Teated

Riigi teaduspreemiate kandidaatide hulgas on meie silmapaistvad teadlased

Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas äsja ettepanekud 2020. aasta teaduspreemiate määramiseks. Kandidaatideks on esitatud meie teadlasi nii ühiskonnateaduste, humanitaarteaduste ja digitehnoloogiate instituudist.

preemia

Kahele preemiale pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (elutööpreemia) on teiste Eesti teadlaste hulgas esitatud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor Irina Belobrovtseva. Professori peamised uurimisvaldkonnad on XX ja XXI sajandi vene kirjandus ja kultuur.

Irina.jpg

Sotsiaalteadustes kandideerib preemiale CEITERi meeskond projektiga „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“. Tiimi kuuluvad haridusteaduste ja digitehnoloogiate instituudi teadlased (Tobias Ley, Mart Laanpere, Kairit Tammets, Terje Väljataga, Katrin Poom-Valickis, Luis Pablo Prieto Santos, Mariá Jésus Rodriguez-Triana, Paul Seitlinger).

Samas kategoorias kandideerib teaduspreemiale TLÜ ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor Mart Susi („Uute inimõiguste mõtestamine digitaalajastul“).

Humanitaarteadustes on preemiale esitatud TLÜ humanitaarteaduste instituudi Eesti ja üldajaloo professor Karsten Brüggemann („Vene impeeriumi ja NSVL toimetulek etnilise ja kultuurilise mitmekesisusega“) ja TLÜ vanemteadur Marika Mägi monograafiaga „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“.

Teaduspreemiate laureaadid kuulutatakse välja enne vabariigi aastapäeva.

Vaata kõiki teaduspreemiate kandidaate.