Ühiskonnateaduste blogi

Sotsioloogid pidutsesid: RASI 30

17. oktoobril tähistas Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus (RASI) meeleolukalt 30. juubelit. Just sel päeval 1989. aastal asutati Eesti NSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut, mis mõne aasta pärast nimetati ümber Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudiks, mille lühend RASI on läbi mitmete institutsiooniliste muutuste kandunud tänapäeva.

sünnipäev

Ürituse avas tervitusega Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes rõhutas kõrgete püüdluste ja interdistsiplinaarse koostöö tähtsust. Seejärel meenutas Ellu Saar läbi isikliku sotsioloogiks kujunemise kogemuse möödunud aastaid RASIle aluse pannud asutustes (alates Teaduste Akadeemia Ajaloo instituudi sotsioloogia sektorist kuni nüüdse TLÜ ÜTI RASIni). Ürituse formaalsema osa lõpetas RASI direktorite paneel, kus osalesid endistest juhtidest Priit Järve, Klara Hallik, Raivo Vetik ning RASI praegune juhataja Marge Unt. Paneeli moderaator Triin Roosalu palus kõigil välja tuua nende jaoks olulisim RASIga seonduv. Üllatuslikult ei olnud direktorite meenutustes esiplaanil mitte teadusloome saavutused vaid RASI töötajate kodanikualgatused, mis on otseselt mõjutanud Eesti ühiskonda.

Õhtu jätkus vabamas vormis vastuvõtu ning suupistetega. RASI tervitasid juubeli puhul soojade sõnadega Katrin Niglas Tallinna Ülikooli juhtkonna poolt Indrek Grauberg Ühiskonnateaduste Instituudi poolt. RASI-t pidasid heade sõnadega meeles ka Eesti Demograafia Keskus, Statistikaamet, Kutsekoda ning paljud teised koostööpartnerid ja kolleegid. Instituudi direktor andis üle tänukirjad hindamatu panuse eest RASI töösse ja edasiviimisse pikaaegsetele RASI töötajatele Margarita Kazjuljale, Maaris Raudsepale, Jelena Helemäele, Tea Pohlale, Ellu Saarele ning Rein Vöörmannile.
Meelelahutuse eest hoolitsesid peol hiljuti kolm etnokulpi pälvinud ansambel Puuluup (mille koosseisus laulab sotsioloog ja antropoloog Marko Veisson)  ning Retrodisko, mis viis peolised 30 aasta tagusesse meeleollu. Vaba mikrofoni suurim üllataja oli Raivo Vetik, kes pani kõik kohalolijad laulma vastloodud laulu RASI-st.

Külalistele oli peopaika uurimiseks välja pandud RASI ajajoon, mille sisu ja teostuse eest hoolitsesid Gerli Nimmerfeld ja Pille Ubakivi-Hadachi. Ajajoonelt selgus, et sotsioloogilise uurimistöö alguseks tuleks lugeda hoopis veel varasemaid aegu: 5.4.1946 Teaduste Akadeemia teadusosakonnana loodud Ühiskonnateaduste Osakonnas tegutseti sotsioloogilise uurimistööga nii ajaloo instituudis, majanduse instituudis kui õiguse instituudis. ÜTI kõige pikemaajalise teadustöö traditsiooniga teadussuuna tegemistesse on selle pika aja jooksul panustanud palju Eesti teadlaseid ning nende toel kujunenud uusi uurimissuundi ja terveid koolkondi.

Tänu Maaris Raudsepale said peol olnud tutvuda RASIga seotud inimeste teaduspublikatsioonidega erinevates teadusvaldkondades, raamatunäitusega ning huvitavamaid trükiseid soovi korral koju kaasa võtta.

üritus

RASi tänab kõiki kolleege, kes sündmuse korraldamisse panustasid, ning külalisi, kes oma kohaloluga õhtu lõbusaks tegid.