Blogi

TLÜ vilistlane Tõnis Stamberg

Õppige kõike seda, mis on teie jaoks huvitav.

Tõnis

 

Mida Sa ülikoolis õppisid?

Õppisin sotsioloogiat, lisaerialaks oli informaatika.

Milliseid seniseid töid ja tegemisi pead elus kõige tähtsamaks?

Enda meeskonna loomist.

Millise tulemuseni soovid oma praeguses töös jõuda?

Veel rohkem enda tööga rahul olevaid motiveeritud inimesi enda meeskonnas.

Kuidas on ülikoolis omandatud teadmised ja oskused aidanud eesmärke
saavutada?

Teadmised ja nende kasutamine on aidanud leida õigete vastuste allikaid.

Miks valisid omal ajal just selle eriala/erialad?

Tahtsin teada, kuidas erinevad osad ühiskonnas kokku sobivad.  

Mis õpingutest kõige sagedamini meenub?

See, et üks hetk saad sa aru, kui suur ja võimalusterohke on sind ümbritsev maailm.

Mida soovitad neile, kes hakkavad ülikooli astuma ja valivad
endale sobivat eriala?

Õppige kõike seda, mis on TEIE jaoks huvitav.

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli tasemeõppesse kestab 23. juunist 4. juulini! Leia endale sobiv eriala.