Sotsiaalteadused

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales

Artes Liberales õppekava ootab kõiki potentsiaalseid tudengeid, keda huvitab ühiskond ning selle analüüsimine. Eestis ainulaadne õppekava annab ülevaate kogu valdkonnast ja võimaldab läbi vabaainete kujundada oma peaeriala, pärast mille lõpetamist saab edasi liikuda magistriõppesse või tööturule.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 1920

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud

 

Artes Liberales tuleneb antiikaja filosoofiast, mille põhimõtteks on, et iga vaba kodanik peab teadma teatud asju. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste programm ei õpeta küll retoorikat ja grammatikat, kuid annab kõik teised vajalikud teadmised erinevatest sotsiaalteaduste valdkondadest ja õpetab leidma nende ühisosa.

Õppekaval õpetavad oma valdkonna eksperdid, kes lisaks teadmistele annavad ülevaate ka valdkonna meetoditest ning õpetavad leidma seoseid erinevate valdkondade vahel. Kõike seda rahvusvahelises keskkonnas, kus nii õppejõud kui ka tudengid pärinevad maailma erinevatest nurkadest.

Astu esimene samm oma unistuste täitmiseks õppides Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudis!

Keda ootame õppima?

Artes Liberales õppekava ootab kõiki potentsiaalseid tudengeid, keda huvitab ühiskond ning selle analüüsimine. Huvilisi ootame kõikjalt maailmast, erinevate taustade ja kogemustega, et rikastada mitte ainult õppekaval õppivate tudengite elu, vaid ka tervet ülikooli! Õppekava sobib tulevasele tudengile, kes veel ei tea, milline on tema täpne erialane huvi, aga ka neile, kel visioon on selge, aga sooviks laiemat pilti ning üldist arusaama. Visiooni selginemisel võimaldab õppekava fokusseerida enda huvi jooksvalt.

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused pakuvad kõigile midagi, ka just keskkooli lõpetanud noorele kui ka juba elukogenumale tudengile. Meie üliõpilaskond on alati olnud väga mitmekesise taustaga ning ootame ka edasipidi tudengeid kõikjalt, nii Eestist kui ka välismaalt! 

Miks tulla meile õppima?

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused on sobilik õppekava kõigile sotsiaalteaduste huvilistele tudengitele. Õppekava kureerib Ühiskonnateaduste instituut, mis on kokku toonud mitmed erinevad valdkonnad ja see väljendub ka õppetöös. Meie õppekava on ainulaadne, sest pakub võimalust kohtuda oma ala ekspertidega paljudest erinevatest valdkondadest ja õppida kõigilt midagi uut ja huvitavat.

Õppekava on eriline, sest annab laiapõhjalise hariduse ja pakub võimalust leida ühisosa mitmete valdkondade vahel ning annab võimaluse analüüsida ühiskonda mitmest vaatest korraga. Interdistsiplinaarne lähenemine on teaduses ja praktikas aina rohkem levinud ning meie õppekava aitab sellele populariseerimisele kaasa.

Programm sobib suurepäraselt neile, kes tahavad laiemat pilti ühiskonnast, aga ka neile, kes soovivad eelkõige eri valdkondadega tutvuda, et siis juba edasi õppida spetsiifilisemas valdkonnas. Meie programm annab võialuse edasisteks magistriõpinguteks sotsiaalteaduste valdkonnas või sisendi tööturule. 

