Tallinna Ülikooli parimad publikatsioonid

Silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursile esitati tänavu 36 võistlustööd seitsmes kategoorias.

bänner

Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning stimuleerida neid tutvustama oma erialaseid saavutusi. Sel aastal kuulusid ekspertkomisjoni dotsent Astrid Rekker (esimees), teadur Raili Nugin, dotsent Meril Ümarik, dotsent Andres Jõesaar, emeriitprofessor Andi Kivinukk, professor Mart Susi ja dotsent Katrin Kullasepp. 

Tallinna Ülikooli parimaks monograafiaks tunnistati „Keskaegsed altarid ja retaablid“, mille autor on TÜHI vanemteadur Anu Mänd.

Parima üldharidus- või kõrgkooliõpiku auhind jagati kahe teose vahel. Need on LTI õiguspsühholoogia dotsendi Kristjan Kase „Kui seinad räägiksid. Küsitlemise kunst“ ja DTI tarkvaratehnika lektori Jaagup Kippari elektrooniliste õpikute sari „Digihumanitaaria tehnoloogiad, Kvantitatiivne digihumanitaaria, Kvalitatiivne digihumanitaaria“.

Parim loomingulise projekti autor on BFMi kunstiajaloo lektor Heie Treier.

Parima humanitaarteaduse-alase artikli auhind läks jagamisele. Kultuuriuuringute teemal avaldasid auhinnaväärse töö BFM-i meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ja Maarja Ojamaa, vallaslaste olukorra teemal ÜTI vanemteadur Kersti Lust.

Parima sotsiaalteaduste alase artikli auhind läks samuti jagamisele. LTI koolipsühholoogia professor Eve Kikas, käitumisteaduste andmeanalüüsi lektor Kaja Mädamürk ja Anu Palu keskendusid küsimusele, kas ja missugused õpistrateegiad toetavad matemaatika ülesannete lahendamise oskust, ÜTI poliitikateooria professor Peeter Selg ja TÜHI teadur Piret Peiker panustasid aga relatsioonilisse sotsioloogiasse.

Parima loodusteaduste alase artikli kirjutasid LTI nooremteadur Martin Küttim, LTI projektijuht Mati Ilomets, Liisa Küttim, Anna M. Laine ja Bjorn J.M. Robroek. Artiklis uuritakse nõrglubja-allikasoodes asuvate sammalde ökofüsioloogilisi tunnuseid.

Parim täppisteaduste alane artikkel on LTI nooremteaduri Sander Paekivi ja emeriitprofessor Romi Mankini teoreetiline töö, mille raames loodi ühe ajus leiduva neuroni tüübi matemaatiline mudel ja analüüsiti sellest saadud tulemusi.

Loe lähemalt