TLÜ blogi

Saame tuttavaks: Haridusteaduste instituudi doktorant Stella Polikarpus

ERR-i ja Teaduste Akadeemia konkursil „3 minuti loeng“ osaleb 3 TLÜ doktoranti, nende seas ka Stella Polikarpus. Loe lähemalt, millega ta tegeleb.

Stella Polikarpus

Millele keskendub Teie uurimustöö? 
Minu uurimustöö teema on olukorrateadlikkuse ja probleemilahendus oskuse hindamine virtuaalsimulatsioonis. Erinevad virtuaalsimulatsioonid aitavad hinnata olukorrateadlikkust päästesündmuste lahendamisel. Sisekaitseakadeemias täheldasime, et Eesti päästemeeskonna juhid on ohtlikes olukordades head infokogujad, otsustajad ja meisterlikud päästetöö teostajad. Arendusuuringu esimene tsükkel on tehtud ja kõigi Eestis töötavate päästemeeskonna juhtide ajakriitilises olukorras otsustamise oskust hinnati tehistõelisuses “Effective Command” metoodikat kasutades. 

Milliseid katseid, uuringuid plaanite teha?
Plaanin kasutada mõõtevahendit FireFront, mille töötame Erasmus+ projekti raames välja tegeliku ja tajutud olukorrateadlikkuse mõõtmiseks. 
 
Kas on protsessis ette tulnud ootamatuid tulemusi, muid üllatusi?
Kui alustasime tehistõelisuse kasutamisega päästemeeskonna juhtide hindamiseks, kartsime, et vanem generatsioon ei tule sellega kaasa ja projektile tekib tugev vastuseis, kuid seda ei juhtunud. Magistritöö baasil tehtud uuring kinnitas väga positiivset hoiakut uue hindamismetoodika suhtes igas vanuses päästetöö juhtide seas. Hindamistulemused on väga head, Eesti päästetöö juhid on julged otsustajad.  

Kuidas võib uuringust kasu saada tavaline inimene?
Kindlasti säästame õnnetustesse sattunud inimeste tervist vara ja keskkonda, kui päästemeeskonna juht suudab ajakriitilises olukorras teha tulemuslikke otsuseid ja juhtida päästetöid. Tehistõelisuse kasutamist olukorrateadlikkuse treenimiseks aitab kõigil valmistuda kriisiolukordadeks ja õppida ohte tuvastama ja neist hoiduma. 

Millised on Teie hobid ja tegevused väljaspool teadust? 
Olen uhke kuue lapse tädi ja ristiema. Armastan liikuda looduses ja võimalusel matkata mägedes. Olen aktiivne koguduse liige ja mulle meeldib elu üle mõelda. Näiteks, mis on elu eesmärk, kuidas saame õppida tulemuslikumalt jne.

Loe Stella Polikarpuse artiklit „Eesti päästetöö juhid näitavad tehistõelisuses kõrget taset“ Novaatoris.