Tallinna Ülikoolis on üle 800 töötaja ja pea 8000 üliõpilast. Hoonetes toimuvad lisaks täienduskoolitused, seminarid, rahvusvahelised üritused, mida aasta jooksul külastab hinnanguliselt üle 20 000 inimese. Sellised liikujate hulgad on Tallinna mastaabis suured ja mõjutavad nii linnakeskkonda, transpordi energiakulu, heitmeid, nii liikujate endi kui teiste linnaelanike tervist ja produktiivsust.

Tallinna Ülikool, olles liitunud Euroopa Pealinnade Ülikoolide Assotsiatsiooni algatusega Roheline Akadeemiline Jalajälg, on endale eesmärgiks võtnud muuta jätkusuutliku arengu põhimõtted igapäevaelu osaks. Seejuures on üheks oluliseks punktiks ka töötajate ja üliõpilaste suunamine säästlikemate liikumisviiside kasutamisele ning ülikoolilinnaku ligipääsetavuse parendamine. Mitmete riikide heade kogemuste põhjal võib asutuse-ja asukohaspetsiifilist liikuvuskava pidada efektiivseks vahendiks liikuvuskäitumise mõjutamisel. Liikuvuskava koostamise eelduseks on kohaspetsiifiline olemasoleva olukorra kaardistus ja analüüs (liikuvusuuring), millega tuvastati praeguse liikumiste jagunemise, liikuvusega seotud arvnäitajad, Tallinna Ülikooli töötajate ja üliõpilaste liikumisvajadused ja valmisoleku liikumisharjumuste muutmiseks. 

Liikuvuskava eesmärk on ülesandeks on töötada välja füüsilised ja korralduslikud meetmed liikuvuse säästvamaks ja paremaks korraldamiseks ja vähendamaks isikliku sõiduauto kasutamise vajadust ning vähendada seeläbi kaasnevat energiakulu ning koormust keskkonnale.

Töö teostati Hendrikson & Ko poolt moodustatud töörühma poolt:
Merlin Rehema – projektijuht, liikuvusekspert, aruande koostaja
Jaanus Padrik – kartograaf-geoinformaatik

Loe kogu uuringut siit: Tallinna Ülikooli liikuvusuuring ja liikuvuskava