ELU idee esitamine kevadsemestriks

Kas Sul on mõni haarav idee või probleemipüstitus, mille lahendamine eeldab koostööd, loovust ja leidlikkust?

bänner

 Pane ennast proovile ja esita OMA ELU idee kevadsemestriks! Uuri rohkem kas ELU veebilehelt või Ülikooli veebilehelt, küsimuste korral võta julgelt ühendust elu@tlu.ee !

2020/2021 õa kevadsemestriks saad oma ELU ideed esitada hiljemalt 13. detsembriks ja selleks pead täitma idee lisamise vormi ELU veebilehel. Kui Sul on mõte, aga ei oska seda veel ideena esitada - võta samuti julgelt ühendust ja vaatame koos! 

PS! Kõik üliõpilased, kes esitavad oma ELU idee 13. detsembriks ja osalevad esitatud ELU projekti juhtimises kevadsemestril, saavad 100 euro suuruse stipendiumi.* Stipendiumi eesmärgiks on toetada üliõpilasi ideede esitamise ja ELU projekti elluviimise protsessis. Kõik esitatud projekti ideed vaatab üle ja tagasisidestab ELU nõukoda. 

Stipendiumil osalevate projekti idee kavandite kriteeriumid:

  • ELU projekti idee kavand peab olema elu.tlu.ee esitatud 13. detsembriks.
  • Projekti idee kavandis kirjeldatakse lühidalt projekti eesmärki, sisu, olulisust ja milliseid tegevusi see hõlmab.
  • Projeki idee kirjelduses on välja toodud, kuidas toimub probleemi mõtestamine erinevate erialade perspektiividest (kokkupuutekohad, teoreetilised ja metodoloogilised alused jne)
  • Projekti idee kirjelduses on välja toodud teadus(tõendus)põhine lähenemine (millistele allikatele tuginetakse, andmekogumise metoodika ja selle analüüs, projekti läbiviimise metoodika jne);
  • Projekti idee kirjeldus sisaldab ülevaadet erinevate erialade esindajate koostööst
  • Projekti idee kiidab heaks ELU nõukoda
  • Projekt alustab tööd 2020/2021 õa kevadsemestril
  • Projekti idee esitanud üliõpilane osaleb ELU projekti juhtimises