Tallinna Ülikooli haridusteadused hoiavad rahvusvahelises edetabelis kõrget kohta

Times Higher Education (THE) avaldas maailma ülikoolide haridus- ja sotsiaalteaduste valdkondade edetabelid. Sellest selgus, et Tallinna Ülikooli haridusteadused on jätkuvalt 301–400 maailma parimate seas.

Tallinna Ülikooli haridusteadused hoiavad rahvusvahelises edetabelis kõrget kohta

Tallinna Ülikooli haridusteaduste valdkond oli ka möödunud aastal THE edetabelis 301–400 positsioonil. Ülikooli haridusteaduste instituudi direktori Tiia Õuna sõnul näitab kõrge koha säilimine rahvusvahelises edetabelis seda, et ülikool on panustanud nii rahvusvahelistumisse, teadustöösse kui ka publitseerimisse. Samal ajal on ülikool tõstnud märkimisväärselt õppe kvaliteeti. 

„Saame kinnitust, et meie ülikooli suund haridusuuenduse fookusvaldkonna arendamisel on olnud tulemuslik ning meil on hea instituutidevaheline koostöö hariduse valdkonnas,“ ütles Tiia Õun.

Lisaks haridusteadustele on rahvusvahelises edetabelis esindatud ka Tallinna Ülikooli sotsiaalteadused, positsioonil 601+. Humanitaarteaduste valdkonna tulemusi THE edetabelis veel kajastatud ei ole.

THE valdkondade tulemused kujunevad viie kategooria järgi. Need on õpetamine, teadustöö, viitamine ehk teadustöö mõju, rahvusvahelistumine ja teadmussiire. 

Times Higher Education avaldas tänavu septembris maailma ülikoolide üldise edetabeli, millest selgus, et Tallinna Ülikool parandas pingereas nelja näitajat: õpetamine, teadus, rahvusvahelistumine ja teadmussiire. Rahvusvahelistumise kategoorias parandas ülikool enda positsiooni märgatavalt. Kui möödunud aastal pälvis ülikool selles kategoorias 64,3 punkti, siis tänavu 69,5. Pingerea üldpositsioonis on ülikool kohal 1001–1200.