Doktoriõpe

Doktoritöö aitab raamatukogude töökorraldust efektiivsemaks muuta

14. märtsil 2022. aastal algusega kell 17.00 kaitseb Kate-Riin Kont digitehnoloogiate instituudist doktoritööd „Possibilities to implement cost accounting in the evaluation of library work processes“ („Kuluarvestuse rakendamise võimalused raamatukogutöö protsesside hindamisel“).

Kate-Riin Kont

Iga organisatsioonijuht seisab küsimuse ees, kuidas ettevõtte tööd tõhusamaks muuta. Oma igapäevatöös raamatukogunduse vallas märkas Kate-Riin Kont tihti tööde dubleerimist eri osakondade vahel, mis ajendas teda sügavuti uurima, kuidas raamatukogude tööd efektiivsemaks muuta. 

Doktoritöös keskendub Kont humanistlikule ehk töötajatest lähtuvale vaatenurgale, uurides, millised on raamatukogu töötajate hoiakud töö efektiivsuse ja õiglase tööjaotuse osas, kuidas mõjutab tööprotsesside kulusid raamatukogu suurus ja erinevad dokumenditüübid (raamatud, noodid, e-raamatud jne). “Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kuidas saaks raamatukogude tööprotsesside jagamisel tegevusteks rohkem informatsiooni, kui palju need tegevused aega võtavad ja kui palju nende tegevuste sooritamine maksab,” võtab Kont töö eesmärgid kokku. 

Uuendusliku lähenemisena ühendas Kate-Riin Kont infoteadused ja raamatukogunduse eriala organisatsiooni juhtimise ja kultuuri, majandus- ja juhtimisarvestuse ning avaliku halduse valdkondadega. “Interdisiplinaarne lähenemine võimaldas anda detailse pildi ülikoolide raamatukogude finantsjuhtimise, tulemusjuhtimise, töötajate rahulolu ja kuluarvestuse teemal,” põhjendab Kont meetodite valikut. Uurimistöö läbiviimisel kasutati ka Eesti kontekstis uudset ajakäituriga tegevuspõhise kuluarvestuse meetodit, mis tõestas, et üksikasjalik kataloogimise ja komplekteerimisega seotud tegevuste mõõtmine ja võrdlemine on võimalik muuhulgas ka eri suurustega raamatukogudes ja nende vahel. 

Doktoritöö tulemused näitavad, et Eesti ülikooliraamatukogude töötajad ei karda oma tööaja efektiivse kasutamise uurimist ja töö tulemuslikkuse mõõtmist. Vastupidi, isegi eeldati, et see tagab tulevikus parema ja sujuvama töövoo. Ajakäituri meetodi kasutamine võimaldas leida dubleerivad tegevused, samuti nendele tegevustele kuluvat aega ja raha, ning mõista, kui palju (või vähe) kulutavad raamatukogud aega ja raha e-raamatute hankimise, laenutamise ja kataloogimise protsessidele võrreldes füüsilisel kandjal dokumentidega. 

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.
Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel.

Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli professor Sirje Virkus.Oponendid on Borås Ülikooli professor Elena Maceviciute ning Cuenca Ülikooli dotsent Lorena Siguenza-Guzman.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.