Eriala kuraator Catlyn Kirna räägib blogis lähemalt Artes Liberales õppekavast

Õppekava ja -ained

Õppekava sisu

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused on loodud selleks, et üliõpilased saaksid põhiteadmised kõigist sotsiaalteadustest ning põhilised oskused viia läbi teadustööd ja osaleda tööturul. Programm kestab kuus semestrit ehk kolm aastat. Üliõpilased omandavad kõigepealt põhilised teadmised õppimisest ja teadustööst,  seejärel alustavad sisuliste teemadega. Õppekava aluseks on põhiteadmised psühholoogiast, õigusest, ühiskonnast ja majandusest. Neile lisanduvad järjest põhiteadmised rahvusvahelistest suhetest, juhtimisest, demograafiast, sotsioloogiast, antropoloogiast ja mitmetest teistest valdkondadest. Üliõpilased saavad kõikidest valdkondadest põhiteadmised, aga ka oskused neid valdkondi analüüsida ja uurida. Iga valdkonna tundma õppimise kõrvalt on üliõpilasel võimalik oma peamist huvi kujundada läbi valik- ja vabaainete. Viimaseid on võimalik võtta kogu ülikoolist, mis annab võimaluse kujundada endale just selline haridus nagu vaja.

 • Õppekaval on mitmed erinevad metodoloogia kursused, mis annavad tudengitele teadmised ja oskused, et kirjutada õpingute lõpus suur uurimistöö ning jätkata oma õpinguid magistritasemel. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kursusi õpetavad oma valdkonna spetsialistid, kes kasutavad neid meetodeid ka ise oma igapäevases uurimustöös. Kursuste jooksul kirjutavad üliõpilased erinevaid töid, mis võimaldavad neid omandatud meetodeid ka katsetada. Õppekava lõpus kirjutavad kõik üliõpilased suure uurimustöö, mida juhendab vastava valdkonna ekspert ning mis on sarnane bakalaureusetööle.
 • Hea bakalaureusetaseme haridus peab aga olema enam, kui vaid põhiteadmised ja uurimustöö. Õppekava raames läbivad kõik üliõpilased praktika oma valitud valdkonnas kas Eestis või välismaal. Praktika eesmärk on õpetada oma ülikoolist omandatud teadmisi kasutama reaalses tööelus ning võimaldada üliõpilastel valmistuda tööeluks just selles valdkonnas, mis on nende tulevik.
 • Kõik üliõpilased omandavad läbi kursuste ka meeskonnatöö oskusi ning tänu õppekava eripärale ka oskuse töötada rahvusvahelises ning interdistsiplinaarses meeskonnas. Õppekava sisaldab ka interdistsiplinaarset projekti, mille raames võib üliõpilane endale sobival ajal otsida just talle sobiliku projekti kõikide huvitavate projektide seast, mida ülikool igal semestril pakub.
 • Interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppetöö toimub valdavalt päevasel ajal (10-16) ja esmaspäevast reedeni. Loengud ja seminarid on mõeldud osalemiseks, kuid jätavad piisavalt vabadust tegeleda ka muude asjadega kooli kõrvalt. Õppekaval on nii kohalikke kui ka välismaiseid tudengeid, nii juba töötavaid õppureid kui ka neid, kes tegelevad vaid õppimisega. 

Tutvu õppekavaga 

Loe õppekava kuraatori Catlyn Kirna õppekava tutvustust Meediaväravast

Põhiõppejõud

Interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekava õppejõud on kõik oma valdkondade eksperdid. Enamus õppejõude töötab ühiskonnateaduste instituudis, aga mõned ained tulevad mujalt. Õppejõud on rahvusvahelised, sarnaselt üliõpilastele on kohalikke, aga ka professoreid ja lektoreid kõikjalt maailmast. Lisaks teadmistele on ka õppejõudude õpetamise tase väga kõrge. 2015/2016 õppeaastal läbi viidud uuring Erasmus tudengite seas tõstis esile neli erakordset õppejõudu, kellest kolm on ka Artes Liberales õppekava õppejõud. 

 
Catlyn Kirna

Catlyn Kirna on interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekava kuraator ja rahvusvaheliste suhete lektor. Catlyn on pärit Eestist ning on õpetanud nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab peamiselt rahvusvaheliste suhete ja Euroopa Liidu aineid, kuid ka mitmeid erinevaid interdistsiplinaarseid seminare ning projekte. Catlyn on lõpetamas oma doktorikraadi riigiteaduste valdkonnas, mis lisandub tema kahele magistrikraadile rahvusvahelistes suhetes (Tartu Ülikool) ja kirjalikus tõlkes (Tallinna Ülikool). Catlyni peamised uurimistöö huvid on väikeriigid, välispoliitika, regionaalne koostöö ning interdistsiplinaarsed uurimused.

