Ühiskonnateaduste blogi

Viljandis vastu võetud omavalitsusdeklaratsioon keskendub rahvatervisele  

Täna lõppenud Viljandi Omavalitsuspäev sai punkti omavalitsusdeklaratsiooni vastu võtmisega. Nii kaks päeva väldanud ürituse kui ka selle aasta deklaratsiooni tähelepanu on suunatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna väljakutsetele. Deklaratsioon esitatakse Riigikogu juhatusele.

pilt

Omavalitsuspäeva arutelude käigus jõuti järeldusteni, et muuhulgas tuleks tervisega seotud teemad integreerida kohalike omavalitsuste igapäevategevusse, arvestades, et tegevused oleks eesmärgipärased, tõenduspõhised ja tõhusad. Samuti leiti, et suurendada tuleks sotsiaal-, hariduse ja tervishoiu valdkondade lõimumist tervise valdkonna arendamisel.

Pildigalerii

President Arnold Rüütli tervitus

Sulev Lääne avasõnad

pilt

"Ühine deklaratsiooni koostamine ning selle Omavalitsuspäeval heaks kiitmine on väga oluline inimeste heaolu ning omavalitsuste jätkusuutliku arengu tagamiseks," leidis MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne.

Juba kujunenud tava kohaselt on kavas deklaratsioon üle anda ka Riigikogu juhatusele. Deklaratsioonis fikseeritakse samuti, et koostöös riigiga tuleb tagada kohaliku omavalitsuse eelarves rahalised ressursid rahvatervishoiu edendamiseks kohtadel. Tuleb pöörata rohkem tähelepanu ja toetust tervise- ja heaoluprofiili koostamisele ning tagada rahvatervishoiu ja turvalisuse (sh tervisedenduse) valdkonna lõimimine kohaliku omavalitsuse arengukavas ja maakonna arengustrateegias.

"Eesti Linnade ja Valdade Liit on kindlasti valmis võtma Viljandi Omavalitsuspäeva deklaratsioonist ettepanekuid riigieelarve läbirääkimiste töölauale, et neil teemasid nähtavaks teha ning nendel teemadel ka aktiivselt riigiga läbi rääkida. Statistika näitab, et Eesti rahvastik vananeb ning sündivus on vähenenud. Sellest tulenevalt seisame suurte väljakutsete ees kohalikes omavalitsustes, et tagada ühiskonna väärikas vananemine ja kvaliteetsed teenused," sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. Ta lisas, et rahvastiku vananemine seab suured väljakutsed riigile ja ka kohalikele omavalitsustele, ennekõike väljendub see suurtes rahalistes mõjudes olukorras, kus maksumaksjaid jääb vähemaks ning surve sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste järele kasvab.

Omavalitsuspäeval anti traditsiooniliselt üle ka Aasta teo võitja auhind. Sel aastal pälvis esikoha Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, Rae valla ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu koostööst sündinud kohaliku valitsemise mikrokraadInstituudi direktor Indrek Grauberg on seisukohal, et selle unikaalse, eraldiseisva ning spetsiaalselt omavalitsus(t)e tarbeks väljatöötatud täienduskoolitusõppekava raames väljaarendatud kursused saaks perspektiivis tuua ülikooli tasemeõppekavasse ja laiendada koolitusteks teistele Eesti omavalitsustele. Rae vallavanem Madis Sarik rõhutas, et mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mille eesmärgiks koolitada valla/linna juhtkondi (s.h. lisaks vallavalitsuse liikmetele ka vallavolikogu juhid, volikogu liikmed ja komisjonide esimehed), vallaametnikke- ja teenistujaid ja töötajaid ning allasutuste juhte ja spetsialiste kaasaegsest kohaliku valitsemise, juhtimise ja kohaliku poliitika kujundamise suundumistest ning juhtorganite meeskondlikkuse ja koostöövõimekuse suurendamisel.

Aasta teo kandidaatide kirjeldused

pilt

Omavalitsuspäeva peetakse 1. oktoobril riikliku tähtpäevana 2018. aastast. Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas peab väga oluliseks omavalitsuspäeva traditsioonide kujunemist ning koos sellega uute ideede arendamist. Veelgi enam peaks seejuures laiendama ülikoolide ning avaliku võimu institutsioonide koostööd ja tõenduspõhise avaliku võimu teostamist. Heaks näiteks oli siin Viljandis toimunud Omavalitsuspäev, kus oli esindatud senisest tunduvalt enam ülikooli õppejõude.

Traditsiooniliselt korraldati Omavalitsuspäeval Riigikogus esindatud erakondade juhtide paneeldiskussioon. Ettekannetega esinesid ka riigihalduse minister Riina Solman, Tallinna linnapea ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart ja Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis direktor.

pilt
 

Esmakordselt algatati Viljandis uue traditsioon - Omavalitsuspäeva lipu ellu kutsumine ja toimus selle õnnistamine.

pilt

Pildi allikas: ajaleht Sakala, "Omavalitsejad kuulavad tähtpäeval teadlaste nõuandeid"

Omavalitsuspäeva puhul on varasemalt sündmused korraldatud nii Tallinnas, Narvas, Pärnus, Saaremaal ja Tartus. Sel aastal andis Viljandi linn korraldusõigused üle Rae vallale.

pilt

2022. aasta deklaratsiooniga saab tutvuda lehel https://www.viljandi.ee/ovp-deklaratsioon.