"Toetame Ukrainat" Tallinna Ülikooli visuaal

Toetusfond Ukraina tudengite toetamiseks

Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond avas toetusfondi, et koguda annetusi TLÜ Ukraina tudengitele. Fondi eesmärk on pakkuda Ukraina tudengitele tuge elamiskulude katmiseks. Toetust saavad taotleda kõik TLÜ Ukraina tudengid aadressil ukraina@tlu.ee 
Ukraina tudengite toetuseks koguvad üliõpilased annetusi järgmistel kontonumbritel:

  • SEB, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, EE431010011911416225;

  • Swedbank, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, EE282200221026097397.

Toetades paluvad tudengid selgitusse lisada „annetus Ukraina toetuseks (soovi korral nimi)“.

LOE FONDI KOHTA LÄHEMALT

Täname toetajaid

Tõnu Viik, Taavi Laur, Katrin Saks, Katrin Niglas, Kurmet Ojamaa, Indrek Grauberg, Kristi Klaasmägi, Kädli Riitsaar, Mikk Kasesalk, Uku Lember, Tiia Õun, Meos Holger Kiik, Elviine Uverskaja, Piret Peiker, Rein Olesk, Greta Raidma, Jaak Ustal, Pilip Filimonau, Hedi Harzia

Õppekohtade pakkumine sõjapõgenikele

Tallinna Ülikool pakub Ukraina kodakondsusega sõjapõgenikele õppekohti Tallinna Ülikoolis, et üliõpilaste haridustee ei jääks sõja tõttu pooleli.

Ülikoolil on valmidus vaadata läbi Ukrainas õpinguid alustanud üliõpilaste varasemad õpingud ning hinnata nende vastavust meie õppekavadele, et nad saaksid jätkata õpingutega Tallinna Ülikoolis.

Rohekem teavet sellest, milliseid õppekohti Tallinna Ülikool Ukraina tudengitele pakub, leiad TLÜ Ukraina lehe ingliskeelselt versioonilt.

Toetusmeetmed Ukrainast pärit tudengitele

Ülikool vabastab Ukrainast pärit üliõpilased, kes alustavad õpinguid 2023. aastal. Õppemaksust on 2023/2024  õppeaastal vabastatud kõik Ukraina tudengid, kes sügisel ülikoolis kraadiõpinguid alustavad, kuid tasuta õppekohtade arv on piiratud. 

Ukrainast pärit üliõpilastel on võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust. Samuti soovitab ülikool õppima asuvatel Ukraina tudengitel taotleda sõjapõgeniku staatuse, sest sel juhul on tudengil võimalus saada toimetulekutoetust, mis aitab katta elamiskulusid.

Üliõpilaste nõustamiskeskus pakub tudengitele tuge töö leidmisel. Aktiivsed tööpakkumised on koondatud Work in Estonia lehele ning otsepakkumised Ukrainast pärit saabujatele töötukassa kodulehele.

Majutuse pakkumine

Majutuse otsijad

Tallinna Ülikooli avalduse esitanud sõjapõgenikele pakub ülikool enda võimaluste piires majutust ühiselamu ruumides või elukohtades, mida vabatahtlikud on ülikoolile pakkunud. 
Ülikooli õppima asuvatel Ukrainast pärit tudengitel, kes otsivad endale elukohta, palume kirjutada aadressil admissions@tlu.ee.

Majutuse pakkujad

Vabatahtlikel, kellel on võimalus pakkuda sõjapõgenikele elukohta, palume kirjutada aadressil personal@tlu.ee

Kirjale palume lisada:

  • elukoha asukoht;
  • elukoha tüüp (korter, ühiskorter, ridaelamu vms);
  • mitu inimest/ perekonda elukoht mahutab;
  • kui pikaks ajaks oled valmis elukohta pakkuma;
  • millistel tingimustel elukohta pakud (kas teatud perioodiks ilma tasuta või ootad kohe kompensatsiooni);
  • kas elukoht on valmis sissekolimiseks või millestki on puudu. Viimasel juhul märgi, mida oleks juurde vaja.
     

Psühholoogiline tugi

Tudengitele, kellel on õppetegevusega seotult mistahes küsimusi või muresid, on toeks meie õppenõustajad ja õppekava kuraatorid.

Üliõpilaste nõustamiskeskus suhtleb tudengitega regulaarselt ning korraldab vajadusel toetavaid kohtumisi. Esimene kohtumine toimus 3. märtsil, järgmine leiab aset 15. märtsil.

Samuti on võimalik pöörduda psühholoogilise toe saamiseks ülikooli psühholoogide poole.

Tallinna Ülikooli töötajatele pakub muremõtteis tuge töötajate nõustaja.

Üliõpilasorganisatsioon Tudengid Ukraina heaks / Students With Ukraine

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna tudengiorganisatsiooni Tudengid Ukraina Heaks / Students with Ukraine vabatahtlikud kutsuvad koostööle eraisikuid ja kohalikke ettevõtteid, kes on valmis Ukraina sõjapõgenikele toidu- ja esmatarbekaupu annetama. Koostöö võimaluse korral kirjuta aadressil ukraina@tlu.ee.

Organisatsiooniga on oodatud liituma vabatahtlikud nii ülikoolist seest kui ka väljast. Selleks paluvad tudengid panna ennast kirja registreerimisvormil.

Students With Ukraine Facebooki leht

Rohkem teavet:
Lennart Mathias Männik
üliõpilaskonna juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas
asesotsiaal@esindus.ee