Catlyn Kirna Eesti Teadusinfosüsteemis


Zsolt Bugarszki

Zsolt Bugarszki on sotsiaalpoliitika lektor. Zsolt on pärit Ungarist ning enne Tallinna Ülikooli on õpetanud ELTE Ülikoolis Budapestis ning töötanud oma valdkonnas väljaspool ülikooli. Üks tema peamistest fookustest on aina enam tähelepanu koguv sotsiaalne ettevõtlus ning lisaks õpetamisele tegelebki ta selleteemaliste projektidega. Zsolt õpetab sotsiaalpoliitikat, sotsiaalvaldkonda laiemalt, majandust ja muid sarnaseid teemasid. Teda huvitab eelkõige, kuidas erinevad kogukonnad toimivad ja kuidas sotsiaalprobleemid ühiskonda mõjutavad. 

 

Matthew Crandall

Matthew Crandall on rahvusvaheliste suhete dotsent Tallinna Ülikoolis, kus ta kaitses ka oma doktorikraadi (2016). Ta on omandanud Tartu Ülikoolis Euroopa Liidu-Venemaa uuringute alal magistrikraadi (2010) ja bakalaureusekraadi Brigham Youngi Ülikoolis (USA) politoloogias (2007). Ta on avaldanud teadusartikleid kaasaegsest julgeolekupoliitikast, kaitseuuringutest ning Ida-Euroopa poliitikast. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on väikeste riikide välis- ja julgeolekupoliitika.


 
Nikolai Kunitsõn

Nikolai Kunitsõn on politoloogia lektor. Nikolai on pärit Eestist ning töötanud nii kolmandas sektoris kui ka avalikus sektoris. Ta õpetab kvalitatiivseid metoodikaid, riigiteaduste põhikursuseid kui ka poliitikafilosoofia aineid. Nikolai õpib Tallinna Ülikooli riigi-ja poliitikateaduste doktorantuuris. Tema huvideks on integratsiooni võimalikkus, haridussüsteem ning demokraatia toimimine.

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerida saab läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS. Kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest, mis tuleb üles laadida SAISi koos avaldusega ning intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel.

Tutvu täpsete vastuvõtutingimustega õppekava inglisekeelsel kodulehel.

 

Nõutud on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Millised dokumendid sobivad B2 keeletaseme tõendamiseks?

 • Inglise keele riigieksam vähemalt 80 punkti (enne 2014. a) või vähemalt 85 punkti (alates 2014. a)
 • IELTS (International English Language Testing System) akadeemiline test vähemalt 6.0 punkti (vähemalt 5.5 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: B2 First vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C1 Advanced vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C2 Proficiency vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign language) internetipõhine, vähemalt 72 punkti (lugemine 18, kuulamine 17, kõne 20, kirjutamine 17)
 • PTE academic (Pearson Test of English) vähemalt: 59 punkti (59 punkti iga osaoskus)
 • International Baccalaureate (IB) tunnistus: A HL vähemalt 5. tase või B HL vähemalt 6. tase

Lisavõimalused ja täpsem info siin

 

 •  Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ülesandest ja intervjuust

Maksimumpunktide arv on 100. Nii kirjaliku ülesande ja intervjuu eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti. 
Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 30 punkti, on lubatud intervjuule.

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Lisainformatsiooni saamiseks vastuvõtuprotsessi kohta palun pöörduda ülikooli vastuvõtuspetsialisti poole: vastuvott@tlu.ee

Tutvu sisseastumiste ajakavaga siit

Kuhu edasi?

