Pressiteated

Stardib Tallinna Ülikooli juubelihõnguline suvekool: esmakordselt löövad osalejad kaasa virtuaalselt

Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool tähistab tänavu oma 15. sünnipäeva. Nii nagu käesolev aasta on meie kõigi jaoks olnud natukene eriline, toimub ka suvekool tavapärasest teistmoodi ja uues formaadis. Pühapäeval, 12. juulil algav kolmenädalane suvekool toimub virtuaalsena ja pakub kursuseid enam kui sajale osalejale ligi 30 erinevast riigist.

suvekool

Tallinna Ülikooli suvekool toimub tänavu vähendatud formaadis. Kursuseid on kaheksa, mis on tavapärasest kolm korda vähem. Kõige pikemad nendest kestavad kaks nädalat. Osalejad saavad teiste kursuste seas õppida, kuidas kirjutada ning illustreerida koomikseid, kuidas kasutada õppimiseks roboteid ja õppida mõistma sotsiaalset ettevõtlust. Traditsiooniliselt toimuvad eesti keele tunnid.  

Osalejaid on suvekoolis ligikaudu 120. Kokku on esindatud 29 riiki. Kõige rohkem on osalejaid Eestist, Venemaalt, Saksamaalt ja Hongkongist. Nendest suurem osa on tudengid.

Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht Birgit Kirsimägi ütleb, et virtuaalne suvekool on kõikide jaoks uudne kogemus ja enne otsuse langetamist, kuidas tänavu suvekooli korraldada, mõeldi pikalt ja suheldi kolleegidega teistest Euroopa riikidest. „Enamik neist otsustas samuti virtuaalse suvekooli kasuks ning see julgustas ka meid sama teed valima. Küsisime enne ka juba registreeritud osalejate arvamust ja sealt tekkis väike lootus, et veebikursuste vastu on huvi,“ kinnitab Kirsimägi. Ta lisab, et virtuaalset suvekooli korraldatakse veel näiteks Norras, Saksamaal, Ungaris ja Hollandis.

Veebikursused toimuvad reaalajas. Enamasti kasutavad õpetajad Zoomi keskkonda, milles on juba kevadel õppetööd läbi viidud. Sel viisil on ka õpilastel võimalus pidevalt aktiivselt osaleda ning teha grupitöid. Ühe kursusel „Educational Robotics in Preschool and Primary Education“ („Haridusrobootika alushariduses ja alghariduses“) tulevad Tallinna Ülikooli EDUSPACE laborisse kohale Eestisse suveks jäänud välistudengid ja pooled Eesti osalejatest, kes on alushariduse õpetaja taustaga. Lisaks on osalejaid veel läbi Zoomi mitmetest välisriikidest.

Kursuse ühe korraldaja, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteaduri Janika Leoste sõnul teeb kombineeritud õppe, kus osad õpetajad on füüsiliselt laboris ja osad seadmetega oma kodus, keerukaks kaugõppijate integreerimine ühisesse õpiruumi, et nad tunneksid ennast teiste õppijatega ühtse meeskonnana. Selle tagamiseks panustab kursuse meeskond heale kaameratööle ja rohketele tagasisidestatud rühmaülesannetele. 

“Antud kursuse teeb eriti põnevaks veel see, et õppijate poolt robotitele loodud mängulisi tegevusi tulevad nii Eestis kui ka Hispaanias kohapeale järele proovima lapsed. Sellise formaadi rakendamine on meie jaoks esmakordne ja ootame seda suure põnevusega,” räägib Leoste. 

Birgit Kirsimägi kinnitab, et kursuste planeerimisel oli väga oluline ka sobiva aja valimine. Kuna enamik osalejatest on Euroopast ja Aasiast, siis sai valitud eelkõige neile sobiv aeg – Euroopa jaoks hommik ja Aasia jaoks õhtu. Kuna paratamatult pole võimalik valida kogu maailmale sobivat aega, tuleb üksikutel osalejatel USAst õppida keset ööd.  

Lisaks õppimisele pakub Tallinna Ülikooli suvekool osalejatele ühiseid veebikohtumisi, kus saab mõõtu võtta viktoriinis kui ka omavahel tutvuda ning suhelda.

Ülemaailmse koroonakriisi tõttu ei toimu Tallinna Ülikooli suvekool samas mahus. 2019. aastal oli 25 kursust ja osavõtjaid 430. Suvekooli 15. juubeliaastat planeerides ootasid korraldajad umbes 400 osalejat. Kirsimägi sõnul paljud huvilised loobusid, sest suvekooli juures on lisaks kursusele oluline ka kultuuriprogramm ja suhtlemine teiste osalejatega, kuid õnneks oli ka neid, kes olid valmis veebis osalema. „Loodame, et järgmisel suvel saame juubeliaastat tagantjärele suuremalt tähistada,“ ütleb Birgit Kirsimägi.

Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool toimub 12. – 31. juulini. Kõik kursused on inglise keeles. Huvi korral on võimalik liituda kursustega, mis algavad 20. või 27. juulil. Lisainfo ja kõik kursused https://summerschool.tlu.ee/