuna tegevusvaldkondades.
2016 Matis Rei 2011 Helirežissöör, BFMi õppejõud Kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt hinnatud loomingu eest.
2016 Teibi Torm 2011 "Tagasi kooli" algatuse juht Panuse eest Eesti õpetajahariduse edendamisse ja populariseerimisse.
2015 Martin Ehala 1990 Tartu Ülikooli eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professor Panuse eest emakeeleõpetuse ja Tallinna Ülikooli arendamisel.
2015 Andrei Ivanov 1998 Vabakutseline kirjanik Silmapaistva loomingulise tegevuse eest.
2015 Kadi Kruusma 2005 Rakvere Gümnaasiumi õppealajuhataja Panuse eest Rakvere Gümnaasiumi kui omanäolise kooli ülesehitamisse ja kakskeelsete õpilaste ühisõppe arendamisse.
2015 Rein Oselin 1991 Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Pikaajalise Virumaa hariduselu edendamise ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse kui kaasaegse õppeasutuse arendamise eest.
2015 Marko Reikop 1991 Eesti Televisiooni saatejuht-toimetaja Sihipärase ja pühendunud töö ning professionaalsuse ja erapooletuse eest teleajakirjanikuna.
2015 Darja Saar 2008 Telekanali ETV + peatoimetaja Noorte ettevõtlikkuse arendamise eest koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM loojana.
2015 Marian Võsumets 2014 Tudeng.tv saatejuht Ühiskonna valupunktide ja aktuaalsete küsimuste käsitlemise eest teleajakirjanikuna.
2015 Anu Välba 1998 Eesti Televisiooni saatejuht-toimetaja Pühendunud ja kõrge ajakirjanikueetika ning erapooletu ja positiivse hoiaku eest teleajakirjanikuna.
2014 Uno Veismann 1957 Tartu Observatooriumi vanemteadur ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent Loodusteaduste pikaajalise populariseerimise eest.
2014 Toomas Tõnise 1976. Eesti Olümpiakomitee asepresident Intelligentse vaimu ja kehakultuuri arendamise eest kogu riigi hüvanguks.
2014 Toomas Luhats 2001 Elioni nutiTV hankejuht Koolielu tutvustava ja haridust edendava tegevuse eest Eesti meedias.
2014 Toomas Kruusimägi 1986 Inglise Kolledži direktor Pikaajalise inglise keele ja kultuuri populariseerimise ning hariduselu edendamise eest.
2014 Jürgen Rooste 2012 Vabakutseline kirjanik ja luuletaja Aktiivse eesti kirjanduselu korraldamise ja silmapaistva loomingulise tegevuse eest.
2014 Anneli Aken 2005 Dirigent ja koorijuht Saksamaal Kultuuri ja hariduse mitmekülgse  edendamise eest.
2014 Peeter Sipelgas 2001 Teadmiskeskuse juht ja õpetaja Viimsi Keskkoolis Hariduselu edendamise ja teaduse populariseerimise eest.
2014 Helmen Kütt BA 2001

MA 2003

EV sotsiaalkaitseminister (alates 26.03.2014) Silmapaistva eeskuju eest erialases töös sotsiaalhoolekande ning sotsiaalpoliitika valdkondades.
2014 Elle Jürgenson 2007 Afganistani missioonidel evakuatsioonigrupi ülem ning kontingendi meedik Panuse eest erialases töös militaar- ja julgeoleku valdkonnas. 
2014 Mart Kangro 1996 Keskendub omaenda koregraafilistele töödele Inimkeha ning liigutuse tähendustele keskendumise eest nii teatris kui semiootilises aegruumis.