Lõpetajate meenutused:

Angel Casal (Argentiina, lõpetas aastal 2017)

"I confess TLÜ was my life-changing investment career-wise and the place where best memories and connections are formed, a place where I could express my opinions without pre-judgment broadening my perspective on the world and getting ready to engage with challenging future paths. I enjoyed the variety of fields of study at Tallinn University believing that to differentiate myself in the labor market I need a competitive side, the one that TLÜ has equipped me with while championing my independent thinking as student."


Jyri Jäntti (Soome, lõpetas aastal 2017)

The wider the knowledge base of a student or a researcher the easier it is to come up with new ideas based on combining different fields. Of course there is always overlap between sciences, but the better the basics on multiple scientific fields, the more coherent ideas one can come up with. Also gathering the basic knowledge on multiple field is extremely helpful in finding out in which field the specialization of the student in the future might lay."


Annina Närhi (Soome, lõpetas aastal 2015)

"After high school, I wasn't sure what to study, so the liberal arts program seemed really fitting. It is a broad program which provides a good basis for many Master's Programs, so you can try different things for your BA before focusing on something more specific for your MA. Tallinn is a great place to study - the city is small but vibrant, there's always something to do. The international commuity is welcoming and you meet people from all around the world." 


Arta Balode (Läti, lõpetas aastal 2015):

"Liberal Arts was the program that gave me an insight into different study fields at once. If you have wide variety of interests, this choice will let you combine varied professional industries at one. Liberal Arts - the program where media meet politics, films meet psychology, anthropology meets literature, so on, and so on...

 When I look back I feel super happy about my time in Tallinn. City that definitely took my heart with its beautiful sea side where having a break between lectures, taking long walks at Kadriorg and exploring hidden streets at Vana Tallinn. Memories of those 4 years are filled with great moments both at university and constantly active dormitory life with other students at Karu. Place where I met some truly inspiring lecturers and international friends for life time." 


Petr Erlygin (Russia, graduated 2014)

"Liberal Arts degree offers a unique opportunity to study multiple disciplines within one program. I would recommend it to anyone who has diverse academic interests and could not yet find the narrow field for pursuing a degree in it. I also believe this program helped me to understand better in wich academic direction I should move further."

Miks ühiskonnateaduste instituut?

Interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekava asub Ühiskonnateaduste instituudis, mis ühendab peaaegu kõik sotsiaalteadused. Instituudis tegutsevad riigiteaduste, rahvusvaheliste suhete, sotsioloogia, demograafia, õiguse ja sotsiaalteaduse suunad. Instituut rakendab interdistsiplinaarsust ka oma teadustöös läbi mitmeid suundi ühendavate tippkeskuste ja Euroopa migratsioonivõrgustiku kontaktpunkti. Instituut pakub ka mitmeid magistriprogramme, millel meie õppekava lõpetaja saab edasi minna, näiteks rahvusvahelised suhted või riigiteadused. 

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna ülikool laiemalt on huvitatud sellest, et tudengitel oleks aktiivne elu ka väljaspool loenguid. Üliõpilasi esindab üliõpilasnõukogu, mis tegeleb kõigega haridus- ja sotsiaalküsimustest kuni pidude ja kultuuriüritusteni. Instituudis on ka mitmeid erialaühendusi, lisaks on võimalik laulda ülikooli kooris, praktiseerida erinevaid spordialasid ning võtta osa erinevate klubide ja organisatsioonide tegevusest.

Ühiskonnateaduste instituut korraldab regulaarselt loenguid ja konverentse, mis on kõigile tudengitele avatud. 

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Irene Kollo
E-post: irene.kollo@tlu.ee
Telefon: 6409 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 442

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Poliitika ja valitsemine

Ühiskonnateaduste instituut

Õppekava sobib sisseastujale, kes on huvitatud poliitikast, valitsemisest ja juhtimisest. Samuti peaks tulema üliõpilane olema aktiivne, tegus ja hea eneseväljendusoskusega ning huvitatud rahvusvaheliselt avatud õpikogemusest ja erinevatest tulevikuvõimalustest.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
1960
Vaata eriala