Rektor Tõnu Viigi pöördumine: Tallinna Ülikool on koos Ukrainaga

Hea ülikoolipere, head kolleegid ja üliõpilased 

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik

Jälgime ärevusega uudiseid, mis on seotud Venemaa rünnakuga Ukrainas. Šokeeriv on näha Euroopa südames teise maailmasõja stiilis sõjategevust. Morjendav on mõelda, et see on sõda, mida oleks võinud mitte olla. Venemaa agressioon on vastuvõetamatu ning me mõistame Tallinna Ülikoolis täielikult hukka rünnaku sõltumatu riigi vastu, kellel on vabadus ja tahe ise oma poliitilist orientatsiooni ja liitlaseid valida.

Meie mõtted on kõikide inimeste ja Tallinna Ülikooli liikmetega, kes on ühel või teisel viisil seotud Ukrainaga. Me oleme selles olukorras koos teiega ja toetame teid.

Tallinna Ülikool on valmis looma võimalusi õpingute jätkamiseks Ukraina tudengitele, kelle haridustee sõja tõttu katkeb. Oleme valmis suurema humanitaarkatastroofi olukorras vajadusel vastu võtma isegi tuhandeid üliõpilasi.

Tallinna Ülikoolil on valmidus vaadata läbi Ukrainas õpinguid alustanud üliõpilaste varasemad õpingud ning hinnata nende vastavust meie õppekavadele, et nad saaksid jätkata õpingutega Tallinna Ülikoolis. Me saame suurendada 2022. aastal vastuvõttu kõigil ingliskeelsetel õppekavadel. Vajadusel saame avada ka täiendavaid õpperühmi. Samuti saame pakkuda suurendatud mahus eesti keele kursusi, et luua võimalusi õpingute alustamist eestikeelsetel õppekavadel. 

Ukrainale pakuvad tuge ka meie tudengid. Nimelt moodustavad üliõpilased praegu vabatahtlikele mõeldud gruppi, et koguda annetusi humanitaarabiks, valmistuda pagulaste saabumiseks ning toetada nende lõimumist Eestisse jõudes. Sel viisil on tudengid keerulisel ajal toeks ka üksteisele. Sellest liikumisest saab TLÜ-s klubi „Tudengid Ukraina heaks“ („Students for Ukraine“). Grupiga liitumiseks paluvad üliõpilased end selleks kirja panna. Grupp kohtub esmakordselt täna kell 20 Zoomis.

Vähim mida ülikool saab praegu enda Ukraina päritolu liikmetele pakkuda, on toetus. Tudengitele, kellel on õppetegevusega seotult mistahes küsimusi või muresid, on toeks meie õppenõustajad ja õppekava kuraatorid. Samuti on võimalik pöörduda psühholoogilise toe saamiseks ülikooli psühholoogide poole. 

Meie kolleegidele pakuvad tuge nende otsesed juhid ning töötajate nõustaja.

Tallinna Ülikool on koos Ukrainaga

Tõnu Viik
rektor