Teade

Doktoritöö: üha keerulisemaks muutuv ühiskond kujundab oluliselt sotsiaaltöö korraldust ja probleemide mõistmist

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Airi Mitendorf kaitses doktoritööd, milles uuris sotsiaaltöö ja selle valdkonna väljakutseid, mida iseloomustab järjest süvenev sotsiaalne keerukus ja turumajanduslik surve.

tlü

Esmapilgul sotsiaaltöös lihtsana tunduvad praktikaolukorrad osutuvad tähelepanelikumal uurimisel keeruliseks tähenduste võrgustikuks, kus kohtuvad eri raskused, võimekused ja võimalused, identiteedid ning väärtused, selgitab doktoritöö autor Airi Mitendorf.

Nii püüavadki sotsiaaltöötajad leida viise, kuidas tulla toime kasvava keerukuse, vastuoluliste ootuste ja nõudmistega.

Sotsiaaltöötajaid survestab uusliberalismi ideoloogiale omane kasumlikkuse ja tõhususe nõue, mis kujundab sotsiaalsete probleemide mõistmist ning sotsiaaltöö korraldust. Rõhutatakse isikuvabadust, vastutust ja initsiatiivi ning soovi näha sotsiaaltööd valdkonnana, mille mõte on majanduslik perspektiiv ja tööjõuvajaduse rahuldamine.

Airi Mitendorfi doktoritöö toetab arusaama, et sotsiaaltöö on tugevalt individuaalse ja kontekstitundliku iseloomuga. See tähendab, et erinevate inimeste puhul tuleb leida iga kord sobivaim lähenemine just selles olukorras ja sellel ajahetkel. See teebki sotsiaaltööst nõudliku iseloomuga eriala.

„Uusliberaalsel ajal keskendume inimeste aktiviseerimisele, haavatavas olukorras inimesi treenitakse, toetatakse, võimestatakse võtma vastutust. Sageli jääb tähelepanuta see keskkond, mis teeb inimesed haavatavaks,“ toob väitekirja autor oma töös välja. Sotsiaaltöötajatel ongi koostöös teiste eriala spetsialistidega võimalik seda keerukust vähendada.

Keerulised olukorrad vajavad aga meisterlikkust ja tarku inimesi, kes on võimelised tegutsema igat olukorda uurides ja eri teadmisi ning oskusi kombineerides. „Ühetaolisi täpselt määratletud tegevusi ja teenuseid, mis sobivad igale inimesele igas keskkonnas, ei saa sotsiaaltöö praktikasse viia,“ selgitab Mitendorf.

Airi Mitendorf rõhutab oma doktoritöös, et kasvava keerukusega toime tulemiseks peab tänapäeva sotsiaaltöö haridus sisaldama teadmisi komplekssüsteemidest. See tähendab mõtteviisi, mis peab silmas tervikut, kuid arvestab iga liikme eripära ja spetsiifikat.

Lisaks vajavad sotsiaaltöötajad kindlasti koostöövõrgustikke, kus valitseb erialane ning sotsiaalne toetus, et vastata kasvavatele ootustele ja nõudlikkusele.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Airi Mitendorfi doktoritöö pealkiri on "Professional social work narratives in a young, complex neoliberal society" („Professionaalsed sotsiaaltöö narratiivid noores, järjest keerulisemas uusliberaalses ühiskonnas“). Avalik kaitsmine toimus reedel, 21. veebruaril, algusega kell 10.30 Tallinna Ülikooli saalis M648.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Ellu Saar ning Hollandi Humanitaarteaduste Ülikooli emeriitprofessor Hans van Ewijk.

Oponendid on Manchesteri Metropolitani Ülikooli emeriitprofessor Malcolm Payne ning Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli professor Riina Kiik.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.