Ühiskonnateaduste blogi

Millised on tegelikult sotsiaalteadused?

Catlyn Kirna, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete lektor, räägib interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekavast.

Catlyn Kirna

Palun rääkige interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste bakalaureuseõppekavast lähemalt.

Mõnikord on raske otsustada, mida ülikoolis õppida, teinekord soovitakse maailmast lihtsalt laiemat pilti saada. Õnneks on meil sellisteks puhkudeks välja arendatud aga õppekavad, üheks neist on interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused.

Artes liberales aluseks on filosoofia, mis võimaldab teatud valdkonnale, antud juhul sotsiaalteadustele, läheneda interdistsiplinaarselt. Üliõpilane saab tutvuda mitmesuguste erialadega, mis on koondatud sotsiaalteaduste alla, ning hiljem otsustada, millele ta tulevikus spetsialiseeruda tahaks. Võib keskenduda ühele erialale, või jätkata interdistsiplinaarsel suunal ja leida endale ise mõni uus uurimisvaldkond.

On see hea mõte?

Teadus liigub üha enam interdistsiplinaarsuse suunas, enamik teadusprojekte hõlmavad vähemalt kahte valdkonda ning eeldavad laiapõhjalisi teadmisi. Ja kui tudengile teadustegevus just väga meelepärane pole, siis mistahes sotsiaalteaduste erialal töötades on erialaga seotud teadmised boonuseks. Kas poleks see mitte suhtekorraldaja jaoks eeliseks, kui tal oleksid teadmised mitte ainult kommunikatsiooni vallas vaid ka üldteadmised poliitikast, rahvusvahelistest suhetest, psühholoogiast ja ühiskonnast, rääkimata õigusteadusest ja majandusest? Kuna õppekava võimaldab tudengil spetsialiseeruda huvipakkuvale erialale, ei jää ta ka erialastest teadmistest ilma.

Milliseid ainekursuseid saavad üliõpilased võtta?

Alates 2016. aastast pakub uuendatud õppekava võimalust saada baasteadmised erinevates sotsiaalteaduste valdkondades: kommunikatsioon, majandus, haridus, rahvusvahelised suhted, õigusteadus, poliitika, psühholoogia, sotsioloogia jne. Õpingute kestel valmib koostöös teiste erialade tudengitega interdistsiplinaarne projekt, saab tundma õppida uurimismeetodeid ning keskenduda end huvitava eriala õpingutele. Õppekava sisaldab ka kohustuslikku praktika moodulit, mis võimaldab kõigil tudengitel saada tulevikuks vajalikku praktilist kogemust.

Kellele see õppekava suunatud on?

Ootame õpihimulisi tudengeid, keda huvitab sotsiaalteaduste valdkond. Meil õpib noori Euroopast, Aasiast ja Aafrikast, kellel on väga mitmekülgne taust. Õppekava sobib nii äsja gümnaasiumi lõpetanud noortele kui ka neile, kes soovivad lisaks omandatud kraadile saada laiapõhjalisemat haridust.

Mis on edasised võimalused?

Lõpetaja võib töötada mistahes erialal, kus on vajalik sotsiaalteaduste kraad. Sotsiaalteaduseid õppides ei ole küll nii konkreetset tööalast väljundit nagu arstidel või õpetajatel, kuid see pole probleemiks. Meie lõpetajad jätkavad tavaliselt oma akadeemilist karjääri, mõned lähevad tööle, või töötavad õpingute kõrvalt. Paljud lõpetajad on teinud karjääri sotsiaalteaduste alal ning töötavad näiteks suhtekorraldajatena või mõne rahvusvahelise organisatsiooni heaks.

Lisainformatsiooni interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekava ja vastuvõtutingimuste kohta leiad meie veebilehelt.