Teade

Doktoritöö uuris tegureid, mis arendavad koolid nutikateks digitaalseteks ökosüsteemideks

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Eka Jeladze kaitses oma väitekirja, milles uuris koolide arendamist nutikateks digitaalselt täiustatud õppeökosüsteemideks.

kirjutamine

Pidevalt muutuvas ja tehnoloogiapõhises keskkonnas on oluline uurida, kuidas tehnoloogia koolide uuenduslikku õpikeskkonda vahendab ning milliste proovikividega õppeasutused silmitsi seisavad.

Eka Jeladze püüab oma väitekirjas luua arusaama, kuidas digitaalselt täiustatud koolid korraldavad struktuure ja alustoiminguid, et kasutada väliseid võimalusi ning reageerida muutuva maailma nõudmistele. Samuti uuris Jeladze, kuidas klassiruumi, kooli ja väliskeskkonna eri tasandid muutustele reageerivad.

Jeladze sõnul väliskeskkond survestab koole, pakkudes digivahendeid ja kehtestades reegleid. Koolid on ise aktiivsed, et erinevaid vahendeid hankida ja muutusi hallata. Jeladze sõnul määratlevad need trajektoorid suhtluse mitmel tasandil nii koolides kui ka väliskeskkonnas.

„Arenenumaid koole iseloomustab suurenev keerukus ja ühenduvus mitmel tasandil. Nendes koolides on digitaristu paremini kasutusele võetud, seda digistrateegiate ja tugimehhanismide kaudu,“ selgitab ta.

Doktoritöö toetab koolide ühildamist ja kohandamist tehnoloogiakeskkonna nõuetele. „See rikastab ka koolide arenguprogramme – kuidas muuta neid digitaalselt täiustatud õppeökosüsteemideks. Sama mudelit on juba kasutatud kahes projektis Gruusias ja Eestis,“ lisab Jeladze.

Eka Jeladze sõnul on kooli tasandil nõrgim komponent aga digianalüütika, mis kujutab endast andmete kogumise ja analüüsimise meetmeid tehnoloogia kasutamise tulemuste kohta.

Jeladze pakub oma doktoritöös kontseptuaalset raamistikku nutikate digitaalselt täiustatud õppeökosüsteemide jaoks ja kvalitatiivseid kriteeriume süsteemsete muudatuste mõistmiseks. Väitekirja teine panus on välja töötada iseorganiseerumise mudel digitaalselt täiustatud õppeökosüsteemis. Pakutud mudelit kontrolliti analüütiliselt koolidest kogutud andmetega.

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorandi Eka Jeladze väitekirja pealkiri on „Koolide arendamine nutikateks digitaalselt täiustatud õppeökosüsteemideks“. Avalik kaitsmine toimus esmaspäeval, 16. märtsil Tallinna Ülikoolis Skype’i vahendusel. Juhendaja: Kai Pata, Tallinna Ülikooli dotsent ja vanemteadur. Oponendid: Robert Fitzgerald, Austraalia Charles Darwini Ülikooli professor; Barbara Wasson, Norra Bergeni Ülikooli professor.

Doktoritöö on kättesaadav Tallinna Ülikooli digiraamatukogus ETERA.