Eesti Vabariik 100: Tallinna Ülikooli suvekool Tbilisis!

11. juunil algas Tbilisi Riiklikus Ülikoolis Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli kursus „Väiksed riigid muutuvas maailmakorras“ (inglise keeles „Small States in the Changing World Order”), mis kestab kuni 15. juunini.

tbilisi

Kursuse eesmärk on tutvustada väikeste riikide, nagu Eesti ja Gruusia, võimalusi ja ohtusid maailmas, sealhulgas majanduses ja julgeolekus. Kursus tõi kohale pea 100 osalejat (kokku oli saadetud 350 avaldust, millest valiti välja kõige tugavamad).

Suvekooli kursus Gruusias on erakordne nagu terve 2018. aasta, mil Eesti Vabariik, aga ka Gruusia Vabariik ja Tbilisi Riiklik Ülikool pidasid oma 100 juubelit. Kursuse idee on pidada Eesti Vabariigi sünnipäeva, tunnustades riigi saavutusi ja õnnestumisi erinevates valdkondades, eriti rahvusvaheliste suhete alal.

Kolmapäeval, 13. juunil kell 19:00 on toimumas avalik loeng „Väike riikide turvalisuse straateegiad Trumpi ajastul: väljakutsed ja võimalused“ („Security Strategies for Small States in the Era of Trump: Challenges and Opportunities”), kuhu on oodatud kõik teemast huvitatud. Sellele järgneb Eestit tutvustav loeng ja viktoriin.

Kursuse õppejõud on Matthew Crandall, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent.

Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli Eesti Vabariiki 100 kursuse kohta saab lisateavet aadressilt summerschool.tlu.ee/georgia

Järgmine sarnane üritus toimub Peterburis juba augustis, seal käsitletakse interaktisiooni disaini temaatikat (rohkem informatsiooni: summerschool.tlu.ee/russia).

Lisainformatsioon:
Olga Reili
Tallinn Ülikooli rahvusvahelise suve- ja talvekooli spetsialist 
telefon: +372 53915451
e-post: 
olga.reili@tlu.ee